Ana Sayfa Lojistik Sektör Kitapları SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL LOJİSTİK

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL LOJİSTİK

585

Kentler, değişip geliştikçe kent hayatı da bu değişime ayak uydurarak farklılaşmaktadır. Bu gelişme ile eş zamanlı olarak kent sakinlerinin yeme-içme, barınma ve ulaşım gibi gereksinimlerinin karşılanması için bazı lojistik faaliyetler de gerçekleşmektedir. Kent içinde yük ve yolcu taşımacılığı, kentlerin önemli faaliyetlerinden biridir. Bu faaliyetlerin sayısı ve kapsamı genişledikçe bunlar zaman içerisinde büyüyen ve çözülmesi gereken bir problem hâaline gelmektedir.

Günümüz modern kentleri; kötü hava kalitesi, yeşil alanların eksikliği, aşırı nüfus yoğunluğu, betonlaşma, su kaynaklarının ve açık alanların yetersizliği gibi problemler ile karşı karşıyadır. Kentlerde, yük ve yolcu taşımacılığının durumunu iyileştirmek için sürdürülebilir kent lojistiği uygulamalarının vizyoner bir biçimde iyi planlaması gerekmektedir.

Kentsel lojistik, lojistiğin özel bir alanı olarak etkin bir şekilde kentlerde yaşamını sürdüren insanların hayat şartlarını kolaylaştırarak yaşam kalitesinin ve çevrenin sürdürülebilir bir şekilde belirli bir standartta olmasını hedeflemektedir. Kent lojistiğinin paydaşları olan kent sakinleri ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için iş birliğine dayalı bir yaklaşıma gereksinim duyulmaktadır.

Bu kitap, sürdürülebilir kent lojistiği alanındaki teorik bilgiler ve dünyadaki sürdürülebilir kent örnekleri ile bu alanda çalışan araştırmacılara akademik çalışmalar için önemli bir kaynak olmayı ve kentsel lojistik planlamacılarına ve uygulamacılarına bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır.

YAZARLAR: İbrahim Akben, Bilal Mızrak

 BASIM YILI: 2021

HAZIRLAYAN: Ezgi Genç, Uşak Üniversitesi Lojistik Yönetimi Öğrencisi, Lojistikçilerin Sesi Proje Koordinatörü

Open Event
Önceki İçerikErciyas Çelik Boru, net karını yüzde 649 artırdı 
Sonraki İçerikLOJİSTİKTE FARKLI YAKLAŞIMLAR