Makaleler

Doğrumuz doğru tabii, ama ne kadar doğru? Kıyaslayın (Benchmarking)

Çağımız artık her işi yaparım veya ne iş olursa yaparım çağı değil. Kişiler, ekipler, kuruluşlar, holdingler, ülkeler, hatta ekonomik amaçla bir araya gelmiş ülke...

İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ve 6 ŞUBAT 2023 DEPREMİ

Afet ve acil durumlarda insani yardım malzemelerinin lojistiğine İnsani Yardım Lojistiği (HumanitarianLogistics) adı verilmektedir. Afetler aşağıdaki şekilde iki gruba ayrılmaktadır: DOĞAL AFETLER •       Yavaş Gelişen Doğal Afetler (şiddetli...

Lojistiğin Yarattığı Katma Değer ve Dünya Barışı

Küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Sermayenin ülke sınırlarını aşması ile başlayan, GAAT anlaşmaları ile gelişen ve Dünya Ticaret Örgütünün “WTO” çabaları ile başarılı sonuçlar elde...

Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan’dan, fikrini hayata geçirmek isteyen girişimcilere tavsiyeler

Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, “Bir fikrin başarılı örneklerinden önce, başarısız olan örneklerini inceleyin” Fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere tavsiyelerde bulunan Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr....

Yaşamımızın Tedarik Zinciri.

Tedarik zinciri bir ürünün, hammaddesinin başlangıcından, tüketimine kadar geçen süreç boyunca her türlü hareketinin, verilen servis hizmetlerinin ve bilgilerin etkili ve verimli bir şekilde...

Arz – Talep Dengesi

Dünya üzerinde yükün çıkış ve dönüş bölgeleri vardır. Yük çıkış bölgeleri; ihracatın fazla olduğu dolayısıyla navlun piyasalarını belirleyen en önemli etken arz- talep dengesinden...

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE İLK 25 ŞİRKET

Prof.Dr.Mehmet TANYAŞ Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı, LODER Başkan Yardımcısı mehmettanyas@gmail.com Dünya çapında ünlü ve lider araştırma, analiz ve danışmanlık şirketi GartnerInc. her yıl dünyanın en...

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ

Ülkeler arası sürdürülebilir rekabet piyasasında belirli bir güce sahip olması gereken ve küresel anlamda ticaretten daha çok pay alabilmesinin öneminin fazla olduğu sektörlerin başında...

Küresel Kriz Ekseninde Lojistik Sektörü ve Rekabet Analizi

İçinde bulunulan çağda dünya sürekli olarak değişim geçirmektedir. Ülkeleri bir araya getiren bu değişim, sistemin getirisi olan olumlu etkileri daha fazla ve olumsuz etkileri...

Değişimi Yaşamak,

Hepinize Merhaba, Geriye dönüp baktığımızda, zamanın gittikçe daha hızlı geçtiğini fark ediyoruz. Çocukluğumuzun geçmeyen zamanı, gençliğimizin boşa harcanan zamanı ve olgunluğun yapacak çok şey var;...