Ana Sayfa Lojistik Sektör Kitapları Örnek Olaylar Ve Mevzuat İle Uluslararası Ticaret

Örnek Olaylar Ve Mevzuat İle Uluslararası Ticaret

117

Türkiye’nin büyüme stratejisini ihracat temelli olarak belirlemesinden itibaren uluslararası ticaret, ülkemiz firmaları için küresel rekabete açılan ve kazanç imkanları sunan bir kapı durumuna gelmiştir. Türkiye’nin uluslararası ticaretinin 2019 sonu itibariyle yaklaşık 400 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı belirtilmektedir. Bu durum firmalar tarafından anlaşıldıkça lojistik ve dış ticarete bakış hızla değişmiştir.

Bu büyüklüğüne karşın günümüzün ve geleceğin sayılı mesleklerinden olan uluslararası ticaret; iş dünyamız ve akademik camia için keşfedilmeye muhtaç yönleri bulunan bir alan olma özelliğini korumaktadır. İş dünyası teknolojik imkanlar ve yönetimsel adımlarla uluslararası ticaret etkinliğini arttırmaya çalışırken, akademik camia ise yayınlar aracılığıyla uluslararası ticaret alanına katkı sunmanın peşindedir.

Ülkenin sahip olması gereken uluslararası ticaret profesyonellerini yetiştirmek amacıyla yüksek öğretim kurumlarında işletme ile uluslararası ticaret disiplinleri içerisinde kendine yer bulan lojistik ve dış ticaret eğitimi, eğitimlerin başladığı günden bugüne öğrencilere daha fazla fayda sağlayacak eserlere ihtiyaç duymaktadır.Yayımlanan kaynaklar açısından bir sıkıntı da teorik bilgi bolluğu yanında lojistik ve dış ticaret gibi uygulamayla öğrenilecek bir iş için uygulama ihtiyacını tam olarak karşılayamamalarıdır.  

Buna karşın özellikle uluslararası alanda yüksek eğitim modelinde radikal değişimler görülmektedir. Bu değişimlerin temelinde öğrencilerin yetenek tabanlı olarak yönlendirilmeleri yanında özellikle öğrenciyi doğrudan istihdama hazırlayan mesleki eğitim için olay çözümü yoluyla bilgi aktarımının daha doğru bir yaklaşım olduğu kabul edilmiştir.

Lojistik ve dış ticaret eğitiminin kaynak ihtiyacının giderilmesine katkı sunarak ve eğitimin uygulama yönünü güçlendirip öğrencinin analitik düşünme yetkinliğini geliştirmek amacıyla tasarlanan bu kitap, benzerlerinden farklı olarak kapsamını, mevzuat bilgisiyle beraber öğrenciyi çalışma hayatında karşılaşacağı meselelerle eğitim hayatında karşılaştıracak şekilde genişletmiştir. Böylece öğrencinin daha hazır bir şekilde sektöre gireceği düşünülmektedir.

Bu doğrultuda kitap birinci bölümünde okuyucuya uluslararası ticarette yaşanan olayları aktarırken, ikinci bölümde ise olayların çözümüne yardımcı olacak ulusal ve uluslararası mevzuatı okuyucuya seçili olarak sunmaktadır.

YAZAR: Celil Durdağ

BASIM YILI: 2021

Hazırlayan:

Ezgi Genç
Uşak Üniversitesi, Lojistik Yönetimi Öğrencisi Lojistikcilerinsesi Proje yöneticisi

Open Event
Önceki İçerikArkas Lojistik dijital dönüşümünü Azure Form Recognizer desteğiyle gerçekleştirdi
Sonraki İçerikDHL Supply Chain Türkiye, Sağlık Sektöründe Nakliye Standartlarını Yukarıya Taşıyor