Ana Sayfa Röportajlar Dinçer Lojistik Araştırma ve Geliştirme Yöneticisi Cemil Çelik ile Röportajımız

Dinçer Lojistik Araştırma ve Geliştirme Yöneticisi Cemil Çelik ile Röportajımız

12688
  1. Sizi biraz tanımak isteriz. Kendinizden kısaca bahseder misiniz?

Merhaba, ben Cemil ÇELİK. 1989 Kocaeli doğumluyum. Evli ve bir çocuk babasıyım. 2012 yılında Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Araştırma Görevlisi olarak Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ‘nde 4 yıl çalıştım. 2016 yılında üniversiteden ayrılıp 2 yıl aile şirketimde çalıştıktan sonra 2018 yılında Dinçer Lojistik firmasında Süreç ve Sistem Geliştirme Uzmanı olarak başladığım yolculukta, 2019 yılında Kıdemli Uzman ve 2020 yılı sonu itibarı ile de Araştırma ve Geliştirme Yöneticisi olarak devam ediyorum. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalında Doktora tez aşamasında olup 2021 yılında doktoramı bitireceğim. İş hayatımda; aile şirketi, memur ve özel sektörde çalışmamın bana çok avantaj kattığını söyleyebilirim.

2. Dinçer Lojistik olarak ne gibi hizmetler vermektesiniz?

Dinçer Lojistik uzun yıllardır yarattığı know-how, kalifiye insan kaynağı ve ileri teknoloji uygulamalarıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun tedarik zinciri çözümleri tasarlamakta ve portföyüne kattığı müşterilerine sunduğu hizmetler sayesinde, marka bilinirlik hedeflerine ulaşmak yönünde emin adımlarla ilerlemektedir. Dinçer Lojistik, stratejik biçimde tasarlanmış 1 merkezi, 1 antreposu, 17 deposu ve 10 bölgesel transfer merkezi, sistemine kayıtlı 16.000 adet araç portföyü, ADR standartlarına uygun şekilde donatılmış 350 adetlik öz mal / sözleşmeli araç filosu ve SRC5 eğitimli sürücü kadrosu, yıllık 150.000 sefer sayısı, 45.000 uğrama noktası ile müşterilerine uluslararası standartlarda ve güvenli bir hizmet sunmaktadır.

Paketli depolama ve taşımacılık sektörünün uzman ismi olan Dinçer Lojistik, 1 gr’dan 1 tona kadar değişen skaladaki ambalajlı ürünler için farklı lokasyonlarda 65.000 m2 ‘lik depolama alanında 100.000 paletin üzerinde depolama yapabilip, 81 il ve 923 ilçede kapıdan kapıya parsiyel, grupaj ve komple dağıtım hizmetleri sunmaktadır. Müşteri memnuniyetini en öncelikli değer olarak kabul eden Dinçer Lojistik müşterilerine doğru zamanda doğru yerde, en uygun maliyetle ve en güvenli şekilde hizmet vermektedir.

3. Bir firmanın gelişiminde Ar-Ge’nin payı ve yerini nasıl tanımlarsınız?

Öncelikle Ar-Ge kavramından biraz bahsetmek isterim. OECD’ye göre Ar-Ge, bir ürünün geliştirilmesi veya mevcut ürünün niteliklerinin artırılması ya da yeni ve daha etkili üretim sürecinin geliştirilmesinin yanı sıra bilgi dağarcığının artırılması amacıyla sistematik olarak sürdürülen çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar geliştirmek için kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır. Firmalar açısından Ar-Ge, firmanın tüm fonksiyonlarının ekonomik açıdan bilimsel yöntemlerle incelenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanmasıyla ilgili faaliyetlerin tümü olarak ifade edilmektedir. Firmalar için müşteri ve tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarının giderilmesinde, yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve bunların uygulanmasında, ürün kalitesinin artırılmasında Ar-Ge faaliyetleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple Ar-Ge, firmalar açısından anlamlı ve vazgeçilmez bir faaliyet haline gelmiştir. Firmaların üretim, finansman, muhasebe ve pazarlama gibi çeşitli birimleri, Ar-Ge birimi ile etkileşimde bulunarak gelişim sürecinde firmalara fayda sağlayabilir.

Bir firmanın gelişimindeki Ar-Ge payı o firmanın Ar-Ge harcamalarının toplam ciroya oranı ile belirlenmektedir. Ülkemize baktığımızda şu an 1236 Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır. 2009 yılında ülkemizde harcamalarının GSYİH oranı 0,80 iken 2019 yılında 1,06 ya yükselmiştir. Bu oranlar ülkemizin bilim ve teknolojiye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Bu oranın her yıl yükselmesi firmaların gelişimindeki Ar-Ge nin payını ve önemini açıkça göstermektedir.

Firmalarda Ar-Ge nin yerinden bahsetmek gerekirse, küreselleşen iş yaşamının hızlı değişen ve sertleşen rekabet şartlarını gözlediğimde firmaların oldukları gibi kalmadığını görüyorum. Sürdürülebilirliklerini ve gelişmelerini tesadüflere veya kendi dışlarındaki başka faktörlerin yaratacağı şanslı fırsatlara da bırakamazlar. Kalıcı olmak ve düzenli gelişebilmek firmanın akıllı, düzenli, sistemli ve yaratıcı çabalarına bağlıdır. Dolayısıyla firmalar yeniliklerin kaynağı olarak planlı ve sistemli Ar-Ge faaliyetleri ile gelişmelerinin önünü açmak zorundalar. Firmalar mevcut sorunlarına çözüm bulmanın yanında yeni değer yaratmaya yönelik olarak yeni malzeme, ürün, hizmet, süreç, araç, üretim yöntemi veya iş yapma biçimleri oluşturmak için de Ar-Ge’ye ihtiyaç duyarlar. Son olarak firmalar verimliliklerini, ürün kalitesini, pazar paylarını ve karlarını Ar-Ge faaliyetlerinde bulunarak arttırabilmektedir.

4. Sizce Ar-Ge merkezleri ihtiyaç mı zorunluluk mu?

2000 ‘li yılların başında firmalar için Ar-Ge Merkezi bir ihtiyaç iken şu an artık bir zorunluluk olmuştur. Çünkü şartların ve rekabetin giderek ağırlaştığı günümüzde, kalıcı, sürdürülebilir ve katma değerli kalabilmenin yegâne yolu Ar-Ge’ye önem vermekten geçmekte olup; firmaların var olma mücadelesinin en değerli unsurlarından birisi olmaya devam etmektedir.

Özetlemek gerekirse günümüzün sert rekabet şartlarına sahip iş dünyasında firmaların sadece fiyat üzerinden rekabet ederek kalıcı ve sürdürülebilir olmaları mümkün görünmemektedir. Diğer yandan bir katı gerçek olan fiyat rekabetini aşmak için elimizde tek bir yaklaşım vardır. Bu da herhangi bir nedenle katma değer sağlayacak olan farklılaşmayı yaratabilmektir. Ar-Ge, bu farklılaşmayı sağlamak üzere benimsenebilecek bir firma fonksiyonudur.

5. Endüstride Ar-Ge’nin önemi ve araştırma çeşitleri nelerdir?

Yukarıda da kısmen bahsettiğim gibi teknik ve ekonomik yönden hızla değişen, dinamik bir çevre içerisinde faaliyet gösteren firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri ve amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için kendilerini sürekli bir değişim içerisinde bulundurmaları gerekmektedir. Bu bağlamda firmalar, bütün yeniliklerin kaynağı haline gelmiş planlı ve sistematik araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak yoluyla değişim faaliyetlerini yürütebilirler. İşletmelerin mevcut sorunlara çözüm yolları bulmalarının gerekliliği yanında, yeni üretim yöntemleri ve mamuller bulmak, mevcut mamul ve üretim yöntemlerini geliştirmek ve büyümek ihtiyacı içinde oldukları dikkate alınırsa, firmalar açısından araştırma geliştirme fonksiyonunun önemi daha da kolay anlaşılabilir. Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması, teknoloji ile yakından ilgili faaliyetler olan araştırma ve geliştirmenin üstlenmiş olduğu bir görevdir. Teknolojik bilgi, Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmakta, tüm ekonomiye yayılmakta ve paylaşılmakta ve bunun sonucunda da ekonomik büyüme gerçekleşmektedir. Araştırma-geliştirme çalışmaları, günümüzün sert ve acımasız rekabet ortamı içinde firmaların adeta bir varoluş mücadelesidir.

Endüstride Ar-Ge araştırmaları; temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar olarak iki grupta ele alınabilir. Temel araştırmalar, yeni bilgiler elde edilmesi amacıyla, teorik ya da deneysel olarak çalışmak suretiyle belli bir konunun temeli ve gerçeklerine dair yapılan araştırmalardır. Temel araştırma, ticari bir amaç gütmek yerine bilim ve teknolojiye objektif esaslar getirmeyi ve bilimin sınırlarını genişletmeyi hedef alan bilimsel çaba olarak da tanımlanabilir. Temel araştırma sonuçları bazı durumlarda yeni bir ürün tasarımında kullanılabilmektedir. Uygulamalı araştırma ise, temel araştırmalardan elde edilen bilgilerin spesifik, özgün ve pratik uygulamada kullanılması ile yeni bilgiler elde edilmesidir. Başka bir ifadeyle uygulamalı araştırma az çok belirlenmiş pratik veya ticari bir amaç ile yürütülen bilimsel çaba ve incelemeler şeklinde tanımlanabilir. Bu tür araştırmalarda önemli olan, var olan uygulamaları iyileştirme yönünde somut katkılarda bulunabilmektir.

Sonuç olarak sanayi firmalarında uygulamalı araştırma temel araştırmadan daha somut ve faydalı, daha kolay ve çabuk uygulama sonuçları verebilecek özelliklere sahip olduğundan daha çok ön plana çıkmaktadır.

6. Lojistikcilerinsesi.biz dijital haber sitesini biliyor muydunuz? Sitemizin gelişimine yönelik şahsınızın ve firmanızın katkıları ne olabilir? İncelediğinizde geliştirilmesi gereken ve güçlü yönlerimiz hakkındaki görüşlerinizi rica edebilir miyiz?

Evet biliyordum. Öncelikle sosyal ağlarda Lojistik ile ilgilenen ve paylaşım yapan siteleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Sizi de Linkedln sosyal ağında görmüş ve hemen bağlantı kurmuştum. Ayrıca her gün sitenize girip haberleri, etkinlikleri, makaleleri ve röportajları okumaya çalışıyorum.

Sitenizi incelediğimde lojistik alanında sürekli etkinlikler yapmanız, tüm lojistik paydaşlarına temas etmeniz ve lojistik sektörüne sürekli katkılar sağlamanız en güçlü yönünüz olarak görüyorum. Geliştirilmesi gereken en önemli yerin siteniz olduğunu görüyorum. Sitenizin biraz daha kullanıcı dostu olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca daha fazla reklam, etkinlikler ve paydaşlarınıza ziyaretler ile biraz daha tanına bilirliliğinizi artırmanız gerektiğini düşünüyorum.

Cemil Çelik

Dinçer Lojistik Araştırma ve Geliştirme Yöneticisi

Burçin Çoban

Müşteri İlişkileri Yöneticisi

Lojistikcilerinsesi.biz

Open Event