Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Aydın ile Röportajımız

3200
  • Kendinizi tanıtır mısınız?

Merhaba. Ben, Doç. Dr. Hatice Aydın. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktayım. Ayrıca Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürütmekteyim. Evli ve bir çocuk annesiyim.

İstanbul’da ilk, orta ve lise eğitimimi 2002 yılında, Atatürk Üniversitesi’nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında Lisans-Yüksek lisans ve Doktora eğitimimi 2015 yılında tamamladım ve 15 yıldır akademik yolculuğum devam etmektedir. Uzmanlık alanım Üretim Yönetimi ve Pazarlama olup tüketici davranışları, hizmet pazarlaması, dijital pazarlama ve lojistik alanlarında birçok akademik çalışmam bulunmaktadır. Halen aynı alanlarda akademik çalışmalarıma ve idari pozisyonda birçok komisyon ve koordinatörlük görevlerime devam etmekteyim.

  • Başkanlığını yaptığınız bölümünüzü tanıtır mısınız?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümümüz, 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı kanun gereğince kurulan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi- Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunmaktadır. 9/12/2015 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, 2016-2017 Eğitim öğretim yılından itibaren 60 örgün öğretim 60 ikinci öğretim olmak üzere toplamda 120 kişilik öğrenci kontenjanı ile faaliyete başlayan fakültemizin ilk bölümüdür ve şuanda 659 öğrencisi ile eğitimlere devam etmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi olmak üzere iki Anabilim Dalı ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren bölümümüz, 2020 ve 2021 yıllarında toplamda 174 mezun vermiştir. Bölümümüze şuana kadar 60’ın üzerinde yatay ve dikey geçiş gerçekleşmiştir. Ayrıca bölümümüzde Çift Anadal ve Yandan Programları bulunmakta ve Erasmus programları kapsamında öğrenci hareketliliği de devam etmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı bünyesinde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Tezli/Tezsiz yüksek lisans programı da mevcuttur. Tezli yüksek lisans programında şuana kadar 57 ve tezsizde de 30 öğrencinin mezuniyeti gerçekleşmiştir.

Bölümüzde öğretim elamanlarının tamamı alanında uzman olup 5’i Doç. Dr., 1’i Arş. Gör. Dr. ve 2’si Arş. Gör olmak üzere 8 akademik personel bulunmaktadır. Genç ve dinamik akademik personele sahip olan bölümümüzde özel sektör deneyimine sahip olan akademisyenlerden, Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bandırma Gümrük Müdürlüğü, Çelebi Bandırma Limanı vb. çeşitli kuruluşlardaki uzmanlardan da derslere destek verilmektedir. Bölümüzün bünyesinde lojistik yazılımları ile desteklenen bir adet lojistik laboratuvarı da bulunmaktadır. Gelecekte, bu laboratuvarda derslerin uygulamalı eğitimlerle de desteklenmesi hedeflenmektedir.

  • Lojistik yönetimi, uluslararası ticaret ve lojistik ve lojistik başlıklı programların fakültelerindeki güncel müfredatı hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Başkanlığını yaptığınız bölümünüzün müfredatına yönelik yenilikler getirme planlarınız bölüm olarak var mı?

Söz konusu programlarda okutulan derslerin güncel müfredatları her üniversite ve fakültede oldukça farklı olabilmektedir. Bölümümüzdeki ders planları, lojistik ve dış ticaret programlarında olması gereken birçok dersi içermekte, dersleri alanında uzman öğretim elemanları vermektedir. Ancak değişen ihtiyaçlara yönelik müfredat değişikliği de yapılabilecektir.

Her üniversitenin, fakültenin ve hatta programın kendi vizyonu ve yeterlilikleri doğrultusunda farklı ders planlarına sahip olması da doğal karşılanması gereken bir durumdur. Ancak lojistik sektörü, bu alandan mezun olanlardan ortak temel bilgi ve becerileri görmek istemektedir. Ayrıca adı geçen programlar arasında yapılan yatay ve dikey geçişlerde önceden alınan bir derste isim, içerik vb. noktalarda yaşanan uyumsuzluk bir takım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Tüm gerekçeler ve zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, programlar arasındaki ortak noktaları ve ders içeriklerini lojistik sektörünün gereksinmeleriyle uyumlu olacak şekilde revize etmek gerekmektedir. Başkanlığını yaptığım bölümümüz, müfredata yönelik yenilikleri asgari düzeyde ve kademeli olarak gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda LODER derneğinin bünyesinde oluşturduğu bir eğitim gurubu olan LES (Lojistik Eğitim Standartları) gurubundaki üyelerin çalışmaları online platformlarda takip edilmiş ve bazı noktaları referans alınmaya çalışılmıştır. Müfredata yönelik gerekli yenilikleri bundan sonraki süreçlerde de LODER derneğinin bünyesinde oluşturduğu bir eğitim gurubu olan LES (Lojistik Eğitim Standartları) gurubundaki üyelerin desteğini ve fikrini alarak gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bu plan dâhilinde hedefimiz, LES gibi çeşitli çalıştaylara katılmak ya da üniversite olarak ileri tarihli çalıştaylara ev sahipliği yapabilmektir. Bu çalıştayların,  bölümümüz ders içerikleri açısından yeni kararlara öncülük etmesi de beklenmektedir.

  • Üniversitenizin yabancı dil eğitimi konusundaki çalışmaları nelerdir?

Üniversitemize karşı yurtdışından ciddi bir talep olduğunu ifade ederek detaylı bilgi vermek isterim. Üniversitemizde, BANÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu ve TÖMER olarak iki birim çatısı altında çeşitli yabancı dil dersleri verilmektedir. Özellikle Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde dil eğitimine yönelik birçok çalışma ve çeşitli kurslar gerçekleştirilmektedir. TÖMER’de kurslar, Türkçe ve yabancı dilleri öğrenmek isteyenlerce talep edilmekte ve Yönetim Kurulu’nun uygun ve gerekli göreceği dillerde açılmaktadır. Kurslar genel (Türkçe, İngilizce ve İspanyolca) ve özel (hızlı okuma, dil öğretiminde drama, yaratıcı yazarlık, çeviri, konuşma, yabancı dil sınavına (YDS, TOEFL ve üniversitelerin hazırlık atlama sınavına hazırlık) amaçlı kurslar olarak düzenlenmektedir. Hazırlık sınıflarında hem birinci hem de ikinci öğretim öğrencileri, dil eğitimlerine A1, A2, B1 veya B2 seviyesinde başlamaktadırlar. Haftada en az 20 saat ve her yarıyılda 15 hafta olmak üzere toplam 30 haftalık bir eğitim sonrasında her iki grubun da dil eğitimlerini B1+, B2 ve C1 seviyesinde tamamlaması hedeflenmektedir. Verilen dersler; Zorunlu Yabancı Dil Dersleri, Mesleki Yabancı Dil Dersleri (zorunlu ve seçmeli), İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Programı ve Seçmeli Dil Dersleri (Arapça, İspanyolca ve İtalyanca) şeklindedir.

Bu kapsamda bölümümüzde 1.Sınıfta Yabancı Dil I (İngilizce) ve Yabacı Dil II (İngilizce), 3. Sınıfta Mesleki Yabancı Dil I ve Mesleki Yabancı Dil II dersleri ve ayrıca İsteğe bağlı hazırlık eğitimi de verilmektedir. Bölümümüz öğrencileri, yukarıda ifade edilen birimlerin çeşitli kurslarından da istifade edebilmektedirler.

  • Üniversitenizin Uluslararası ticaret ve lojistik bölümünün mezun öğrencilerine, mezuniyetlerinden sonra istihdam edilmeleri açısından ne gibi program ve projeleri vardır?

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerimizin mezuniyetten sonra istihdam edilmelerini kolaylaştıracak zorunlu staj imkânları bulunmaktadır. Bandırma yerelinde Çelebi Limanı başta olmak üzere çeşitli firmalarda staj imkânları elde edilmektedir. Stajlar son sınıf stajı şeklinde olup, öğrencinin mezun olduktan sonra staj yaptığı yerde istihdam edilmesini kolaylaştırmaktadır.

Üniversitemizin Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla bir internet platformu olan “Yetenek Kapısı”nı üniversitelerin hizmetine sunmuştur. Yetenek Kapısı platformu öğrencilerin, mezunların ve işverenlerin zamandan ve mekândan bağımsız şekilde sürekli iletişimde kalabilmelerini sağlamaktadır.

Ayrıca bölümümüzden mezun olan öğrencilerin de dâhil oldukları üniversitemizin bünyesinde mezun bilgi sistemi bulunmaktadır. Bu sistem ile öğrencilerin mezuniyet sonrasındaki istihdam durumları takip edilebilmektedir. Ayrıca Bölüm başkanlığı bünyesinde bölümüzden mezun öğrencilerin davet edildikleri özel sosyal medya hesapları da bulunmaktadır. Mezunlar bu platformlar aracılığı ile yeni mezun olan öğrencilere ya da mezun adaylara çeşitli iş/staj imkânları konusunda yardımcı olmaktadırlar. Mezun buluşmaları gerçekleştirilmekte ve mezun öğrencilerin diğer öğrenciler ile deneyimlerini paylaşmasına ortam sağlanmaktadır. Henüz iki dönem mezunları ile varlığını sürdüren sosyal medya hesaplarındaki üye sayılarının mezunların istihdamı ile artması ümit edilmektedir. Ayrıca söz konusu sosyal medya hesaplarını ileri yıllarda daha profesyonel bir platforma dönüştürme planları da yapılmaktadır.

Öğrencilerin yararlanabilecekleri ve mezuniyetten sonra istihdamlarını kolaylaştıracak Bölümümüzde Erasmus programı kapsamında imkânlar da bulunmaktadır. Bununla birlikte bölümümüz mezunlarının akademik olarak istihdam edilmelerini sağlayacak Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisansüstü eğitim programı da mevcuttur.

  • Üniversitenizde lojistik öğrencilerine yönelik faaliyetlerde bulunan ve gelişimlerine katkı sağlayacak öğrenci kulüpleri mevcut mudur? Gönüllülük ilkesiyle faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının faaliyetleri ile birlikte lojistik bölümü öğrencilerine sağladığı faydalar sizce nelerdir?

Üniversitemiz bünyesinde Banu-Lotop adı altında bir lojistik topluluğu bulunmaktadır. Topluluğun akademik danışmanları ve öğrencileri bölümümüz bünyesinde yer almaktadır. Topluluk, gerek pandemi öncesinde yüz yüze ve gerekse pandemi döneminde online birçok etkinlikte ve konferansta aktif rol almıştır. Bu etkinlikler kapsamında öğrenciler, sektör temsilcileri ile bir araya gelmekte ve çeşitli eğitimlere katılmaktadırlar. Öğrenciler, alanında uzman isimleri ve sektörü yakından tanıma imkânı da elde etmektedirler.

Ayrıca üniversitemiz bünyesinde yer alan, Bölüm başkanı olarak bazı faaliyetlerinin koordinatörlüğünde yer aldığım ve bölümüze katkısı tartışmasız büyük olan Dış Ticaret ve Lojistik Merkezi bulunmaktadır. Bölümüz öğrencileri, Dış Ticaret ve Lojistik Merkezi tarafından verilen uluslararası ticaret ve lojistik eğitimlerinden ve etkinliklerinden istifade etmektedirler. Merkez, Bölümümüz öğrencilerine hitap eder nitelikte olup, onları her anlamda sektöre hazırlamada öncü rolü üstlenmektedir.

Ayrıca Lojistik Topluluğu ve Dış Ticaret ve Lojistik Merkez faaliyetlerinden bağımsız olarak Bölüm Başkanlığı bünyesinde birçok eğitim organizasyonuna, teknik geziye ve bölümüzün gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyete öncülük etmeye çalışmaktayım. Bölümüzde tüm öğretim üyeleri de gerek topluluklar bünyesinde gerekse bireysel olarak öğrencilerimize yönelik çeşitli organizasyonlarda gerekli desteği sunmaktadırlar.

Tüm birimlerce sağlanan organizasyonlar, bölüm öğrencilerimize istihdamı sağlama noktasında enerji ve imkân sunmaktadır. Öğrenciler, bu tarz organizasyonlar sayesinde hangi noktada olduklarını görebilmekte, mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek adına daha etkin planlama yapabilmektedirler.

  • Son olarak Üniversitenizin bu bölümünü tercih etmek isteyenlere ne söylemek istersiniz?

Türkiye’nin yeni nesil devlet üniversitelerinden biri olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi “Geleceğe Açılan Köprü” sloganını benimsemekte ve bölümümüz de her konuda bu anlayışla hareket etmeye çalışmaktadır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında bilgi üretmenin ve araştırma yapmanın yanı sıra, kendini geliştirebilen, alanında uygulama becerisine sahip, uluslararası ticaretin ve lojistiğin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bireyleri eğitmeyi amaçlamaktadır. Ülkenin ve bölgenin işgücü talebini karşılayacak, dış ticaret ve lojistik eğitimini bir arada verebilecek, yerel anlayıştan küresel düşünceye doğru düşünen bireyler yetiştirecek ve fakülte düzeyinde bilimsel yayın ve araştırma yapabilecek “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” bölümüne/bölüm öğrencilerine ihtiyaç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu bölümün tercih edilmesi önem arz etmektedir. Bu bölümün gerek ilçenin gerekse ülkenin uygulama becerisine sahip çalışan ihtiyacını azaltmada önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.

Balıkesir iline bağlı bir ilçe olan Bandırma, coğrafi konumu gereği Türkiye’nin lojistik üssü olmaya aday illerinden biridir. Mevcut ve devam etmekte olan karayolu, demiryolu ve liman projeleri, ilçeyi Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumuna getirmekte ve diğer iller arası ticari faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamaktadır. İlçenin sanayi sektöründe alternatif bir bölge olması ve özellikle İstanbul, Bursa ve İzmir gibi merkezlere yakınlığı, lojistik açıdan ilin gelişme potansiyelini ortaya koymaktadır. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Gökköy Lojistik Merkezi, demiryolu bağlantısı ile yük taşımacılığında önemli bir noktadır.  Bandırma Limanı ise bölgenin en uzun rıhtımı ile Türkiye’nin en büyük dökme yük limanlarından biridir. İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Bandırma Limanı, yük taşımacılığında önemli bir kanaldır. Sayılan değerleri ile ve sektörlere kaynak oluşturacak her türlü potansiyel gücü ile Bandırma ilçesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri için de potansiyel bir fırsattır. Bu potansiyel, eğitim süresi boyunca lojistik adına her türlü desteği ile öğrenciyi donatabilecek ve mezun olduktan sonra istihdamı kolaylaştırabilecek niteliktedir.

Bu bağlamda, yenilikleri ve sektörel gelişmeleri takip etmekteyiz. Bölümüzde, sektörel uygulamalara yönelik güncel gelişmeleri öğrencilere sunmak için teknik geziler, akademik toplantılar, sektör- öğrenci buluşmaları ve eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda Üniverstemiz,“Bandırma Lojistik Zirvesi” gibi büyük organizasyonlar kapsamında sektör ve öğrenci buluşmalarına da imkân sağlamaktadır. Öğrencilerin gelişimini desteklemeye odaklı her türlü anlayış, derslere de yansıtılmaya çalışılmaktadır. 

Bölümümüzü tercih eden öğrencilerimize şimdiden “HOŞGELDİNİZ” diyorum…

Güzel bir dünya için, SEN, UMUT OL!

Doç. Dr. Hatice Aydın

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı

Röportajı Düzenleyen:

Berkay PEKESEN

Balıkesir Temsilciliği

Lojistikçilerin Sesi

Sponsor