Ana Sayfa Röportajlar GAİD Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci ile Röportajımız

GAİD Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Değirmenci ile Röportajımız

16625
  1. Sizi biraz tanımak isteriz kendinizden kısaca bahseder misiniz?

Erzincan/Refahiye doğumluyum. Eğitim yıllarımda part-time olarak çalışmaya başladığım dönemlerde uluslararası nakliye sektörüyle tanıştım. Sektörel konularda muhtelif çalışma gruplarında görev aldım ve başkanlık yaptım. Yine sektöre yönelik konularda tecrübelerimi paylaşmak üzere çeşitli kuruluşlarda danışman olarak görev aldım. 2003 yılında Ekol Lojistik’e katıldım ve farklı birimlerde üst düzey yöneticiliklerin ardından 2013 yılı itibarıyla Filo Genel Müdürlüğü görevine getirildim. 2017 yılı itibarıyla Ekol Lojistik Ltd. Şti. Filo Yönetim Kurulu Başkanı oldum. Ayrıca üç dönemdir UND’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteyim. Halen Ekol Lojistik’te Filo Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra yakın zamanda kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği Başkanlığı’nı yürütmekteyim. Bu görevlerimin yanında TOBB sektör meclis üyeliği, TİM Lojistik Komisyonu Üyeliği, Yalova Ro- Ro Terminali Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yalova Laboratuvar Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktayım.

2. GAİD’in kurulma amacı nedir?

GAİD; gümrüklü antrepo işletmecilerini tek çatı altında bir araya getirerek, çözüm odaklı yaklaşımı ile tüm paydaşlara destek olarak dış ticarete katma değer sağlamayı, kamunun yaptığı sektörel faaliyetlerde kurumlarla birlikte hareket ederek, şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir çalışmalar yapmayı, kamu-özel sektör iş birliğinde öncü sektör örgütü olmayı hedefliyor. GAİD, lojistiğin bir parçası olan gümrükleme ve depolama işlemlerinin gerçekleştirildiği gümrüklü antrepo sektörünün sesini daha yüksek duyurabilmesi ve alınan kararlarda söz sahibi olunabilmesi amacıyla kuruldu.

3. GAİD olarak okuyucularımıza hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz?

Antrepo ve Geçici Depolama hizmeti veren kişi ve kuruluşlar arasında temas imkânlarını artırarak sektör üyelerinin ortak mesleki faaliyetlerinde yararlı veya zorunlu olan hususlarda bilimsel ve piyasa araştırmaları yapıyoruz. Ortak mesleki sorunlarda tartışma ve görüş alışverişi ortamı oluşturup çözümler üreterek motivasyon ve koordinasyon fonksiyonu üstleniyoruz. Ülke ekonomisine fayda sağlamak amacıyla, kaynak israfını minimize edip etkinliğimizi artırıyoruz. Üyelerin görüşlerini ortak bildiriler halinde derlemek ve savunmak üzere üyeler adına özel ve resmi kişi, kurum ve kuruluşlarla temas ederek temsil yetkinliğini artırıp gerekli bildirim ve önerilerde bulunuyoruz.

Gümrüklü Antrepo İşletmecileri Derneği’nin amacı; antrepo işletmesi ve geçici depolama işletmesi faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlayarak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermektir. Gümrük Kanununa istinaden açılıp işletmesine izin verilen antrepo ve geçici depolama işletmelerini bünyesinde toplayarak ülkemizin ihracat ve ithalat lojistiği ihtiyaçlarını hızlı, çağdaş ve bilimsel veriler doğrultusunda geliştirmeyi, çalışanlarının mesleki eğitim, yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamayı, mevzuat, iş ve işlemler konusunda danışmanlık ve rehberlik yaparak mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmayı, antrepolar arası iletişimi koordine ederek hizmetin kalitesini ve mesleğin gerek icra edenler gerekse hizmeti kullananlar nezdinde saygınlığını geliştirmeyi hedefliyoruz

4. Gümrüklü antrepo nedir ve kaç tip gümrüklü antrepo vardır?

Genel ve özel olmak üzere iki çeşit antrepo var. Genel antrepoların A, B ve F tipleri, özel antrepoların ise C, D ve E tipleri bulunuyor. Ayrıca gümrüklü geçici depolama alanları var.

Yaygın olarak kullanılan A tipi antrepolar eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabiliyor. C tipi antrepolara ise yalnızca antrepo işleticisine ait eşyalar konulabiliyor.

5 Şubat 2000 tarihinde yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile özel sektörün gümrük antreposu işletmesine imkân tanınmıştır. Bu tarihten önce ise bütün gümrüklü eşyaların depolanması geçici depolama adı verilen depolarda yapılmaktaydı.

5. Ne tür ürünler gümrüklü antrepoda depolanabilir?

Antrepo; kelime olarak Fransızcadan dilimize geçmiştir ve kelime anlamı olarak gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye anlamlarına geliyor. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerler. Bu bağlamda antrepo beyannamesi açılan her türlü gümrüklü eşya antrepolara konulabiliyor.

6. Bir eşya gümrüklü antrepoda ne kadar süre durabilir?

Antrepo beyannamesi açılmış olan eşyanın antrepoda bekleme süresi sınırsız. Ancak ithalatçı tarafından uzun süre çekilmeyen eşyalar için noter kanalıyla yapılan bildirim sonucu eşyaların çekilmeyeceği kanaati oluştuğunda eşyaların tasfiye işlemi başlatılıp Tasiş ambarlarına sevk edilebiliyor.

7. Lojistikcilerinsesi.biz dijital haber sitesini biliyor muydunuz? Sitemizi incelediğinizde geliştirilmesi gereken ve güçlü yönlerimiz hakkındaki görüşlerinizi rica edebilir miyiz?

www.lojistikcilerinsesi.biz dijital haber sitenizi biliyorum. Sitenizi inceleme fırsatı buldum. Sektörel bilgi ve makalelerin bulunduğu, güncel haberlere yer vererek başarılara imza atılan güzel bir platform olmuş. Özellikle sektörde yaşanılan sorun ve çözümlerin dile getirildiği ortak bir ses olarak yaptığınız çalışmalarınızdan ötürü kutluyorum.

Cavit Değirmenci

GAİD Yönetim Kurulu Başkanı

ÇAĞLA SARI

DİJİTAL HABER YÖNETİCİSİ

Lojistikcilerinsesi.biz

Open Event