DIŞ TİCARET YARIŞMASI

4054

Dış Ticaret Yarışmasının Amacı: İhracat konusunda girişimci profilinin zenginleştirilmesi ve ülke genelinde katma değeri yüksek endüstriyel ürün gruplarının uluslararası pazarlarda satışı konusunda deneyim kazandırılmasıdır.  

Kimler Katılabilir ?  

Üniversitelerin tüm bölümlerine açık bir yarışmadır. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabilir. 

Bireysel veya takım halinde katılım sağlanabilir. Takımlar maksimum 5 kişiden oluşur. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri “karma” ekip oluşturarak katılabilirler.  

Ödül Miktarları  

• Birincilik Ödülü 15.000 TL 

• İkincilik Ödülü 10.000 TL 

• Üçüncülük Ödülü 5.000 TL  

Yarışma Odağı: Yarışmanın odağı, örgütsel pazara yönelik katma değeri yüksek endüstriyel ürünleri kapsamaktadır.Nihai tüketici pazarına yönelik ürün grupları ve e-ihracat yarışma kapsamı dışındadır.  

Proje Başvuruları ve İçerik Planlama:  

Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Amerika gibi pazarlardan hedef ülke (-ler) (maksimum 5 ülke) belirlenerek Başvuru Klasörü hazırlanmalıdır.  

Başvuru Klasöründe Neler Olmalı ? 

Başvuru klasörünüzü hazırlarken aşağıdaki temel başlıkları gözönünde bulundurunuz.  

1- Endüstriyel pazara yönelik yeni ürün açıklaması (görsel, çizim, teknik özellikleri, vb.) 

2 – Ülke ve sektör analizi, pazar istihbarat çalışmaları (ithalatçı ülkenin ithalat politikaları, siyasi ve ekonomik yapı, ürün bazında gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, harç oranları vd.) 

3- Pazara giriş stratejilerinin belirlenmesi 

4 – Pazara ne satabiliriz? Pazara girerken nelere dikkat edilir ? 

5 – Pazar rekabet yapısı. Rakip analizi. Karşılaştırma tablosu 

6 – Kaynak gereksinimi ve proje finansmanı (devlet teşviklerinden yararlanma vb.) 

7 – Bütçe gereksinimi, planlama ve kredi sağlama 

8 – Gelir ve gider projeksiyonları 

9 – Pazarlama planlaması. Pazarlama ve satış harcamaları (fuar tespiti, fuara katılım, numune gönderimi vb.) 

10 – Dış ticaret anlaşması için olası senaryolarınız (iyi, kötü, ortalama senaryolar) 

11 – Ödeme ve teslim (incoterms) koşullarının belirlenmesi 

12 – Üretim stratejisinin belirlenmesi. Üretim planlama ve maliyet cetveli. 

13 – Lojistik operasyon planlaması. Lojistik operasyonlarda nelere dikkat etmeliyiz? 

14 – Lojistik firma ve gümrük müşavirlik hizmetleri 

15 – İhracat operasyon planlaması ( operasyonel harcama kalemlerinin listelenmesi ve açıklanması) ve yönetimi 

16 – Dış ticaret belgelerinin hazırlanması ve gerekli işlemler 

17 – Risklerin Yönetimi (ihracat riskleri ile sigorta işlemleri ) 

18 – İşin müşteriye teslimatı ve gerekli işlemler 

19 – Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ticaret sürekliliği için yapılması gerekenler 

20 – Sonuç ve değerlendirmeler. Proje ile elde etmiş olduğunuz faydalar nelerdir? Hazırlamış olduğunuz projenin ekibinize kattıkları girişimcilik, liderlik ve mesleki gelişim açısından inceleyiniz.  

Düzenleme ve Değerlendirme Kurulu:  

Prof. Dr. Murat ERDAL – İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. Serhat YANIK – İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. Emrah CENGİZ – İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. Burak ARZOVA – Marmara Üniversitesi 

Halil İbrahim GÜL – Temesist Endüstriyel Depo Mühendisliği YK Başkanı 

Yıldız MOLDOSANOVA – Temesist Endüstriyel Depo Mühendisliği İhracat Müdürü 

Dr. Hakan ÇINAR – Ünsped Gümrük Müşavirliği 

Doç. Dr. Ezgi UZEL AYDINOCAK – Beykoz Üniversitesi 

Öğr. Gör. İlyas Temel ŞAFAK – Düzce Üniversitesi 

Cengiz ÖZCAN – Dış Ticaret Uzmanı & Danışman 

Reşat BAĞCIOĞLU – Dış Ticaret Uzmanı & Danışman 

Özgül KARAGÖZ -Ticari İstihbarat Uzmanı & Dış Ticaret Danışmanı 

 

İLETİŞİM: Prof. Dr. Murat Erdal (sistemden kişi olarak arkadaş listenize ekleyebilirsiniz. Yazışmaları sistem üzerinden sağlayabilirsiniz. 

Ayrıca telefonla aramak isterseniz (0546) 740 10 10 dan ulaşabilirsiniz.  

Projelerin Sisteme Yüklenmesi: Son başvuru tarihinden itibaren tüm katılımcıların başvuru klasörleri “şeffaflık” ilkesi gereği www.BuyerNetwork.net sitesinde yayınlanacaktır. Tüm projeler sisteme PDF formatına yüklenecektir.  

Proje Son Teslim Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma  

Finale Kalan Projelerin Duyurulması: 20 Mayıs 2019 Pazartesi  

Ekiplerin Jüriye Projelerini Sunması ve Ödül Töreni: 27 – 31 Mayıs 2019 

 

Sponsor