“Lojistikte Yatay İşbirliği” isimli kitap çıktı.

7405

Mehmet Aytekin’in “Lojistikte Yatay İşbirliği” isimli kitabı, 2018 yılında Ekin Yayınevi’nden çıkmıştır.

Lojistikte Yatay İşbirliği

İş birliği; dikey işbirliği ve yatay işbirliği olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Dikey işbirliği; aynı tedarik zinciri içerisinde faaliyet gösteren işletmeler arasında gerçekleşir, yatay işbirliği ise farklı tedarik zincirlerinde faaliyet gösteren işletmeler arasında gerçekleşmektedir. Yatay işbirliği son zamanlarda popülerleşmekte olan bir kavramdır. Çünkü kaynak yetersizlikleri, müşterilerin farklı talepleri, çevresel kaygılar ve daha çok kar elde etme isteği işletmeleri yatay işbirliği kurmaya zorlamaktadır.

Zira yatay işbirliği, hem mal ve hizmetlerin birim maliyetlerinin azaltılmasına (örneğin ölçek ekonomisinin avantajı) hem de yatırım maliyetlerin azaltılmasına (örneğin yeni taşıt alımı veya yeni depo ihtiyaçları) önemli katkılar sağlamaktadır. Diğer taraftan yatay işbirliği sayesinde müşteri memnuniyetine etki eden diğer performans kriterlerinin (teslimat hızı ve güvenilirliği, kalite, esneklik, vb.) artmasına da olumlu katkı sağlamaktadır. Yatay işbirliğinin önemli başka bir avantajı ise küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının azaltılmasına katkı sağlamasıdır. Çünkü yatay işbirliği taşıma sektöründeki taşıma verimliliğinin arttırılmasına olumlu katkı sağlayacağı için sera gazlarının yayılımı azalmış olacaktır (örneğin yük birleştirmeleri ile CO2 emisyonu azalması).

Lojistik alanındaki yapılan çalışmalarda genellikle dikey işbirliğine (müşteri-tedarikçi işbirliği gibi) odaklanılmıştır. Fakat rakipler arasında yapılan yatay işbirliğine yönelik çalışmalar çok sınırlıdır. Sınırlı sayıda yapılan yatay işbirliğine ilişkin çalışmalarda; lojistik sektöründe yatay işbirliğinin gelişim süreçleri, kritik başarı faktörlerinin incelenmesi, yatay işbirliğinin başlatılması ve oluşturulması gibi konular büyük ölçüde ihmal edilmiş veya çok az ilgi gösterilmiştir. Bu kitabın temel amacı lojistik literatüründe ihmal edilmiş olan bu boşluğu doldurmak ve lojistik sektöründe yatay işbirliği için kritik başarı faktörlerini açıklamaktır.

Bu kitap, lojistik sektöründe yatay işbirliğinin erken gelişim aşamalarındaki kritik başarı faktörleri hakkında işletmelere bir rehber olması açısından önemlidir. Ayrıca bu kitap, lojistikte yatay işbirliği alanında çalışan araştırmacılar için yardımcı kaynak olması ve ilgili literatüre katkı sağlaması açısından da önemlidir.

Bu kitabın lojistik yatay işbirliği potansiyelini işletmelerin daha iyi ölçmesi ve uygulamasına katkı sağlaması ve bu alandaki araştırmacılara yardımcı olacağını ümit ederim.

 

Dr. Mehmet Aytekin

Ekin Yayınevi, 2018, BURSA

Sponsor