Uluslararası Deniz Taşımacılığının Geleceği Ve T-MAXX Platformu

15

Deniz taşımacılığı, uluslararası ticaretin bel kemiği olarak, taşınan yük miktarı bakımından en çok tercih edilen taşıma modudur. Rekabetçi üstünlüğünü sürdürebilmesi için deniz taşımacılığının gelecekte karşılaşabileceği temel problemler iyi analiz edilmeli ve gerekli önlemler zamanında alınmalıdır. Bu makale, değişken navlun fiyatları, alternatif yakıtlara geçiş süreci, mega gemilerdeki artış ve diğer taşıma modlarının hızla gelişen ulaşım ağları gibi güncel konuları ele alarak, deniz taşımacılığının gelecekte karşılaşabileceği olası durumları DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) yöntemiyle analiz etmektedir.

Yöntem
Çalışmada, uluslararası deniz taşımacılığının gelecekte karşılaşması muhtemel temel problemleri değerlendirmek amacıyla DEMATEL yöntemi kullanılmıştır. Literatür taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda belirlenen problemler, bir anket formu aracılığıyla alanında uzman kişilere sunulmuştur. Elde edilen veriler, DEMATEL yöntemiyle analiz edilerek deniz taşımacılığının potansiyel problemleri etki derecelerine göre sıralanmış ve en etkili problem tespit edilmiştir.

DEMATEL Yöntemi
DEMATEL yöntemi, karmaşık problemlerin neden-sonuç ilişkilerini belirlemek için kullanılan bir araçtır. Bu yöntem, faktörler arasındaki karşılıklı bağımlılıkları ve etki değerlerini gösterir. DEMATEL yöntemi şu adımlardan oluşur:

İlişki Matrisi Oluşturma: Uzmanlardan elde edilen verilerle faktörler arasındaki doğrudan etkiler belirlenir.
Normalleştirme: İlk ilişki matrisi normalleştirilerek tüm elemanlar 0 ile 1 arasında bir değere dönüştürülür.
Toplam İlişki Matrisi Hesaplama: Normalleştirilmiş matris kullanılarak toplam ilişki matrisi hesaplanır.
Etki ve Sebep Gruplarının Belirlenmesi: Matrisin satır ve sütun toplamları hesaplanarak etki ve sebep grupları belirlenir.
Neden-Sonuç Diyagramı Oluşturma: Etki ve sebep gruplarını görselleştiren bir diyagram oluşturulur.


Bulgular
Yapılan analizler sonucunda, deniz taşımacılığının gelecekte karşılaşabileceği temel problemler belirlenmiş ve etki derecelerine göre sıralanmıştır. En etkili problemler, limanların mega gemilerin gelişim hızına yetişememesi ve siber saldırı riski olarak tespit edilmiştir. Diğer önemli problemler arasında diğer taşıma modlarının hızla gelişen ulaşım ağı, artan laid-up gemi sayısı ve küresel ısınmanın etkisi bulunmaktadır. Navlun fiyatlarının oynak yapısı ise denizcilik sektörünün en çok etkilenen problemi olarak ortaya çıkmıştır.

Çözüm Önerisi: T-Maxx Platformu
Deniz taşımacılığının karşılaştığı bu problemlere yönelik olarak, Xinerji Software’in geliştirdiği T-Maxx platformu, bulut tabanlı bir ERP yazılımı olarak dikkat çekmektedir. T-Maxx, lojistik sektöründe öncü bir yazılım olarak, işletmelerin verimliliğini artırmakta ve iş yükünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu platform, deniz taşımacılığı süreçlerinin dijital entegrasyonunu sağlamakta ve operasyonel süreçleri optimize ederek maliyetleri düşürmektedir.

T-Maxx’in sunduğu özellikler arasında:

Entegre Lojistik Yönetimi: Taşımacılık, depo yönetimi, muhasebe ve finans gibi modüller sayesinde tüm lojistik süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesi.
Bulut Tabanlı Çözüm: Kullanıcıların her yerden erişim sağlayabilmesi ve yüksek veri güvenliği.
İş Yükü Azaltma: Otomasyon ve dijitalleşme ile manuel işlerin azaltılması, böylece çalışanların daha verimli çalışması.


Sonuç olarak
Deniz taşımacılığı, özellikle ölçek ekonomilerinin kullanılmasıyla birlikte getirdiği maliyet avantajı sebebiyle uluslararası ticarette en çok kullanılan taşıma modu olmuştur. Bu taşıma modunun gelecekte de ticarette en çok kullanılan mod olabilmesi için gerekli sürdürülebilir yaklaşımlar, maliyet konularına olduğu kadar potansiyel problemlerin çözümüne de odaklanmalıdır. Güncel haberler ve akademik yazılar, bu problemlerin neler olabileceği konusunda bizlere ışık tutmaktadır. Bu kaynaklardan elde edilen potansiyel problemler hakkında, DEMATEL yöntemiyle analiz edilmeye uygun tipte bir veri toplama aracılığıyla uzman görüşü alınmıştır. Elde edilen veriler, hangi problemlerin hangi problemler üzerinde, ne düzeyde etkili olduğu yönünde DEMATEL yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre, limanların mega gemilerin gelişim hızına yetişememesi ve siber saldırı riski gibi problemler, denizcilik sektörünün gelecekteki problemlerinin temel sebebi olabileceği ortaya konulmuştur. Yine uzman görüşüne dayalı bulgulara göre navlun fiyatlarının oynak yapısının, denizcilik sektörünün gelecekte diğer problemlerden en çok etkilenen problem olacağı göz önüne serilmektedir. Buna göre navlun fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edeceğinin öngörüldüğü söylenebilir.

T-Maxx platformunun kullanımı, deniz taşımacılığının karşılaştığı bu problemlere yönelik önemli bir çözüm sunmakta ve sektördeki dijitalleşme sürecine katkıda bulunmaktadır. Gelecekte yapılacak çalışmalar, problem sayısının artırılması veya belirli süreçlere odaklanılması gibi yöntemlerle daha geniş bir perspektif sağlayabilir. Ayrıca uzman sayısının artırılması, alınan görüşlerin daha kapsamlı olmasını sağlayacaktır.

T-MAXX: Lojistikte Yenilikçi Dönüşüm

T-MAXX platformumuzda sunduğumuz hizmetler ile şirketlerin operasyonlarını optimize etmelerine olanak tanıyoruz. Özellikle uçtan uca kontrol ve takip olanağı sunan benzersiz dashboard yapımız ile şirketlerin performanslarını anlık olarak izlemelerine ve gerektiğinde hızla stratejik kararlar almalarına yardımcı oluyoruz.

Sektördeki yenilikçi çözümlerimizi ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Lütfen bizimle iletişime geçin ve teknolojinin lojistikteki dönüştürücü gücünü keşfedin. Uzman ekibimiz, sizin için en uygun çözümleri sunabilmek adına sizden gelen talepleri dikkatle değerlendirecektir.

Sponsor