Ana Sayfa Lojistik Sektör Kitapları TÜRKİYE`DE DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK

TÜRKİYE`DE DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK

711

Dünya ticaretindeki hızlı dönüşüm, lojistik sektöründeki gelişmeler ve Türkiye’nin süreçteki durumu bu çalışmanın hazırlanmasında etkili olmuştur. Covid 19 salgınının da etkisiyle dış ticarette ve lojistik faaliyetlerinde ortaya çıkan gelişmeler dünya üzerindeki ekonomik dengelerin değişebileceği konusunda göstergeler sunmaktadır. Bu sebeple Türkiye’nin uluslararası piyasalarda ticaret faaliyetleri, ticaret ortakları, ticareti yapılan mal ve hizmetler, ülkenin bölgedeki önemi, rekabet gücü, dış ticaretin finansmanı, diğer ülkelerle olan siyasi ve ekonomik ilişkileri gibi konularda uygulanacak politikaların bilimsel gerçeklere ve yaşanan gelişmelere uygun olarak belirlenmesi önem arz etmektedir.

Kitapta; konuyla ilgili analizler yapılarak dış ticaret, lojistik ve dış ticarette finansman konularında Türkiye’nin durumu ele alınmakta ve dünya ticaretindeki yerini güçlendirme açısından politika önerileri sunulmaktadır. Kitap, 4 kısım ve 20 bölümden oluşmaktadır. Öncelikle Türkiye’nin dış ticareti ve makroekonomik dinamiklerle ilişkisi, ülke içerisinde dış ticaretin hangi makroekonomik değişkenlerle ilişkili olduğu ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. İkinci kısımda, Türkiye’nin bazı ticaret ortaklarıyla olan ekonomik ilişkileri; üçüncü kısımda, Türkiye’nin dış ticareti ve lojistikteki mevcut durumu ve son olarak ise dış ticaret ve finansman konusunda uygulamalarla ilgili yapılan çalışmalar yer almaktadır. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden değerli hocalarla hazırlanan kitabın özellikle lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ve bu konuda çalışma yapan araştırmacılar başta olmak üzere hem akademik camiaya, hem de ekonomi dünyasına faydalı olacağını umut ediyoruz.

YAZARLAR: Ali Rıza Sandalcılar, Alptekin Ulutaş, Çağatay Karaköy, Dilek Özdemir, Hakan Türkay, Halil İbrahim Kaya, Hatıra Sadeghzadeh Emsen, İlhan Eroğlu, İlkay Noyan Yalman, Kerem Karabulut, Nalan Kangal, Nevzat Balıkçıoğlu, Ömer Selçuk Emsen, Özcan Işık, Salim Üre, Ş. Mustafa Ersungur, Şebnem Taş, Şerife Merve Koşaroğlu, Tayfur Bayat, Yalçın Yalman, Yunus Emre Birol, Yusuf Demir, Yusuf Kahreman, Zekai Özdemir Gizle

BASIM YILI: 2021

HAZIRLAYAN: Ezgi Genç, Uşak Üniversitesi Lojistik Yönetimi Öğrencisi, Lojistikçilerin Sesi Proje Koordinatörü.

Open Event