Ana Sayfa Lojistik Haberleri EvoLog Lojistik Gençlerle Büyüyor

EvoLog Lojistik Gençlerle Büyüyor

85

Müşteri memnuniyeti odaklı entegre lojistik hizmetleri veren EvoLog Lojistik kısa sürede 114 milyon €’ya ulaşan cirosunu ve ürün çeşitliliğini, %74’ü Y kuşağından oluşan genç bir ekip ile yönetiyor.

2013 yılında kurulan genç ve dinamik kadrosuyla her geçen gün büyüyen EvoLog Lojistik, kurulduğu günden bu yana bir çok

başarıya imza attı. İlk gündenbuyanabiriktirdiğitecrübeveteknikbilgisisayesindemüşterilerininbeklentilerinigençvedinamikkadrosuilecevaplayan EvoLog Lojistik genç kuşağın tercih ettiği şirketler arasında yer alıyor.

Gençler EvoLog Lojistiği, EvoLog Lojistik Gençleri Tercih ediyor

EvoLog Lojistik İK Müdürü Alev Erdoğu “pandemidönemiolan2021 yılında 230 ve 2022’nin ilk çeyreğinde 104 yeni çalışma arkadaşımızı ailemize dahil ettik ve toplam 670 kişiye ulaştık. Ekipman ve yeni hizmetyatırımlarımızınartmasıylayılsonunakadargençistihdamınındevamedeceğinisöyleyebilirim. Deneyimli çalışma arkadaşlarımızın, aramıza yeni katılan çalışanlarımızla bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, onlarayolarkadaşlığıyapmalarısekötrde”okul”olarakbilinmemizisağlıyor.Kurumkültürümüzünönemlibirparçasının “samimiyet” ve “bilgi paylaşımı” olduğunu söyleyebilirim. Çalışan yapımız, gençnüfusunülkenüfusuiçindekipayınınartmasıvegençarkadaşlarımızınağırlıklıolarakhizmetsektörlerindeçalışmayıtercihetmesinedeniylegiderekgençleşiyor. Son 3 yıl için çalışan yapımıza yakından baktığımızda; ofisçalışanlarıiçindekadınlarımızınsayıcaerkeklerdenfazlaolduğunugörüyoruz. Covid 19 şartlarında bu sonuca ulaşmış olmak bizim için mutluluk verici. Pandemisürecikadınçalışanlarınüzerindeevişleriveçocukbakımıylailgilisorumluluklarıağırlaştırmasınedeniyle iş hayatından uzaklaşma sebeplerinden biri oldu. EvologLojistikolarakhibritveuzaktançalışmamodelleriilekadınçalışanlarımızıçoklusorumluluklarınıyerinegetirebilmeleriiçindestekliyoruz. Evologolara kattığımız her adımda sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Etkinliklerle kutladığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 23 Nisan UlusalEgemenlikveÇocukBayramı’ndaetkinliklerekatılankadınveçocuklarımızadınabağışlardabulunduk. Tohum Otizm Vakfı destekçisi olarak “Özel Eğitim Sınıf Donanımı Projesi”nde Nisan ayındaikincisınıfımızıaçtık.Hoşgeldinpaketlerimiziniçindekadıngirişimcilertarafındanyapılanürünlertercihederekkadıngirişimcilerimizedestekveriyoruz. Pati’li dostlarımıza kapısı her zaman açık bir ofisimiz de var.” dedi.

Open Event
Önceki İçerikPETROL OFİSİ, İZMİR’DE BİR GÜNDE
5 İSTASYON AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ
Sonraki İçerikFleetGO, 4G geçişine hazır!