Ana Sayfa Lojistik Haberleri Borusan Limanı, yeni projeleriyle karbon salınımını azaltıyor

Borusan Limanı, yeni projeleriyle karbon salınımını azaltıyor

114

Benimsediği çevreci ve sürdürülebilirlik anlayışı ile karbon ayak izini azaltan Türkiye’nin ilk “Yeşil / Eko” limanlarından Borusan Limanı, bu kapsamda, devreye aldığı güneş enerji panelleri ile yenilebilir enerji kaynakları kullanıyor, enerji tüketimini azaltmak için bünyesindeki eski teknoloji makineler yerine daha az enerji tüketen çevreci makineleri operasyona dahil ederek karbon salınımını azaltıyor.

Türkiye’nin ilk Yeşil / Eko limanlarından olan Borusan Limanı benimsemiş olduğu sürdürülebilirlik anlayışı ve çevre odaklı iş yapış modelleri ile karbon ayak izini azaltıyor. Bu kapsamda yakıt yerine elektrik dönüşümleri gerçekleştiriyor, devreye aldığı güneş enerji panelleri ile yenilebilir enerji kaynakları kullanıyor, enerji tüketimini azaltmak için bünyesindeki eski teknoloji makineler yerine daha az enerji tüketen çevreci makineleri operasyona dahil ederek karbon salınımını azaltıyor. Borusan Limanı, bu projelerin yanı sıra döngüsel ekonomi inisiyatifi kapsamında geri dönüşüm projeleri ile yılda 10 binin üzerinde ağacı kesilmekten kurtarıyor.

Her yıl iş hacmi artmasına rağmen karbon ayak izini azaltmaya devam eden Borusan Limanı’nın hedefi, önümüzdeki 3 yıl içerisinde karbon emisyonlarını yüzde 15-20 oranında azaltmak. Borusan Limanı Genel Müdürü Hamdi Erçelik ile sürdürülebilirlik çalışmalarını konuştuk.

Sürdürülebilirlik odaklı yönetiminin önemi artıyor

“COVİD-19 pandemisi, tedarik zincirinde ticarette arz/talep dengelerinin bozulması, Çin kaynaklı hammaddeler başta olmak üzere hammaddeye erişimin kısıtlanması/ azalması, tedarikçi izlenebilirliği ve daha fazla dijitalizasyon ihtiyacı, maliyetlerdeki artış ve iş gücü sıkıntıları gibi ön plana çıkardı. Limanlar üzerindeki etkilerine bakacak olursak; kesintisiz operasyonel devamlılığın sağlanabilmesi ihtiyacı ile artan risk yönetim maliyetleri, sürdürülebilirlik odaklı yönetiminin öneminin artması, dijitalizasyon ve entegre lojistik anlayışının ön plana çıkması gibi konular potansiyel gelişim alanları olarak karşımıza çıktı. Borusan Limanı olarak demir çelik, otomotiv, tekstil, maden gibi birçok sektörü içerisine alan ve hızlı büyüyen bir hinterlantta, Gemlik bölgesinde stratejik bir konumda yer alıyoruz. Liman ve terminal hizmetleri veren limanımız bugün 5 milyon ton genel kargo, 450 bin TEU konteyner ve 350 bin adet araç elleçleme kapasitesine sahip. Bölgemizde elleçlenen hacim bakımından genel kargo ve araçta en büyük, konteyner terminali olarak ise ikinci en büyük liman konumlanıyoruz.”

Ana tema “Erişebilir ve Temiz Enerji”

“Borusan Limanı olarak sürdürülebilirlik odaklı iş modelleri uzun zamandır gündemimizde olmakla birlikte 2017 yılında bu iş yapış şeklimizi Yeşil Liman/ Eko Liman olmaya hak kazanarak belgelemiş olduk. Yeşil Liman olmak; çevre hedef ve politikalarının oluşturularak uygulanması, çevresel risk yönetimi ile oluşabilecek çevre kazalarının önlenmesi, enerji verimliliğinin arttırılması, atık yönetim sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi, çevreci araç kullanımı, su kirliğinin önlenmesi ve çevresel duyarlılığın artırmasına yönelik bir kültürün oluşturulmasını amaçlıyoruz.

Limanımızda; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi içerisinden ‘Erişebilir ve Temiz Enerji’ anlayışını ana tema olarak belirledik. Karbon ayak izimizi her yıl elleçleme hacmimiz artmasına rağmen azaltıyoruz. 2020 yılında liman sahasında, pilot proje olarak devreye aldığımız ‘Güneş Enerji Sistemi’ ile enerji üretimi yapmaya da başlamış bulunuyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki 3 yıllık dönemde birçok yenilikçi projeyi hayata geçirerek temiz enerji üretimimiz artırmayı, artan iş hacimlerimize rağmen karbon emisyonlarımızı yüzde 15-20 oranında azaltmayı hedefliyoruz.”

Dijital dönüşüm bir tercih değil zorunluluk

“Günümüzde dünya ticaretinin büyük bir kısmının limanlar üzerinden gerçekleşiyor olması, ekosistemin en önemli halkalarından olan limanlar için dijital dönüşümü bir tercih değil zorunluluk haline getirmiş durumda. Borusan Limanı olarak şimdiye dek sahip olduğumuz dijital alt yapımızda güncel teknolojileri kullanılıyor ve sürekli değişen teknolojiler ile yeniliyoruz. Tesisimizdeki ekipman ve el terminallerinde kullanılan sistemleri android tabana taşıyarak teknoloji ve alt yapı yenilemelerini tamamladık. İş gücü yoğun olan ve akıllı otomasyonların uygulanabileceği alanlarda; üç boyutlu stoklama sistemleri, otomatik vardiya planlama modülleri, ekipman puantaj ve başlangıç-bitiş kontrollerinin dijital platformlara taşınması gibi birçok projeyi devreye aldık. Dijitalleşme projesi olmasının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği uygulaması olması ile önemli yere sahip olan “Borusan Port SafeCard” uygulamasını geçtiğimiz yıl devreye aldık.”

Her ay 18 bin atık pet şişe döngüsel ekonomiye kazandırılıyor

“Sıfır Atık Mavi kapsamında her yıl liman içerisinde kıyı ve dip temizliği yapıyor, denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemeye, kirlilikle mücadelede farkındalık oluşturmayı sağlıyoruz. Sürdürülebilirlik projelerimize ilave olarak mevcut süreçlerimizi döngüsel iş modellerine dönüştürüyor, döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz. 2021 yılında hayata geçirdiğimiz “Pet Şişe Atıklarından İş Kıyafeti İpliği Üretiminin Sağlanması Projesi” ile pandemi sürecinde artan pet şişe atıklarını tesisimize yerleştirdiğimiz atık kumbaraları ile topluyor, geri dönüşüm tesisine iletiyoruz. Elde edilen geri dönüşüm iplikleri ise liman iş kıyafetlerimizde kullanıyoruz. Bu proje ile aylık 18 bin atık pet şişeyi döngüsel ekonomiye kazandırmanın yanı sıra tüm paydaşlarımızda bu alanda farkındalık oluşturulmasını destekliyoruz.”

Kaynak: (7DENİZ) – 7DENİZ
Open Event
Önceki İçerikOcak ayında elleçlenen yük miktarı yüzde 14,7 arttı
Sonraki İçerikAltor Danışmanlık bu yıl yüzde 100 büyüme hedefliyor