Ana Sayfa Lojistik Haberleri E-PAZARYERİ PLATFORMLARI SEKTÖR İNCELEMESİ ÖN RAPORU

E-PAZARYERİ PLATFORMLARI SEKTÖR İNCELEMESİ ÖN RAPORU

76

Bilindiği üzere, piyasaların toplumsal refahı azami kılacak sonuçlar üretmesinin ön koşulu, pazarların yapısı ve işleyişi ile pazarda faaliyette bulunan teşebbüslerin davranışlarından kaynaklanan piyasa aksaklıklarının, yani piyasa başarısızlıklarının, asgari kılınarak piyasalarda etkin rekabetçi işleyişin tesis edilmesidir. Piyasa aksaklıklarının dinamik yapısı, rekabet hukukunun da dinamik bir yapıya sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Piyasalardaki hızlı değişim ve dönüşüme cevap verdiği sürece rekabet kurallarının yeterli ve etkin olacağı, bunun gerisinde kalınması halinde ise
işlevini yitireceği belirtilmelidir.

Perakende E-Ticaret: Kavram, Küresel Gelişim, Etmenler, Türkiye’deki Gelişim

Ülkemizde (perakende) e-ticaretin önde gelen oyuncuları arasında yer alan e-pazaryeri platformlarına yönelik olarak yürütülen işbu sektör incelemesi kapsamında, pazarın işleyişinin ve pazardaki rekabet koşullarının anlaşılması
bakımından öncelikli olarak (perakende) e-ticaretin genel çerçevesi itibarıyla ele alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Perakende E-Ticaret Büyüklüğü ve Gelişimi

TÜBİSAD’ın ‘Türkiye’de E-Ticaret 2019 Pazar Büyüklüğü’ raporunda, e-ticaret pazar büyüklüğünün, geçen yılın aynı dönemine göre %39 oranında artarak 83,1 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahminine yer verilmiştir. Aynı rapora
göre, 2019 yılındaki e-ticaret hacminin 44,9 milyar TL’si, ‘online perakende’ kategorisinden, geriye kalan 38,2 milyar TL’si ise ‘online tatil ve seyahat’ ile ‘online yasal bahis’ kategorilerinden kaynaklanmaktadır. Raporda yer verilen
ve 2015-2019 dönemine ait e-ticaret pazar büyüklüğü ile büyüme oranlarını gösteren grafik aşağıda sunulmaktadır:

Perakende E-Ticaretin Sektörel Dağılımı
Perakende e-ticaretin alışveriş kategorilere dağılımı sorgulandığında, resmin bütününü görmek açısından, 2019 ve 2020 yılları birlikte ele alınmalıdır. Digital 2021 Türkiye Raporuna göre, 2019 yılında alışveriş kategorilerinin, perakende e-ticaretten aldığı büyüklük aşağıdaki gibidir:

Digital 2021 Türkiye Raporunda, kategori tanımlarında yapılan değişiklikler ve geçmiş verilerde yapılan revizyonlar nedeniyle Digital 2020 Türkiye Raporunda yer alan 2019 verileri ile Digital 2021 Türkiye Raporunda yer alan 2020 verilerinin karşılaştırılabilir olmadığı belirtilmektedir. Bu doğrultuda 2019 yılı kategori bazında e-ticaret harcaması verileri, Digital 2021 Türkiye Raporunda yer alan bir önceki yıla göre artış/azalış oranları esas alınarakraportörler tarafından hesaplanmıştır.

Yukarıdaki veriler, 2019 yılına ait olması sebebiyle, e-ticaretteki olağan dağılımı göstermektedir. Buna göre kategoriler arasında en fazla payı, 12,4 milyar Amerikan Doları ile ‘seyahat ve konaklama’ hizmetleri almış olup ikinci sırada, 3,31 milyar Amerikan Doları ile ‘moda ve güzellik’; üçüncü sırada, 1,73 milyar Amerikan Doları ile ‘elektronik ve medya ürünleri’; dördüncü sırada ise, 1,42 milyar Amerikan Doları ile ‘oyuncak, kendin yap ve hobi’ kategorisi
yer almıştır.

Geçit Bekçisi Düzenlemesi

İşbu Ön Raporda öne çıkan rekabet endişelerine yönelik olarak geçit bekçisi olarak tayin edilecek teşebbüs(ler)e aşağıdaki yükümlülüklerin getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir: Geçit bekçisi pazaryeri, temel olarak,
✓ satıcılarına sözleşmesel veya fiili geniş EKM koşulu getirmemelidir.
✓ satıcılarının pazaryeri ile yaşadığı sorunlara yönelik olarak ilgili kamu otoriteleri ile iletişime geçmesini engelleyecek veya kısıtlayacak davranışlarda bulunmamalıdır.

✓ Satıcılarına, veya satıcılarca yetkilendirilmiş üçüncü taraflara, satıcının pazaryerine sağladığı verilere ve bu veriden üretilen verilere ücretsiz, etkin, kaliteli ve gerçek zamanlı erişim sağlamalıdır.
✓ gerçekleştirdiği tüm devralmaları, 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de yer verilen bildirim eşiklerinden bağımsız olarak Rekabet Kurulu’na bildirmelidir.

Saygılarımızla arz olunur.

e-pazaryeri-si-on-rapor-20210705115502897-pdf (rekabet.gov.tr)

Open Event
Önceki İçerikGÖLBAŞI ZABITASI VATANDAŞIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADI
Sonraki İçerikEDT Otomotiv’in hedefi Afrika: İhracatımızı yüzde 20 büyüteceğiz