Ana Sayfa Lojistik Haberleri Uluslararası Haberler SÜRÜCÜ AÇIĞI TÜM DÜNYADA ENDİŞE VERİYOR

SÜRÜCÜ AÇIĞI TÜM DÜNYADA ENDİŞE VERİYOR

5753

IRU’nun yıllık araştırması, COVID-19 nedeniyle azalan talebe rağmen hala endişe verici bir sürücü açığı olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın türkçe ve ingilizce özetini aşağıda, daha detaylı istatistikleri ise kaynak adreste bulabilirsiniz.

IRU’s annual driver shortage survey has revealed that, despite reduced demand due to COVID-19, there is still an alarming shortage of drivers. You can find the outcomes of the survey down below. For further data you can check the link for resource.

20’den fazla ülkeden 800 karayolu taşımacılığı şirketini inceleyen IRU, geçen yıl sürücü pozisyonlarının %20’sinin doldurulmadığı Avrasya’da sürücü sıkıntısının en şiddetli olduğunu tespit etti. Çin, 2020’de açık işlerin yalnızca %4’ü ile en az etkilenen ülke oldu.

Başka yerlerde, sürücü açığı pandemi nedeniyle 2020’de 2019’dan daha az ciddiydi. Avrupa’da doldurulmayan sürücü pozisyonları, otobüs ve tur otobüsü sürücüleri için %20’den %5’e ve kamyon sürücüleri için %24’ten %7’ye, yaklaşık dörtte üç oranında düştü.

Doldurulmamış işler 2021’de artacak

Ancak ulaşım şirketleri, ekonomiler toparlandıkça ve ulaşım hizmetlerine olan talep arttıkça 2021’de sürücü sıkıntısının yeniden yoğunlaşacağını tahmin ediyor. Avrupalı ​​şirketler bu yıl sürücülerde %17’lik bir düşüş bekliyor. Bu açığın Meksika’da %18, Türkiye’de %20, Rusya’da %24 ve Özbekistan’da yaklaşık üçte birine ulaşması bekleniyor.

“Sürücü sıkıntısı, karayolu taşımacılığının, tedarik zincirlerinin, ticaretin, ekonominin ve nihayetinde istihdamın ve vatandaşların refahının işleyişini tehdit ediyor.” IRU Genel Sekreteri Umberto de Pretto, “Bu bekleyebilecek bir konu değil, şimdi harekete geçilmesi gerekiyor” dedi.

IRU anketi ayrıca sürücü eksikliğinin nedenlerini araştırdı ve tüm bölgelerde eğitimli sürücü eksikliğinin ana neden olduğunu buldu (katılımcıların %38’i).

 Kadınlar ve gençler azaldı

Salgının daha da ağırlaştırdığı zorlu çalışma koşulları ve kadınları ve gençleri mesleğe çekmedeki zorluklar da sorunlar olarak dile getirildi.

Anket, endüstrinin sektörün tüm bölümlerinde daha fazla kadın çekme arayışında karışık sonuçlara işaret ediyor. Dünya çapında kamyon şoförlerinin sadece %2’si kadın ve ankete katılan tüm ülkelerde kadın kamyon şoförlerinin yüzdesinin düştüğü görüldü

25 yaşın altındaki kamyon sürücülerinin yüzdesi 2020’de neredeyse her yerde düştü, zaten düşük seviyelerden Avrupa ve Rusya’da %5’e, Meksika’da %6 ve Türkiye’de %7’ye düştü. Profesyonel kamyon şoförlerinin ortalama yaşının şu anda dünya çapında 50’ye yaklaşması ve her yıl giderek yaşlanmasıyla, bu demografik saatli bomba, minimum sürücü yaşını azaltmak için önlem alınmazsa daha da kötüleşecek.

Umberto de Pretto, “Çözümler var, ancak hükümetler mesleğe erişimi kolaylaştırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve işgücünü yetiştirmek için şimdi harekete geçmezse, sürücü sıkıntısı hayati hareketlilik ağlarını ve tedarik zincirlerini bozmaya ve nihayetinde onarılamaz şekilde zarar vermeye devam edecek” dedi.

Surveying 800 road transport companies from over 20 countries, IRU found that driver shortage was most acute in Eurasia, where last year 20% of driver positions were not filled. China was the least affected country in 2020 with only 4% of jobs open.

Elsewhere, driver shortage was less serious in 2020 than 2019 due to the pandemic. In Europe, unfilled driver positions fell by around three quarters, from 20% to 5% for bus and coach drivers and from 24% to 7% for truck drivers.

Unfilled jobs set to soar in 2021

Transport companies however forecast driver shortages to intensify again in 2021 as economies recover and demand for transport services increases. European companies are expecting a 17% shortfall in drivers this year. This shortfall is expected to reach 18% in Mexico, 20% in Turkey, 24% in Russia, and almost one third in Uzbekistan.

“Driver shortage threatens the functioning of road transport, supply chains, trade, the economy, and ultimately employment and citizens’ welfare. This is not an issue that can wait, action needs to be taken now,” said IRU Secretary General Umberto de Pretto. 

The IRU survey also investigated the reasons for driver shortage, finding that a lack of trained drivers was the main cause in all regions (38% of respondents).

Women and youth driven away

Challenging working conditions, further exacerbated by the pandemic, and difficulties attracting women and young people to the profession were also cited as issues.

The survey points to mixed results in the industry’s quest to attract more women across all parts of the sector. Only 2% of truck drivers globally are women and all countries surveyed saw the percentage of women truck drivers fall. However, there were encouraging signs in Europe with the share of female bus and coach drivers climbing from 10% to 16% of the total workforce in 2020.

The percentage of truck drivers under 25 fell nearly everywhere in 2020, from already low levels down to 5% in Europe and Russia, 6% in Mexico and 7% in Turkey. With the average age of professional truck drivers globally now close to 50, and steadily growing older each year, this demographic time bomb will only get worse without action to reduce minimum driver age.

“The solutions are there, but if governments do not act now to ease access to profession, improve working conditions and upskill the workforce, driver shortage will continue to disrupt and eventually irreparably damage vital mobility networks and supply chains,” concluded Umberto de Pretto.

Kaynak/Resource: https://www.iru.org/resources/newsroom/new-iru-survey-shows-driver-shortages-soar-2021

Ecem Sezginer

Uluslararası İlişkiler Yöneticisi

lojistikcilerinsesi.biz

Open Event
Önceki İçerikAras Kargo tam kapanma sonrasında bir günde en çok adrese uğrayan kargo şirketi oldu
Sonraki İçerikLale Devrinde Savaş: İran Seferinde Organizasyon ve Lojistik