Ana Sayfa Makaleler TEDARİK ZİNCİRİ ve LOJİSTİK TANIMLARI

TEDARİK ZİNCİRİ ve LOJİSTİK TANIMLARI

11897

Tedarik Zincir ve Lojistik kavramları birbirine karışan ve zaman zaman birbiri yerine kullanılan iki terimdir. Tedarik zinciri bir işletme için hammaddeden tüketime kadar olan hareketin, üretimi aksatmayacak şekilde, artı değer kazandırılması amacıyla planlanması olurken Lojistik ise aynı yönetimi tüketiciyi temel alarak üretim dışındaki tüm operasyonların planlama işlemi olarak tanımlanmaktadır. Bu kısa tanım kimin nerde kullanılacağı konusunda karmaşa yaratmaktadır.

Yıllardır Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik ile ilgili farklı tanımlarla karşılaştık. Ders kitapları, konferanslarda yapılan sunumlar, hazırlanan bildiriler gerek tedarik zincirinde gerek lojistikte farklı tanımlar ve yaklaşımlar sundular bizlere. CLM (Counsul of Logistics Management)  bundan 20 yıl önce “Lojistik” tanımını yaparak lojistik konusunda son noktayı koymuştur. 10 yıl önce de geri dönüşün eklenmesi ile “Lojistik” tanımı yeniden belirlenmiş ve tüm ülkelerde yavaş yavaş son şekli ile kullanılmaya başlanmıştır. Lojistik tanımını biz de ülkemizde aynı anlama gelecek şekilde kullanmaya başladık. Bu kavram hepimiz tarafından kullanıla kullanıla yayılacaktır.

Lojistik tedarik zincirinin içinde geçerli olan bir kavramdır. Tedarik zincirinin bir parçasıdır. Farklı ekollerde kullanılan yüzden fazla tedarik zinciri tanımı vardır. Her araştırma, bu tanıma yenilerini eklemekte ve kavram karmaşası yaratılmaktadır. Bu karmaşanın ileride Lojistik sektörünü de etkilemesi riskine karşı CLM bir komite oluşturmuş ve Tedarik Zinciri Yönetimi’nin tanımını yaparak dünya üzerinde ortak kullanımını tavsiye etme kararı almıştır.

Geçtiğimiz yıllarda toplanan komite tüm üniversitelerden, 3PL’lerden, hizmet alanlardan, danışman kuruluşlardan Tedarik Zincir Yönetimi’ni tanımlamalarını istemiş ve gelen cevaplardan yararlanarak tedarik zinciri yönetimi tanımını ve sınırlarını belirlemiştir. Bu tanım sektörlere ve üyelere aktarılmış. Geri dönüşler alınmış ve sonunda tüm ülkelerde kullanılacak hali ortaya çıkmıştır.

Yapacağımız tanımın tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de uygulanmasını diliyorum.

CLM’in Tedarik Zincir Yönetimi tanımı şu şekildedir; Tedarik Zinciri yönetimi bir şirketin içindeki veya ilişkisi olan şirketler arasındaki talep ve arz yönetimini birleştiren, kaynak teminini, satın almayı, değişimi ve tüm lojistik yönetim işlemlerini içine alan,  ayrıca zincir içindeki tedarikçi, aracı, 3. parti hizmet üretenler ve müşterilerin birlikte çalışmalarını düzenleyen yönetim işlemidir.

Bu tanım Tedarik Zincirini lojistik hizmetlerin üretici kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi veya kontrolü durumunda geçerli olacaktır. Bu hizmeti yapan kadrolar üretici şirket içinde olacaklar ve kartvizitlerinde Tedarik Zinciri Yöneticisi yazacaktır. Lojistik adı kullanılmayacaktır.

Tedarik Zincir yönetiminin sınırları ve ilişkileri şu şekilde belirlenmiştir; Tedarik Zinciri Yönetimi öncelikli olarak işletme içinde ve işletmeler arasında temel iş fonksiyonlarını ve iş süreçlerini birbirine bağlayarak daha yüksek performanslı ve birbirine kuvvetle bağlı iş modelleri yaratmaktır. Tedarik Zinciri Yönetimi tüm lojistik aktivitelerini ve üretim işlemini de bünyesine alarak pazarlama, satış, ürün geliştirme, finans ve bilgi teknolojilerini de kapsayacak şekilde koordinasyonunu sağlar. Tanımla birlikte işletmelerin içindeki Tedarik Zinciri Yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları artmıştır. Yöneticiler üretimi etkileyecek her konuyu planlamak, yapmak veya yaptırmak ve de kontrol etmek durumundadırlar.

Bu tanımlar çerçevesinde  Lojistik Yönetimi de şu şekilde tanımlanmıştır; Lojistik yönetimi müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. Burada müşteri olarak nitelendirilen son kullanıcı olmaktadır. Üretici ve 3PL kuruluşlar stratejik bir ortaklık çerçevesinde aynı müşteriye hizmet götürmek zorunda olan iş ortakları olmaktadır. Üretim dışındaki hizmetler ^PL tarafından planlanmakta ve yerine getirilmektedir.

Lojistik Yönetiminin de sınırları ve ilişkileri şu şekilde belirlenmiştir; Lojistik yönetimi işlemleri giren ve çıkan malzemenin taşınmasını, depolanmasını, elleçlenmesini, sipariş alımını, lojistik network dizayn edilmesini, stok yönetimini, arz talep planlamasını, 3. parti servis sağlayıcıların yönetimini kapsamaktadır. Değişken ölçülerde olmak üzere malzeme temini, satın alma, üretim planlaması, zamanlama, paketleme, montaj, ve müşteri hizmetleri de bu kapsam içine girmektedir. Kapsam içine ayrıca stratejik, operasyonel ve taktik planlamalar da alınmaktadır. Lojistik yönetimi tüm lojistik operasyonların koordine edildiği optimizasyonların uygulandığı ve lojistik hizmetlerin pazarlama, satış, üretim , finans ve bilgi teknolojileri ile birleştirildiği bir yönetim işlemidir. Bu açıklama ile lojistik yönetiminin sınırları genişleyebilir hale gelmiştir. 3PL kuruluşlar son kullanıcının yani müşterinin dilediği malı dilediği zaman , dilediği yerde, dilediği şartlarla, dilediği fiyata dilediği özellikte bulabileceği bir ortamı sağlamak için süreç üzerinde etkisi olabilecek her şeyi kontrol etmek durumunda olacaklardır.

Tedarik zincirinin de akademik olmayan, endüstri için daha anlaşılır olacak tanımı da şu şekildedir.

Tedarik zinciri yönetimi, bütün olarak tedarik zincirinin ve birim şirketlerin, uzun dönem performanslarının arttırılması amacıyla, bir kurum içindeki iş kolları arasında, bilinen iş fonksiyonlarının ve aralarındaki uygulamaların sistematik ve stratejik koordinasyonudur.

Bold karakterlerle belirtiğim tanımlamalar akılda kalıcı ve gerekçeleri anlaşılır olan tanımlardır. Kullanılmasını tavsiye ediyorum.

Selam ve sevgilerimle,

Atilla Yıldıztekin

Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Danışmanı

E-mail: atilla@yildiztekin.com

Makale Organizasyonunu Yapan:

Ayşe KARAKAYA

Lojistikcilerinsesi.biz

Open Event