Medipol Üniversitesi, tarafından Sektör ve Üniversite ortaklığını geliştirmek amacıyla ‘Dış Paydaş Toplantısı’ düzenlendi.

5709

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dış Paydaş Toplantısı

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından sektör ve üniversite ortaklığını geliştirmek amacıyla ‘Dış Paydaş Toplantısı’ düzenlendi. Toplantı, 19 sektör temsilcisi ve 7 akademisyenin katılımıyla 4 grup halinde gerçekleştirildi. Dış Paydaş Toplantısı’nda iki temel başlık üzerinde duruldu. Bu başlıklardan ilki öğrencilerin iş hayatındaki performansları için gerekli transfer edilebilir becerilerin bugünü ve geleceği, ikincisi ise önümüzdeki on yılda iş hayatında gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve yetenekleri olarak belirlenmiştir.

Toplantının birinci oturumda belirlenen transfer edilebilir beceriler şu başlıklar altında özetlenmiştir;

 • Yabancı dil ve teknik yeteneğe sahip, güçlü/zayıf yönlerinin farkında olan, mücadeleci ve girişimci ruha sahip, inisiyatif alabilen, sunum ve iletişim becerileri yüksek, küresel bilinç ve yurttaşlık bilincine sahip, eleştirel düşünme yetisi olan öğrenciler dikkat çekmektedir.
 • Öğrenciler ile ilgili tespit edilen eksikliklerden bazıları; hedef yoksunluğu, kendini ifade etmede problem yaşamaları, iletişim kurdukları çevrenin sadece kendine benzer kişilerden oluşması sebebiyle yeni fikirlere kapalı olmaları, hayallerinin gerçeklikten uzak olup beklentileri ile ilgili somut çabalar ortaya koyamamalarıdır.
 • İş hayatına yeni atılan bireyler yeri geldiğinde bireyselliği bir kenara bırakarak kolektif ruhu yakalayabilmeli ve ortak iyi için çaba göstermelidir. Öğrenciler önce biz sonra ben olabilme felsefesi ile hareket etmeli, bu nedenle ekip kurabilme ve ekiple çalışabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
 • Bilim-sanayi işbirliğinde öğrencilere görevler verilmelidir.
 • Satış alanında çalışmayı hedefleyen öğrenciler teknik bilgilerin yanı sıra ikna becerilerini de geliştirmeli ve ilişki yönetiminde başarılı olabilmelidir.
 • Son olarak, üniversitelerde hocaların da bu yeni kuşağı tanıyarak, gençlerin dünyayı nasıl kavradıklarını ve yaşadıklarını gözlemlemeleri ve daha etkin bir çalışma ortamını sağlayabilmek adına ortak dili bulmaları gerekmektedir.

Toplantıdaki ikinci oturumda belirlenen ve gelecekteki on yılda gerekli olacak mesleki bilgi, beceri ve yetenekler şu başlıklar altında özetlenmiştir.

 • Yabancı dili çok iyi olan öğrenciler yetiştirilmelidir. İngilizcenin yanında başka bir yabancı dil de bilinmelidir. Yabancı dil seviyesi bir işletmeyi yönetecek kadar iyi olmalıdır.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde kariyer hedefleyen öğrenciler için özellikle Hukuk ve Matematik eğitimlerine ağırlık verilmelidir.
 • Hangi iş yapılırsa yapılsın pazarlama perspektifine sahip olunması, mezunun öncelikle kendisini, ardından yaptığı işi, son olarak çalıştığı şirketin ürün ve hizmetlerini uygun hedeflere doğru pazarlayabilmesi gerekmektedir.
 • İş dünyası artık uluslararası bağlamda gerçekleştiğinden uluslararası ticaret konusunda model olan ülkeleri ve bu ülkelerde uygulanan stratejileri iyi bilen, global bakış açısına ve bilgisine sahip öğrenciler yetiştirilmelidir.
 • Teknoloji ve yazılım programcılığı ve kodlama becerileri konusunda öğrencilere eğitim verilmesi ve bu alanda geliştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin, bir öğrencinin ERP sürecini iyi bilmesi gerekmektedir.
 • Son yılların en önemli hususlarından biri veri analizi yapabilme, verileri doğru biçimde derleyebilme becerisidir. Şirketler verileri doğru şekilde kullanabilen çalışanları tercih etmektedir.
 • Öğrencilerin bir işletme deneyimi yaşayabilmesi için üniversitelerde sanal piyasa oluşturulması ve bu sanal piyasadaki performanslarının akademik performanslarıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
 • Üniversitedeki eğitimlerin uygulama odaklı olması gerekmektedir.
 • Gençlerin genel olarak kendilerine güven ve bir amaç geliştirme konularında eksiklikleri olduğundan mentor gibi kişilerle gelecekleri desteklenmelidir.
 • Teorik bilgiye ağırlık veren üniversiteler öğrencilere mezun olmadan önce iş yaşamında lazım olacak becerileri mümkün olduğunca kazandırmaya çalışarak öğrencileri hayata hazırlamalıdır.
 • Türkiye’de yaşanan bir eksiklik olarak start-up projelerine gerekli ilgi gösterilmemekte, bu noktalara daha fazla yatırım yapılarak yeni fikirlerin desteklenmesi gerekmektedir.
 • Ülkemiz daha fazla sanayi ve üretim odaklı büyümelidir. Bu nedenle, sanayi ve üniversitelerin çözüm ortaklığı ilişkilerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Gibi görüşler dile getirildi.

 

Sponsor