Lojistik sektörünün 2016 Pazar büyüklüğü (GSYH’nin %12 si) 311 milyar TL’dir.

11169

“Öncelikle Yazısını bizi kırmadan paylaşan Sn. Atakan AKALIN  beye Lojistikcilerin Sesi olarak teşekkür ederiz. Lojistik Sektörü hakkında yaptığımız bu keyifli söyleşiyi siz değerli okuyucularımıza sunmaktan memnuniyet duyarız. “

Bu Ropörtajı 2 kısımda yayınlamaktayız. 2. kısmı ise YURTİÇİ KARAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNÜN KARABASANI, ORGANİZE HIRSIZLIK & EMNİYETİ SUİSTİMAL olarak devam edilecektir.

Sektör Özeti;

Lojistik sektörü; üretim ve ticaret başta olmak üzere ülkelerin kalkınması ve gelişmesinde önemli bir yer tutar. Sektörün gelişimi alt yapı yatırımlarına (limanlar, yollar, terminaller), araç ve ekipman yatırımlarına ve geniş bir nüfus kesimine dayanmaktadır.

Üretim, ihracat ve ithalat ekosisteminin bir parçası olarak; lojistik sektörü çeşitli çevre ve emniyet risklerini barındırmaktadır. İş kazaları, trafik kazaları kadar, taşınan veya elleçlenen yükün zarar görmesi can kaybı ve önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.

Sektörün yasal çerçevede denetlenmesi için birçok düzenleme yapılmış olsa da; sektörün sağlıklı gelişimi ve uğranılan zararların azaltılması için daha etkin tedbirler alınmalıdır.

İşbu rapor, Yurtiçi taşımacılığının %90’nın yapıldığı Karayolu sektöründe taşınan malın çalınmasına dikkat çekmek ve çözüm önerileri getirmek için kaleme alınmıştır. Raporun amacına ulaşması için, karayolu taşımacılığında emniyetin suiistimal edilmesi yolu ile gerçekleşen hırsızlık vakaları gibi dar bir çerçeve ele alınmıştır. Bu raporda; yurtiçi karayolu taşımacılığında işletme içerisinden kaynaklanan etmenler, seyir ve yükün boşaltılması sırasında ortaya çıkan etmenler değerlendirme dışı tutulmuştur. Böylece, taşıma ihtiyacı için seferlik anlaşmaya varan lojistik işletmeci ile taşıma işini yüklenen araç ruhsat sahibi ve taşımayı icra eden sürücü arasında anlaşma şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan hırsızlık risklerine odaklanılmıştır.

Sektörde ortaya çıkan gerçek vakaların analizine dayanan bu raporun nihai amacı; kamu, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin bir dizi idari ve teknik tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

RAKAMLARLA LOJİSTİK SEKTÖRÜ

Dünya Bankasının yayınladığı ve karşılaştırmalı olarak ülkelerin lojistik süreçlerin verimliliği, lojistik altyapı, lojistik hizmetlerin kalitesi ve rekabetçiliği, sevkiyatların izlenebilirliği ve zamanında teslimat kriterlerini ölçen LPI (Lojistik Performans İndeksi)’inde Türkiye 2012 yılında 27. Sırada iken, 2014’deki 30. Sırası, 2016’da 34. Sıraya gerilemiştir. 

Türkiye Lojistik Pazar Büyüklüğü

Lojistik sektörünün 2016 Pazar büyüklüğü (GSYH’nin %12 si) 311 milyar TL’dir (Pwc). Bununla beraber, Lojistik firmaların (3PL) sektörden aldıkları payın 75 Milyar TL seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum, sektördeki gelişme potansiyelini göstermeliktir. 

Lojistik Firmalar

Türkiye’de lojistik hizmeti sunan 2.000 gümrük şirketi, 1.200 uluslararası karayolu taşımacılığı şirketi, 1.000 uluslararası denizyolu şirketi, 250 gümrük komisyoncusu ve 200 gümrük antreposu bulunmaktadır (TYDTA 2010:4).

Lojistik’te İstihdam (Tablo-3)

Türkiye’de Lojistik Sektöründe 400.000 kişinin istihdam edildiği rapor edilmektedir (Turk Lojistik Sektör Değerlendirmesi -ÜTİKAD 2012). TÜİK, Türkiye Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme Hizmetleri Çalışanlarının sayısını 2011 yılı itibarıyla 1.052.250 kişi olarak rapor etmektedir (Haberleşme Sektöründe çalışanlar da bulunmaktadır). Lojistik sektöründe istihdam edilenlerin ise aileleriyle birlikte 5 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir (Fortune 2011:14).

Sponsor