Depo Yönetim Sistemleri, (WMS) İşletmelere Rekabet Avantajı Sağlar.

13503

Depo Yönetim Sistemleri,(WMS)

 • Envanter değerlerini azaltır,
 • İşgücü verimliliğini arttırır,
 • Sevkiyat doğruluğunda ciddi iyileşme sağlar (RF-ID ve Barkodlama sistemleri),
 • Müşteri siparişlerinin büyük ölçüde sağlıklı karşılanmasını sağlar, FIFO, LIFO, FEFO
 • Özel koşullara sahip stokların izlenmesi imkanını sağlar,
 • Birimler arası entegrasyonu sağlar,
 • İşletme maliyetlerini azaltarak gelir artışı sağlar.

Depo Yönetim Sistemleri, (WMS)

 • Kâğıtsız, on-line operasyon yönetimi sağlar,
 • Mevcut stok kapasitesini etkin kullanabilme özelliği sağlar,
 • Dar koridor ve drive-in gibi göz tipleri kullanabilme yeteneği sayesinde stok kapasitesinde artış sağlar,
 • Makina ve insan gücünün efektif kullanımını sağlar,
 • Karar verme sürecinin sistem tarafından gerçekleştirilmesini sağlar,
 • bu sayede karar verme aşamasındaki hataların önlenmesi ve zaman tasarrufu sağlar,
 • Operasyonların gerçekleştirilmesinde OT/VT teknolojisinden faydalanarak kullanıcıdan kaynaklanabilecek hataların minimuma indirgenmesi sağlar,
 • RF teknolojisi kullanarak zaman kayıplarının ortadan kaldırılmasını sağlar,

Depo Yönetim Sistemleri, (WMS)

 • Mamül bazında parametrik ve esnek yerleştirme olanağı sağlar,
 • Otomatik karantina ve yaşlandırma takibi sağlar,
 • Geriye yönelik takip edilebilirlik (Traceability) uygulamasını sağlar,
 • Paletli, kolili, adetli sevkiyat yapabilme özelliğini sağlar,
 • Mamül, müşteri, sipariş bazında palet takibi ve sevkiyat yapabilme özelliğini sağlar, Yapılan her hareketin kayıt altına alınmasını sağlar,
 • Hızlı ve doğru envanter sayımının yapılmasını sağlar,
 • Çalışanların ve yapılan işlerin istenen zaman aralığındaki performanslarının raporlanmasını sağlar,

Depo Yönetim Sistemlerini (WMS) genellikle geniş ürün ağına sahip işletmeler, giriş, çıkış, takip, kontrol gibi işlemleri tek bir sistem üzerinden takip etmek amacıyla kullanırlar.

Depo yönetim sistemleri, operasyonel verimlilik yaratmak amacı ile ikmal ve otomatik mal yerleştirme fonksiyonlarına sahip olmalıdır. İkmal sistemi toplama gözünde asgari seviyede stok bulunmasına imkan vermek sureti ile mal toplama etkinliğini arttırmaktadır. Bununla birlikte, mal toplama algoritmasının depo yönetim sistemi içerisinde doğru modellenmesi halinde, mal toplayıcılar en kısa yolu kat ederek mal toplama faaliyetini gerçekleştirmektedir.

Otomatik mal yerleştirme faaliyeti ise mal kabulü yapılan ürünlerin depo içerisindeki geçmiş dönemli hareketine göre sevk peronlarına yakın ve uzak raflara depolanmasına imkan vermektedir.

İkmal ve otomatik mal yerleştirme fonksiyonlarının kullanımı, depolarda operasyonel mükemmelliğe ulaşılması açısından göz önünde bulundurulmalıdır.

Yeni nesil depo yönetim sistemlerinde mal toplama, mal kabul ve yükleme performansları süreç ve depo personeli bazında takip edilmekte ve ölçümlenmektedir. Bu ölçümlemeler depo personelin iş performasının ölçümlenmesine imkan vermesi sebebi ile operasyonel yönetim açısından önem arz etmektedir.

Depolarda tüm süreçlerin ABC analizine göre, süreçlerinin ölçülmesi ve bunu sisteme kaydedilmesi ile birlikte performans takibi mümkündür.

Her iş bitiminde yeni iş emirlerini sistem boşta olan tanımlı ekiplere iş emri ataması sağlanması ile iş kaybı engellenebilir.

Her veri zamanında ve eksiz girilmesi önemlidir. Aksi halde gerçek zamanlı veri olmaması, daha sonra bir çok çözülemeyen problemlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Depo yönetim sistemlerinin kullanımı ile depo operasyonlarında gerçek veriye göre süreç ve personel performanslarını ölçümlemek, etkin bir çalışan performans yönetim sistemi kurmak ve yönetmek mümkün olmaktadır.

Ayrıca depo yönetim sistemleri ile mal toplama, araç yükleme ve boşaltma sürelerinin ölçümü, depo ve araç doluluk oranları, depo yönetim sistemleri ile etkin bir şekilde hesap edilmektedir.

İzlenebilirliği Sağlamak

Depo yönetim sistemlerinde izlenebilirliğin sağlanması, giriş irsaliyesi-mal kabul evrağı ile ilişkili olarak üretilen ve içinde palet ID bulunan mal kabul etiketinin depo içerisinde hareketlerinin yönetimi ile mümkün olmaktadır. Gelen lojistik sürecinde bir irsaliye-mal kabul evrağ ile depoya giriş yapan ürünler, içerisinde Palet ID olan mal kabul etiketleri üreterek mal kabul işlemine tabi tutulmaktadır.

Mal kabul etiketine sahip her bir palet geçici depolama amacı ile depo içinde herhangi bir raf gözüne yerleştirildiğinde, raf adres barkodunun el terminali ile okutulmasından sonra mal kabul etiketi palet ID-Raf Gözü ilişkisi kurulmuş olmaktadır. Mal kabul etiketi asgari olarak ürün, LOT ve parti numarası, SKT ile palet ID numarası bilgilerini içermektedir.

Müşteri siparişi depo yönetim sistemine iletildikten sonra depo yönetim sistemi siparişin toplanması amacı ile oluşturulan toplama emri, terminaller vasıtası ile depo ekibine gönderilir.

Toplama emri asgari olarak palet ID, müşteri ve sipariş numara bilgisi, ürün ve miktar bilgisi ile raf adres bilgilerini içerir. Depo ekibi el terminali vasıtası ile mal toplama faaliyetini mal toplama emirlerine göre gerçekleştirir. İlgili adres’den ürün ve adres okutularak toplanır.

Mal toplama emrinin tamamlanması ile birlikte, toplaması yapılan ürünler için sistemsel olarak rampa-mal toplama alanına aktarmasını yapar. Bu tanımlı alandan yükleme yaptıktan sonra’da bu bilgilerin sevk irsaliyesine aktarılmasını sağlayarak, irsaliyenin düzenlenmesini sağlar.

Sonuç olarak, depolarımızı kişiler değil, Depo Yönetim Sistemi yönetecek şekilde kurmalıyız. Çalışan ekiplerimiz geçici olabilir, ancak kurduğumuz sistemler kalıcı olduğu unutulmamalıdır.

Bu sistemler sayesinde çalışan personel ile çalışmayan personel ayrımı yapılabilir ve buna göre performans primleriyle çalışanlarımızı ödüllendirebiliriz.

İki yılda bir Depolarınızın sistemsel yeterliliklerini, koyulan kuralların ne kadar uygulandığını ölçmek, denetlemek çok önemlidir.

Bunu yaparken de iki yılda bir Depo Yönetim Sisteminin eksikleri ve uygulanabilirliğini hususunda Check-Up yaptırmanızda fayda olacaktır.

Depolarımız bir maliyet yeri değildir.

İyi bir Depo Yönetimi, satışınızı ve karlılığınızı artırır.

Saygılarımla,

Tuncay AYDIN

4PL Danışmanlık ve Lojistik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

www.4pl.com.tr     tuncay.aydin@4pl.com.tr

Sponsor