2017’DE UPS’İN BÜYÜME HIZI ARTTI

7389

2018 Genel Görünümü Pozitif Yönde

 • Gelir Artışı, 2017 Yılının 4. Çeyreği için %11 ve 2017 Tüm Yıl için %8 Oldu
 • 4. Çeyrek Hisse Başı Kâr (HBK) 1,27 Dolar Oldu; Düzeltilmiş 4. Çeyrek HBK ise 1,67 Dolar
 • Uluslararası İhracat Sevkiyatları 4. Çeyrek için %16, Tüm Yıl için %15 Arttı
 • Tedarik Zinciri ve Navlun Karında %21 Artış ile Güçlü Bir Sıçrama Gerçekleşti
 • ABD Yurt İçi Gelirlerinde Daha Yüksek Paket Talebi ve Verimlilik Sayesinde %8,4 Artış Oldu
 • 2017 HBK 5,61 Dolar Oldu; Düzeltilmiş 2017 HBK ise 6,01 Dolar
 • UPS 2018 Yılında Büyüme için Yatırımlarını Hızlandırıyor
 • 2018 Tüm Yıl Düzeltilmiş HBK Yönlendirme Aralığı 7,03 ila 7,37 Dolar Olarak Duyuruldu

İSTANBUL – 8 Şubat 2018 – UPS (New York Borsası:UPS) 2017 4. Çeyrek gelirlerini açıkladı. UPS başkanı ve CEO’su David Abney: “2017’de yakalamış olduğumuz son derece yüksek gelir, kazanç artışı, ağ yatırımlarımız ve portföy inisiyatiflerimizden elde ettiğimiz avantajlar sayesinde bu yıl için belirlediğimiz düzeltilmiş hisse başına kazanç hedefimize ulaştık.2017’de kilit kapasite yatırımlarında önemli gelişim kaydettik. Yakaladığımız ivme, dönüştürücü eylemlerimiz ve Vergi Kesintileri ve İş Yasasının (TCJA) ekonomik katalizör görevi görmesi UPS’in 2018 ve sonrasında büyüyeceğini gösteriyor. Ağımızdaki yatırımları hızlandıracak ve insanlarımıza ek fırsatlar sağlayacak ciddi kaynakları kullanıma sunacağımızı düşünüyoruz.”

Birleştirilmiş Sonuçlar  

2017 Ç4

Düzeltilmiş

2017 Ç4

 

2016 Ç4

Düzeltilmiş

2016 Ç4

Gelir 18.829 Milyon dolar 16.931 Milyon dolar
Faaliyet karı (zarar) 1.494 Milyon dolar 2.294 Milyon dolar (428) Milyon dolar 2.223 Milyon dolar
Seyreltilmiş hisse başına kar (zarar) 1,27 dolar 1,67 dolar (0,27) dolar 1,63 dolar

2017 4. Çeyrek GAAP sonuçlarında TCJA’ya bağlı hisse başına karın 0,30 dolar olduğu görülüyor. Ek olarak, sonuçlarda gerçeğe uygun değerleme (MTM) gayrı nakdi vergi öncesi emeklilik priminin 800 milyon dolar olduğu ve bunun seyreltilmiş hisse başına 0,70 dolarlık bir vergi sonrası gidere karşılık geldiği görülüyor. Önceki yıla ait dönemde, şirket emeklilik primlerinin gerçeğe uygun değerlemesine bağlı seyreltilmiş hisse başına vergi sonrası giderlerin 1,90 dolar olduğunu bildirdi.

2017 4. Çeyrekte şirket geneli için:

 • %11,2 gelir artışı kaydedildi; para biriminden bağımsız gelir %10,9 arttı.
 • 2017 4. Çeyreğinde seyreltilmiş HBK 1,27 dolar oldu; düzeltilmiş HBK 1,67 dolar olarak gerçekleşti.
 • Bu çeyrek boyunca şirket 1,5 milyar paketin teslimini gerçekleştirerek önceki yıla kıyasla %5,7 artış kaydetti.
 • Yoğun Sezonda 762 milyon teslimat miktarına ulaşılarak en son yıllık planın üzerine çıkılmış oldu.

A.B.D. Yurt İçi Paket Gönderimi

Yurtiçi segment, doğrudan tüketiciye dönük pazardaki yapısal değişikliklerden tam olarak faydalanmak için ağını dönüştürüyor. Dördüncü çeyrekteki %5,7 hacim artışı ve %9,3 gelir artışı sayesinde UPS Ground’a olan talep yükseliş gösterdi. Müşteriler daha hızlı teslimat seçeneklerini tercih ederken, Premium Sonraki Gün Hava Yoluyla sevkiyattaki büyüme %4,9 ile güçlü yönelimini sürdürdü. Öte yandan, siber dönemdeki hacim artışları ve online hale gelecek kapasite projelerle ilgili kısa vadeli maliyetlerden kaynaklanan ek işletim maliyetlerinden dolayı kar ve zarar sonuç rakamları hareketsizdi.

 

2017 Ç4

Düzeltilmiş

2017 Ç4

 

2016 Ç4

Düzeltilmiş

2016 Ç4

Gelir 11.835 Milyon dolar 10.913 Milyon dolar
Faaliyet karı (zarar) 627 Milyon dolar 1.264 Milyon dolar (570) Milyon dolar 1.338 Milyon dolar

2017 4. Çeyrek ABD Yurt içi segmenti için:

 • Esas olarak düşük öncelikli kara ve hava teslimatları sayesinde, gelirler 2016 4. Çeyreğe kıyasla 922 milyon, yani %8,4 artış gösterdi.
 • Yüksek taban fiyatlı fiyatlandırma ve yakıt ek ücretleri müşteri ve ürün karışımından kaynaklanan değişimleri dengelerken, parça başına gelir %2,9 arttı.
 • Siber periyotlardaki gönderilerin ağ kapasitesinin üzerine çıkması, 125 milyon dolarlık ek işletme maliyeti getirdi.
 • Çeyrek boyunca Cumartesi operasyonları ek kapasite ve esneklik sağladı.
 • Faaliyet karı hesaplanırken yeni teknoloji yatırımlarına, müşteri çözümlerine ve otomatik kapasite genişletmesine yapılan yaklaşık 60 milyon dolarlık ek harcamalar da göz önünde bulunduruldu.
 • Düzeltilmiş faaliyet karı hesaplamasına MTM emeklilik primi dâhil edilmedi.

Uluslararası Paket Gönderimi

Abney: “Uluslararası segmentimiz üst üste dört çeyrek çift haneli ihracat artış rakamları yakaladı” dedi. Ve ekledi: “Bu rakamlar, son üç buçuk yıla ait büyüme stratejimiz ve yapmış olduğumuz yatırımlarla bir araya geldiğinde, beklentileri aşan sonuçlar ortaya çıkardı.”

2017 Ç4 Düzeltilmiş

2017 Ç4

2016 Ç4 Düzeltilmiş

2016 Ç4

Gelir 3.753 Milyon dolar 3.335 Milyon dolar
Faaliyet karı 725 Milyon dolar 760 Milyon dolar 281 Milyon dolar 706 Milyon dolar

2017 4. Çeyrek Uluslararası paket gönderimi segmenti için:

 • Esas olarak premium ürünler sayesinde segment %13 gelir artışı kaydetti.
 • İhracat gönderilerinde günlük %16 artış görüldü. Dünyanın tüm bölgeleri büyümeye katkı sundu.
 • 2017 4. Çeyrek faaliyet karı 725 milyon dolar oldu: Geniş ve daha hızlı büyüme oranlarının verim artışıyla bir araya gelmesi sayesinde 4. Çeyrek düzeltilmiş faaliyet karı %7,6 artarak 760 milyon dolara çıktı.
 • Düzeltilmiş faaliyet karı hesaplamasına MTM emeklilik primi dâhil edilmedi.
 • Para biriminden bağımsız işletme karı düzeltilmiş rakamlar göz önünde bulundurulduğunda %19 arttı.

Tedarik Zinciri ve Nakliye

Tedarik Zinciri ve Nakliye segmenti hem gelir hem de düzenlenmiş faaliyet karında çift haneli büyüme oranları yakalayarak rekor tam yıl ve dördüncü çeyrek sonuçları elde etti. Gelişen piyasa koşullarının gelir kalitesi artışları ve yapısal maliyet azaltma programları ile bir araya gelmesi sayesinde olumlu sonuçlar elde edildi.

 

2017 Ç4

Düzeltilmiş

2017 Ç4

 

2016 Ç4

Düzeltilmiş

2016 Ç4

Gelir 3.241 Milyon dolar 2.683 Milyon dolar
Faaliyet karı (zarar) 142 Milyon dolar 270 Milyon dolar (139) Milyon dolar 179 Milyon dolar

2017 4. Çeyrek Tedarik Zinciri ve Nakliye segmenti için:

 • Tercih edilen müşterilerle daha derinlemesine ilişkiler kurulması, gelir yönetim inisiyatiflerinin güçlendirilmesi ve pazar koşullarının iyileşmesi sayesinde 2016 4. Çeyreğe kıyasla %21 gelir artışı elde edildi.
 • Freight Forwarding, UPS Freight ve Coyote Logistics tonaj artışları ilk satır sonuçlarının daha iyi olmasına katkı sundu.
 • 2017 4. Çeyrek faaliyet karı 142 milyon oldu; düzeltilmiş faaliyet karı 270 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 • Düzeltilmiş faaliyet karı hesaplamasına MTM emeklilik primi dâhil edilmedi.

2017 Yılı Konsolide Sonuçlar

 • Gönderi ve verim artışları sayesinde toplam gelir %8,2 artarak 65,9 milyar dolara çıktı
 • 2017 yılı seyreltilmiş HBK 5,61 dolar oldu; düzeltilmiş HBK 6,01 dolar olarak gerçekleşti.
 • Düzeltilmiş seyreltilmiş HBK rakamlarına MTM emeklilik primi ve TCJA gelir vergisi yardımı dâhil edilmedi.
 • Şirket yıl boyunca 5,2 milyar dolar sermaye harcaması yaptı.
 • Ödenmiş karlar önceki yıla kıyasla %6,4 artarak 2,9 milyar dolar oldu.
 • Yeniden satın alınan 16,1 milyon hissenin karşılığı yaklaşık 1,8 milyar dolar oldu.

Genel bakış

Şirket düzenlenmiş (GAAP dışı) rakamları esas alarak yönlendirme sunmaktadır, çünkü gelecekteki gerçeğe uygun emekli maaşı düzenlemelerinin veya diğer öngörülmeyen ve rapor edilen (GAAP) sonuçlarına girerek etki edebilecek olayların etkisini yansıtan bir mutabakatın öngörülmesi veya oluşturulması mümkün görünmemektedir.

UPS Finans Direktörü Richard Peretz: “Büyüme fırsatlarımız artıyor” dedi ve ekledi: “Güçlü ekonomik genel görünüm ve UPS’in yatırılan sermaye üzerinden yüksek getiri elde ediyor olması, sermaye yatırımlarını artırarak uzun vadede ek değer oluşturmak için benzersiz bir fırsat yaratıyor. Bu yatırımlar UPS olarak stratejimizi hayata geçirmemize ve 2018 ve sonrasında iyi konumlanmamızı sağlıyor.”

 • UPS, 2018 için düzenlenmiş seyreltilmiş hisse başına karların 7,03 ila 7,37 dolar aralığında olacağını öngörüyor ve bu rakamlara düşen indirim oranlarından kaynaklanan yaklaşık 200 milyon dolarlık ek vergi öncesi emeklilik primi gideri de dâhil.
 • Yönlendirmelerimizde, net geliri ve nakit akışını artıracak olan TCJA yardımları da göz önünde bulunduruldu.

Çoğunlukla yeni teknoloji, havacılık ve otomatik kapasite yatırımları için yapılması planlanan sermaye harcamalarının 6,5 ila 7,0 milyar dolar aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Sponsor