Ana Sayfa Diğer Soğuk taşıma standartlarında getirilen yenilikler.

Soğuk taşıma standartlarında getirilen yenilikler.

10445
Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 3 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Tebliğe göre gıdıların ambalajlanması zorunlu hale gelirken, gıdaların frigorifik araçlarla taşınması isteniyor. Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmakta olan frigorifik araçlar için, 1/1/2019 tarihine kadar belirtilen belgelerin alınması gerekecek.

Tebliğin;Tek kullanımlık ambalajın ebadına ilişkin hükmü 1/6/2018 tarihinde,Tekrar kullanabilir ambalajların ebatları, balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, patates, soğan (kuru) ve tatlı patateslerin ambalajlanması, taşıma standartları, perakende satış noktaları standartları 1/1/2019 tarihinde, Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Transmedya

Taşıma standartlarında getirilen yenilikler:
Malların üretim yerindeki toptancı hallerinden veya tasnifleme ve ambalajlama tesisinden tüketim yerlerine taşınmasında soğuk zincirin korunması esas olacak. Mallar ön soğutmaya tabi tutulduktan sonra palet kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacak.
Malların üretim yerinden sınai işletmeye, üretim yerindeki toptancı haline veya tasnifleme ve ambalajlama tesisine taşınmasında kapalı ya da tenteli taşıma araçları kullanılabilecek.
Farklı malların aynı araçlarda taşınması esnasında malların birbirlerine zarar vermelerini engelleyecek önlemler alınacak, birbirlerine zarar verebilecek mallar aynı araçta taşınmayacak.
Esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıtlı perakendecilerce perakende satılmak üzere üreticilerden veya toptancı hallerinden satın alınan mallar ile üreticilerce perakende olarak doğrudan tüketicilere satılan malların taşınmasında frigorifik araçlar ile kapalı ya da tenteli araçların kullanılması zorunlu olmayacak.
Frigorifik araçlarla yapılacak taşımada kullanılan araç ve ekipmanlar için şartların da belirlendiği Tebliğe göre, araçların Tebliğde belirtilen şartlara uygunluğu Türk Standartları Enstitüsü tarafından 3 yıllık periyotlarda muayene ve test edilerek belgelendirilecek.
Malların ambalajlanması, depolanması, taşınması ve perakende satışında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa ve söz konusu Kanuna dayanılarak hazırlanmış yönetmeliklerce belirlenen hususlara uygun olup olmadığına ilişkin resmi kontrollerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkileri saklı olacak.
Depolama standartlarında getirilen yenilikler: Mallar, soğuk hava depolarında veya malların bozulmasına veya kalite kaybına sebep olmayacak uygun ısı ve nem ortamlarına sahip alanlarda depolanacak.
Soğuk hava depolarının nitelikleri ile buralarda yapılacak depolama faaliyetine ilişkin iş ve işlemlere yönelik olarak mal bazında Türk Standartları Enstitüsünce belirlenmiş olan standartlar/kriterler uygulanacak.

Depoların Türk Standartları Enstitüsünce TS 9048 standardına göre Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin (TSE-HYB) bulunması gerekecek. Malların depolanacağı soğuk hava depolarının 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından “İşletme Kayıt Belgesi” almış olması gerekecek.

Transmedya

Open Event
Önceki İçerikOMSAN Lojistik, TCDD Taşımacılık A.Ş. ile işbirliği yaparak özel sektörün ilk tren işletmecisi oldu
Sonraki İçerikHalit Kaya’nın Beklenen Kitabı,” Lojistik Bir Sanattır” Çıktı.