Ana Sayfa Diğer UPS 2025 YILINA KADAR DAHA FAZLA ALTERNATİF ARAÇ, YAKIT VE YENİLENEBİLİR ENERJİ...

UPS 2025 YILINA KADAR DAHA FAZLA ALTERNATİF ARAÇ, YAKIT VE YENİLENEBİLİR ENERJİ VADEDİYOR

8989

Bilimsel Veriye Dayalı Hedef Belirlendi ve

Yıllık Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

 

İSTANBUL, 12 Temmuz 2017 – UPS (NYSE: UPS), yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlılığını artırırken filosuna daha fazla alternatif yakıta ve gelişmiş teknolojiye sahip araçlar eklemeye yönelik yeni girişimci sürdürülebilirlik hedeflerini duyurdu. Şirketin 2016 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu‘nda yer alan hedefler UPS’in, Science Based Targets Initiative (Bilime Dayalı Hedefler Girişimi) tarafından onaylanan bir metodoloji kullanılarak geliştirilmiş olan 2025 yılına kadar küresel yer hizmetlerinden tüm sera gazı (GHG) emisyonlarını yüzde 12 oranında azaltmaya yönelik kararlılığını destekliyor.

 

UPS Başkanı ve CEO’su David Abney konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi: “Büyüklüğümüz ve hacmimiz sayesinde taahhütlerimizin piyasaları şekillendirebileceğini, teknolojileri geliştirebileceğini ve altyapı yatırımları için bir katalizör görevi görebileceğini biliyoruz. Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve teknoloji ortaklarımızın taşımacılık sektörünü dönüştürebilecek ve inovasyonu teşvik edecek hedeflere ulaşmamızda bize yardımcı olacak becerilerine güveniyoruz.”

 

UPS, tükettiği elektriğin %25’inin 2025 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesini ve böylece 2016 yılında %0,2 olan bu oranı önemli derecede yükseltmeyi hedefliyor. Buna ek olarak, 2016 yılında satın alınan her yüz araçtan 16’sı alternatif yakıtlı ve gelişmiş teknolojiye sahip araçken, 2020 yılına kadar satın alınan her dört yeni araçtan birinin alternatif yakıtlı araç olmasını sağlayarak bu oranı artırmayı planlıyor. Şirket aynı zamanda 2016 yılında tüm yeraltı yakıtlarının %19,6’sının geleneksel benzin ve dizel dışındaki kaynaklardan elde ediyorken bu oranı yükselterek 2025 yılına kadar %40’a çıkarmaya yönelik bir hedef belirledi.

 UPS dünya çapında alternatif yakıt ve ileri teknolojiye sahip 8300’ü aşkın araç kullanıyor. Şirketin filosu elektrikli, hibrid elektrikli, hidrolik hibrid, sıkıştırılmış doğal gazlı (CNG), sıvılaştırılmış doğal gazlı (LNG), propanlı ve düşük ağırlıklı yakıt tasarruflu kompozit gövdeli araçları içeriyor. Alternatif araçlarının kullanımına ek olarak, UPS her yıl düşük karbon ayak izine sahip milyonlarca galon yenilenebilir dizel ve yenilenebilir doğal gaz (RNG) kullanıyor.

 Bu girişimler, şirketin araç filosuna güç sağlamasında ve tesislerini işletmesinde kullandığı enerji tüketimini yükselten e-ticaret teslimlerindeki büyümeye rağmen çevreye etkisini azaltmaya yönelik bağlılığını güçlendiriyor.

 UPS vizyonu, gelişmiş enerji sistemi altyapısıyla sunulan tesis içi güneş, tesis dışı rüzgâr, yenilenebilir doğal gaz, yenilenebilir hidrojen ve yenilenebilir dizel dâhil olmak üzere, daha çeşitli ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla çalıştırılan tesislerden ve ileri teknolojili araçlardan oluşan akıllı bir lojistik ağını gelecek için zorunlu kılıyor. UPS bu teknolojilerin çoğunu yer filosunda ve tesislerinde hâlihazırda kullanıyor. Dünya çapındaki filosunda ise kullanımlarını önemli ölçüde artırmayı planlıyor.

 2009 yılından beri UPS, küresel çapta yakıt ikmal istasyonlarına ve alternatif yakıt kullanılan ileri teknolojili araçlara 750 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Şirket 2016 yılında yer filosunda 97 milyonu aşkın galonluk alternatif ve düşük karbonlu yakıt kullandı. Yakın zamanda ise 8 tesiste tesis içi güneş enerjisi sistemlerine 18 milyon dolar yatırım yaptı. UPS hangi durumda hangi alternatif yakıtların ve teknolojilerin en çok faydayı sağladığını belirlemek için Döner Laboratuvar yaklaşımını kullanıyor. UPS, pedal kuvvetiyle ve elektrik yardımıyla çalışan eski moda bisikletlerden elektrik, hibrid elektrik, doğal gaz, yenilenebilir doğal gaz, propan ve yenilenebilir dizele kadar sürdürülebilir inovasyonu tüm dünyada harekete geçiriyor.

 UPS, çevre çalışmalarına ek olarak Sürdürülebilirlik Raporu’nda 2020 yılı sonuna kadar 20 milyon gönüllü saate ulaşma taahhüdü ve 2020 yılında UPS Vakfı aracılığıyla insani yardım ve toplum güvenliği programları dâhil olmak üzere hayır kurumlarına toplam 127 milyon dolar bağışta bulunma vaadini içeren işgücü ve toplum hedeflerini açıkladı. UPS’nin uzak toplumlara hayat kurtaran kan, ilaç ve aşı ulaştırmayı amaçlayan ortaklarla çalışması ve yardım kuruluşlarına desteğini de içeren programlar, tüm dünyadaki topluluklara destek sunuyor.

 UPS Türkiye Genel Müdürü Ufku Akaltan, “UPS’in dünya çapında yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları gözle görülür bir fark yaratıyor.” dedi ve UPS Türkiye’nin faaliyetleri ile ilgili olarak şunları söyledi:

 “Türkiye’de Sağlam KOBİ projesi ile küçük ve orta ölçekli şirketleri finansal, sosyal ve doğal afetlere karşı güçlendirmek için desteklerken hem çözüm ortağı olduğumuz müşterilerimizi potansiyel risklere karşı korumuş oluyor hem de sürdürülebilir bir ekonomi hedefine katkıda bulunmuş oluyoruz. Öte yandan UPS Türkiye gönüllüleri her sene artan bir katılımla, sürdürülebilir bir toplum için sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Geçtiğimiz sene çalışanlarımız Türkiye’de, 195 farklı sosyal sorumluluk aktivitesi ile toplam 9361 saatini gönüllülük faaliyetlerine ayırarak toplumumuzun yanında olmuşlardır. Bu bize gurur veriyor.”

 

Open Event