Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları Sempozyumu

15457

Ülkemizde meyve ve sebze ticaretindeki en büyük sorunlardan birisinin “ürün kaybı” olduğu görülmektedir.

Meyve ve sebzedeki kayıpların sebepleri hasattan sonraki kısımda ürün ve ambalajlama standartlarının olmaması, depolama ve sevkiyat esnasında çıkan problemler ve soğuk zincir lojistiğinin olmamasıdır. Ürün kayıplarından kaynaklanan maddi zarar ise yıllık 10 milyar doları bulmaktadır.

 

Bu anlamda tarladan sofraya kadar olan süreçte meyve ve sebzelerin ürün, kap ve ambalaj standartlarının belirlenmesi ve rehber olarak sunulması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı tarafından bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda meyve sebzelerin ürün, kap ve ambalaj standartlarına yönelik TÜRKAS 2016 adıyla bir sempozyum düzenlemektedir. TÜRKAS 2016, Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları Sempozyumu, bu yıl ilk defa 5-6 Ekim 2016 tarihlerinde Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecektir. Sempozyumda açılış konuşmaları, panel ve akademik oturumlara yer verilecektir.

 

Sempozyum programında özellikle aşağıdaki konu başlıkları tartışılacaktır.

  • Ürün Standartları
  • Ürün Kalibrasyonu
  • Meyve Sebze Kap ve Ambalaj Standartları
  • Ulusal ve Uluslararası Standartların Değerlendirilmesi
  • Ürün Kayıpları İçin Çözüm Önerileri
  • Taşımacılık Faaliyetleri Kapsamında Sektör Değerlendirmesi
  • Üretici ve Tüketici Gözüyle Durum Değerlendirme
  • Hallerin Modernizasyonu
  • Meyve Sebze Ürün, Kap Ve Ambalaj Piyasası ile İlgili Gelişmeler ve Standartları Açısından İnceleme
Sponsor