“Satın alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi” kitabının üçüncü basımı

7165
Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Savaş – Dr. Öğr. Üyesi Murat Düzgün

“Satın alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi” kitabının üçüncü basımı, gelecek nesil profesyonellere yönelik olarak konu ile ilgili tüm güncel yöntemleri detaylı olarak açıklamaktadır. W.C. Benton’un adım adım yaklaşım metodu ile hem öğrenciler hem de profesyoneller analitik satın alma becerileri kazanabilmektedir. Kitaptaki gerçek vaka çalışmaları ve uygulamaların amacı, açıklanan satın alma teorilerinin uygulamaya dönüştürülmesine yardımcı olmaktır. Mevcut konu başlıklarının bazıları; sağlık sektöründe satın alma, yalın satın alma stratejileri, küresel satın alma ve dış kaynak hizmetleri, etik ve kanunlar, proje fiyatlandırma, fiyat/maliyet analizleri ve müzakere teknikleridir.

Malzeme Yönetimi (Materials Management) ile ilgili yeni bir bölüm bu basımda ilave edilmiştir. Çünkü bu konu, küreselleşme için yapı taşı olmaya halen hızla devam etmektedir.

Elektronik satın alma konusuna yer verilmesinin nedeni, geleneksel dolaylı satın alma işlevinin çoğunlukla e-satın almaya dönüşmesi ve bu şekilde önemli maliyet tasarrufları ile verimlilik artışının sağlanmasıdır.

Kitabın bölümleri tamamlandıktan sonra eklenen şirket Vaka Analizleri, öğrenilen konuları pekiştirmek amacı ile ayrıca ilave edilmiştir.

Dr. Benton; satın alma yönetimi, envanter kontrol, tedarik zinciri yönetimi, kalite güvence ve malzeme yönetimi alanlarında yüzden fazla makale yayımlamıştır. Üretim ve işlemler yönetimi alanında, 753 araştırmacı arasında kalite ve nicelik açısından birinci durumdadır. IBM, RCA ve Frigidaire Şirketinde ve Amerikan Ulaştırma Bakanlığında danışman olarak çalışmış ayrıca Fisher College İşletme Bölümü bünyesindeki Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Derneğini (PSMA) kurmuştur.

Nobel Akademik Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.

Sponsor