Ana Sayfa Lojistik Sektör Kitapları KARA YOLU TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYICININ SORUMLULUĞU ve SINIRLANDIRILAN HALLER

KARA YOLU TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYICININ SORUMLULUĞU ve SINIRLANDIRILAN HALLER

554

Taşıma ve Sigorta Hukuku serisinin birinci kitabı olan “CMR ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Karayolu Taşımacılığında Taşıyıcının Sorumluluğu ve Sınırlandıran Haller” isimli bu eserde; özellikle karayolu ile eşya taşımacılığı uygulamasında karşılaşılan hukuki ihtilaflar ile taşıyıcının hukuki sorumluluğu kavramı ve sorumluluğun sınırlandırılmasını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye’nin taraf olduğu CMR Konvansiyonu hükümleri çerçevesinde Yargıtay ve yabancı mahkeme kararları bağlamında irdelenmiştir.

Konunun uluslararası niteliği nedeniyle, tüm alanlardan öğrenci ve profesyonellerin rahatlıkla yararlanması amacıyla sade bir dille hazırlanan kitap; karayolu taşıma hukuku ve lojistik alanlarında uzmanlaşmak isteyen herkesin yararlanabileceği ve farklı açılımlar yakalayabilecekleri temel bir kaynak olacaktır.

Kitabın Konu Başlıkları

İlgili Terimler

Taşıyıcının Taşınan Eşyanın Hasarından Dolayı Sorumluluğu

Taşıyıcının Eşyanın Kaybından Dolayı Sorumluluğu

Taşıyıcının Taşınan Eşyanın Geç Teslim Edilmesinden Dolayı Sorumluluğu

Eşyanın Taşınmasından Kaynaklanan Taşıyıcının Sorumluluğunun Sınırlandırılması

Yazar: Hikmet Cem Congar

Yayın yılı: 2022

Hazırlayan: Ezgi GENÇ, Uşak Üniversitesi Lojistik Yönetimi Öğrencisi, Lojistikçilerin Sesi Proje Koordinatörü.

Open Event