Ana Sayfa Blog ULUSLARARASI LOJİSTİK SKOR(LPI):TÜRKİYE 2016

ULUSLARARASI LOJİSTİK SKOR(LPI):TÜRKİYE 2016

963

Uluslararası Lojistik Skor Kriterleri altı temel ölçüt kullanılarak belirlenir. Ülkelerin bulundukları coğrafi bölgeler, gelir durumları, lojistik anlamda ki yatırımlar, yapılan aksiyonlar en iyi ve en kötü olacak şekilde performansa tabi tutulur.

Verimlilik
Ticaret ve ulaştırma ile ilgili yapılan alt yapı çalışmaları ve yürürlükte ki operasyonların verimlilik açısından değerlendirilmesi. (Limanlar, Karayolları, Demiryolları, Gümrükler) vb.

Kalite
Rekabetçi fiyat kondisyonu
Mali ve yasal prosedürlerin hızı (Gümrük işlemleri) vb.
Yapılan operasyonların izlenebilirliği ve problemlere karşı çözüm yolları
Zamanında Teslimat
Lojistik Performans Endeksi (LPI) ülkelerin kendi ticaret lojistik performansı ve bu performansı artırmak için yapabilecekleri ve bununla birlikte karşılaştıkları zorlukları, fırsatları, belirlemeye yardımcı olmak için oluşturulan interaktif bir kıyaslama aracıdır. LPI 2016, 160 ülkede karşılaştırmalar yapar ve anketler düzenler. LPI, niteliksel ve niceliksel tedbirlerin alınmasına ve bu ülkeler için lojistik ilginin artmasına yardımcı olur. Bir ülke içinde ki lojistik tedarik zinciri performanslarını ölçer ve iki farklı bakış açısı ile değerlendirir. (Yerli ve Uluslararası)

Türkiye’nin Ülke Puan kartı: 2016

Türkiye, bu ölçütler çerçevesinde 160 ülke içinde 34. Sırada.


Yazar:Halit KAYA

Makale organizasyonu yapan: Eren TUFAN, Proje Geliştirme Koordinatörü.


Kaynak:www.halitkaya.net

Open Event