Ana Sayfa Lojistik Haberleri CHEP 2025 yılı sürdürülebilirlik hedeflerini paylaştı

CHEP 2025 yılı sürdürülebilirlik hedeflerini paylaştı

700

Dünya genelinde rejeneratif tedarik zincirine öncülük edecek

Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modeli ile tedarik zincirine yönelik çözümler sunan CHEP, 5 yıllık yeni sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı. Olumlu Gezegen, Olumlu İş Modelleri ve Olumlu Toplumlar olmak üzere 3 ana başlık altında belirlediği hedeflerle CHEP, dünya genelinde rejeneratif tedarik zincirlerine öncülük etmeyi, doğa ve enerji kaynaklarını korumayı planlıyor. Bununla birlikte, palet üretiminde kullandığı her ağaç için 2 ağaç dikecek, kadın istihdam oranı en az yüzde 40 yapacak ve 10 milyon insana gıda yardımında bulunacak.

Yaklaşık 60 ülkede faaliyet gösteren CHEP, doğaya, gelecek nesillere ve sektöre katkı sağlayacak sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor. 2025 yılına kadar uygulayacağı sürdürülebilirlik vizyon ve hedeflerini belirleyen CHEP, yenilikçi stratejisinin temeline yeniden kullanım, esneklik ve rejenerasyonu alıyor. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca çalışmalarını Daha İyi Gezegen, Daha İyi İş Modelleri, Daha İyi Toplumlar olarak yürüten CHEP, yeni programın ana başlıklarını Olumlu Gezegen, Olumlu İş Modelleri ve Olumlu Toplumlar olarak belirledi. Yeni stratejisiyle doğa için daha olumlu bir iş modeli oluşturmayı amaçlıyor.

Kerestelerin yüzde 100’ü sürdürülebilir ormanlardan
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlı kalan CHEP, Sıfır Orman Tahribi, Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık gündemlerini başarıyla takip etti. 2020 yılının sonunda CHEP’in yenilenebilir elektrik üretimine olan katkısı yüzde 70 seviyesine ulaştı. Böylece 2015 yılında belirlenen yüzde 20’lik emisyon azaltma hedefini geçerek yüzde 33 oranında tasarruf sağladı. Daha da önemlisi kerestelerinin yüzde 100’ünü sürdürülebilirlik onaylı ormanlardan tedarik etti ve küresel orman ürünleri piyasalarının dönüştürülmesine yardımcı oldu.

Palet üretiminde kullanılan her ağaç için 2 ağaç dikecek
CHEP, Olumlu Orman hedefi kapsamında palet üretiminde kullanılan her ağacın yerine iki ağaç dikerek, 2030 yılına kadar milyonlarca yeni ağaç büyütmeyi hedefliyor. Aynı zamanda elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan temin ederek tüm operasyonları karbon nötr hale getirmeyi, faaliyet gösterdiği lokasyonlarda sıfır atık elde etmeyi ve suyu en verimli şekilde kullanmayı amaçlıyor. Ayrıca, 2025 yılına kadar plastik ekipmanlarda en az yüzde 30, 2030 yılına kadar da yüzde 100 oranında geri dönüşümlü veya ileri dönüşümlü malzeme kullanmayı hedefliyor.

Kadın istihdamında en az yüzde 40’ı hedefliyor
CHEP, Olumlu İş Modelleri dahilinde, çevresel avantajları artırmak için döngüsel çözümlerin tedarik zincirinde kullanılmasını benimsiyor. Bunun yanı sıra CHEP, yönetim kadrolarında en az yüzde 40 oranında kadın istihdam ederek, iş yerinde çeşitliliği artırmayı planlıyor. Bunun yanı sıra tesislerinde çalışan kadın sayısını iki katına çıkararak istihdam açısından en kapsayıcı şirketlerin bulunduğu yüzde 20’lik dilime girmeyi amaçlıyor.

10 milyon insana gıda yardımında bulunacak
CHEP, Olumlu Toplumlar hedefi kapsamında, gıda israfı ve gıda yardımı konularını ele almak amacıyla lojistik uzmanlığını kullanarak dünya genelinde 10 milyon insana gıda yardımında bulunacak. Döngüsel ekonomiyi yaymak için okullar, üniversiteler ve şirketlerdeki 1 milyon döngüsel ekonomi değişim yaratıcısını eğitimlerle destekleyecek. Öte yandan Ellen MacArthur Vakfı ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ile çalışmalarına devam edecek.

“1.5°C taahhüdümüzü verdik”
Şirketleri küresel sıcaklık artışını 1.5°C ile sınırlama taahhüdü vermeye teşvik etme amacıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ‘1.5°C’ye yönelik iş hedeflerini’ imzaladıklarını belirten CHEP Türkiye Kıdemli Saha Operasyonları Müdürü Serhat Enyüce “Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı iş modelimizle sektöre liderlik ederken, sürdürülebilirlik hedeflerimizle de dünyanın korunması ve kaynakların doğru kullanılmasına öncü olmak istiyoruz. CHEP’e göre ‘rejeneratif’, toplum ve çevre için şirketin kullandığından daha fazlasını üretmek, yenilemek ve geri kazandırmaktır. Bu vizyonun gerektirdiği tüm sorumlulukların farkındayız. Bu kapsamda 2025 programımıza göre ilerleyerek hedeflerimizi tutturmayı amaçlıyoruz. Dünyamızın kaynakları sınırlı ve bu kaynakları en iyi şekilde defalarca kullanmak zorundayız. Ekonomiyi temelinden değiştirmek için 10 seneden az bir zamanımız var, aksi takdirde yıkıcı sonuçlarla karşı karşıya kalacağız.” diye konuştu.

CHEP Hakkında
Uluslararası tedarik zinciri devi Brambles Grubu’nun bir parçası olarak Avustralya’da kurulan CHEP; hızlı tüketim ürünleri, gıda, içecek, perakende, otomotiv ve beyaz eşya sektörleri için iş süreçlerini baştan sona optimize eden tedarik zinciri çözümleri sunmaktadır. CHEP’in sürdürülebilir iş modeli, paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalıdır. CHEP’ten kiralanan ekipmanlar kullanım sonrası toplanıp düzenli olarak bakım ve onarımdan geçirilerek tekrar hizmete sunulmaktadır. Bu sayede ekipman yönetimindeki maliyetler düşürülerek tedarik zinciri verimliliği artırılmaktadır. Dünya çapında 59 ülkede 330 milyondan fazla paletlik dolaşım ağı ve 11 binden fazla çalışanı bulunan CHEP, 2009 yılından beri Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Global pazarlardaki tecrübesini Türkiye’deki iş ortaklarının tedarik zinciri yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan CHEP; daha iyi iş modelleri, daha iyi gezegen, daha iyi toplumlar anlayışıyla her gün sürdürülebilir bir değer yaratmak için çalışmaktadır.

Open Event