PIRELLI, “BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CFO GÖREV GÜCÜ” TARAFINDAN BAŞLATILAN “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI FİNANS VE YATIRIM İLKELERİ”NİN İMZACILARI ARASINDA YER ALDI

2080

GİRİŞİMDEKİ TEK LASTİK ŞİRKETİ OLAN PIRELLI, UN GLOBAL COMPACT LİDERİ OLARAK TANINDI…

Pirelli’nin kurucuları arasında yer aldığı “UN Global Compact SKA için CFO Taskforce” girişimi, Birleşmiş Milletler’in 75. Genel Kurulu sırasında ilk entegre “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Finans ve Yatırım İlkeleri”ni duyurdu. Söz konusu ilkeler, finansman ve yatırım pratiklerinin en iyi uygulamalar aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu hale getirilmesini hedefliyor.

UN Global Compact CFO Taskforce (Görev Gücü) üyeleri, ilkelerin odağı olarak şu dört ana alanı belirledi:
‘Yaklaşım ve Ölçümleme’, ‘Entegre Strateji ve Yatırımlar’, ‘Entegre Kurumsal Finansman’ ve ‘Entegre İletişim ve Raporlama’. CFO’lar tarafından belirlenen ve Global Compact’in On İlkesini bütünleyici nitelikteki bu ilkelerle finans yöneticilerinin oluşturduğu küresel topluluğun girişime daha fazla katılması amaçlanıyor. Böylece, yatırımlara bağlı bir değer zinciriyle SKA yatırımları ve sermaye akışları için daha büyük, daha yüksek likiditeye sahip ve daha verimli bir pazar yaratılması da hedefleniyor.

Pirelli CFO’su Francesco Tanzi şöyle konuştu: “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Kurumsal Finans ve Yatırıma entegre etmek, küresel amaçlara etki eylemleri aracılığıyla ulaşma açısından büyük önem taşıyor. Bu anlayış, Pirelli’nin SKA için CFO Taskforce’a kurucu üye olarak katılmasının ve ‘amaçlar için işbirliklerine’ odaklı kalkınma modelinin özünü oluşturuyor.”

Pirelli, SKA için CFO Taskforce’un ilkelerin benimsenmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmak için kurallar, örnek vakalar ve “pilot operasyonlar” geliştirecek çalışma gruplarında aktif rol alacak.

Girişimdeki tek lastik şirketi olan Pirelli, UN Global Compact Lideri olarak tanındı

Girişimdeki tek lastik şirketi olan Pirelli, Birleşmiş Milletler’in 75. Genel Kurulu sırasında dünyanın her yanından 40 diğer şirketle birlikte UN Global Compact Lideri olarak tanındı. UN Global Compact Lideri olmak, UN Global Compact’in on İlkesinin uygulanması ve küresel sürdürülebilirlik hedeflerinin geliştirilmesi konusundaki taahhütleri için tanınan şirketler arasında yer almak anlamına geliyor.

UN Global Compact, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olarak kabul ediliyor. Bir şirketin LİDER olabilmesi için Global Compact “Eylem Platformlarından” en az ikisine katılması gerekiyor. Global Compact “Eylem Platformları” sürdürülebilirlikle ilgili karmaşık soruları ele almak ve küresel amaçlara katkıda bulunacak inovasyonlar geliştirmek için şirketleri, yerel ağları, üniversiteleri, sivil toplumu ve hükümetleri bir araya getiriyor. Katılımcıların ayrıca kaydettikleri ilerlemeyi ve On İlkeyi ne ölçüde gerçekleştirdiklerini ayrıntılı sürdürülebilirlik raporlarıyla duyurmaları da gerekiyor.

Pirelli’nin 2004 yılında katıldığı UN Global Compact’e üye olmak; ekonomik, sosyal ve çevresel sermayeyi entegre eden, şirketlerin ve paydaşların küresel düzeydeki ortak çabalarına dayanan bir kalkınma yaklaşımını bütünsel bir bakış açısıyla benimseyerek etkin çözümler aranması gerektiğine dair kurumsal bir anlayışın göstergesi olarak kabul ediliyor.

Sponsor