“Sürdürülebilir Bir Lojistik Yöntemi ile Daha Yaşanabilir Bir Dünya Mümkün”

279

Sürdürülebilirliğin lojistik sektörünün karşı karşıya kaldığı en büyük zorluklardan birisi olduğunu belirten Kargoist Yönetim Kurulu Üyesi Alim Yazlı “Küresel ısınmanın en büyük sebeplerinden biri karbon salınımının gerektiğinden fazla bir şekilde doğaya karışmasıdır. Bu durum ulaşım faaliyeti gerçekleştiren araçlar sayesinde etkisini arttırmaktadır. Bu etkinin en aza indirilmesi konusunda işletmelerin sürdürülebilirlik uygulamaları ve projeleri çok önemlidir” dedi.   

Küreselleşme ve yaşanan teknolojik gelişmeler tüm dünyada ticari faaliyetleri ve rekabeti arttırırken, bu durum e-ticaretin dinamizm kazanmasına aynı zamanda lojistik ve dağıtım olan talebin de artmasına neden oluyor.

Lojistik faaliyetlilerin gerçekleşmesinde kargo firmaları tedarik zincirinin aksamadan hızlı bir şekilde yürümesi için stratejik bir rol ve kritik sorumlulukları üstleniyor. Bu sorumlulukların en başında ise; çevresel sorunları en aza indirip dünyayı insanlık için daha yaşanılabilir bir hale getirmek yer alıyor.

Lojistik Sektöründe Karbon Ayak İzi

Küresel İklim Değişikliği Paneli’nin çalışmaları küresel çaptaki sera gazı emisyonunun %5’lik bir kısmının ticari amaçlı taşımacılık faaliyetlerinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Bu payın ise %60’ı karayolu, %20’si denizyolu, %15’i havayolu ve %5’i de demiryolu taşımacılığından kaynaklanmaktadır.

Sürdürülebilir lojistik, CO2 emisyonları, gürültü kirliliği ve kazalar gibi görevlerinin ekolojik ayak izini azaltmayı amaçlamaktadır.

Daha Sürdürülebilir Bir Lojistik Mümkün Mü?

Sürdürülebilir lojistik yöntemi ile daha yaşanabilir bir dünya için 2021 yılında İstanbul’da scooter ile dağıtımlara başlayan Türkiye’nin inovatif kargo firması Kargoist, şehrin önemli noktalarında scooter ile teslimat yaparak çevreye yayılan zararlı gazları azaltıp, sıkışık saatlerde bile trafik yoğunluğuna girmeden kargoları sorunsuzca alıcıya teslim ediyor. Scooter ile dağıtım dışında, Kargoist’in,  kargobox kutuları ile teslimatlarda elektrikli araç kullanımını yüzde 25’in üzerine çıkartmak gibi farklı  projelerinin olduğunu belirten, Alim Yazlı,  Konya’da dağıtımında kullanılan tüm araçları elektrikli araca çevirme üzerinde test çalışmaları olduğunu ve burada verimlilik sağlanabilirse bu testi Türkiye genelinde yaygınlaştırarak, bugün olduğu gibi gelecekte de her koşulda çevreye duyarlı olmayı ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.


Sponsor