İnci Holding, 70 yıllık hikayesini ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayarak taçlandırdı

42

Ülkemizin köklü firmalarından İnci Holding, vizyonu ile paralel bir şekilde sürdürülebilir çözümler yaratarak daha iyi ve yaşanılabilir bir dünya için çalışıyor. Sürdürülebilirliği öncelikli gündem maddelerinden biri olarak gören Holding, 70. Yılında ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. 

Başarılarla dolu 70 yılı geride bırakan İnci Holding, grubun sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini, önemli fırsat ve risk alanlarını ve hedeflerini şeffaflıkla paylaşmak amacıyla ilk sürdürülebilirlik raporunu hazırladı. Küresel raporlama girişimi standartlarının temel seçeneğine uyumlu şekilde hazırlanmış olan 2021 Yılı İnci Holding Sürdürülebilirlik Raporu, 1 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki Grubun performans verilerine odaklanırken İnci Holding A.Ş.’nin yanı sıra Grup şirketleri olan Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş., Maxion Jantaş Jant Sanayi A.Ş, İnci GS Yuasa Akü Sanayi ve Ticaret A.Ş., İncitaş Motorlu Araçlar Sanayi A.Ş., Yusen İnci Lojistik Ticaret A.Ş., ISM Minibar Makina Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vinci B.V. Girişim Sermayesi ve İnci Vakfı sürdürülebilirlik çalışmalarının özetini de kapsıyor. 

2021 Yılı İnci Holding Sürdürülebilirlik Raporunu paylaşmaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğunu dile getiren İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök “Kurumsal değerlerimizle birlikte geleceğe ilerlerken Holding, grup şirketlerimiz ve tüm yatırımlarımızda vizyonumuz çerçevesinde çevre ve insan odağında sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyoruz. 70 yıllık deneyimimiz, 35 yıllık global ortaklık tecrübemiz, bilgi birikimimiz ışığında ortak akıl ve hareket ile hazırladığımız sürdürülebilirlik stratejimizi, gelecek yolculuğumuzda sürdürülebilir kalkınma ile geleceğin daha iyi inşaası için harekete geçiriyoruz. İnci Holding’in köklü geçmişinin gücünü de yanına alarak sahip olduğu tüm değerler, 2021 yılında imzaladığımız “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi” ile sosyal, ekonomik ve çevresel etkiler, etik, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlamındaki taahhütlerle daha da güçlendi. Raporun hazırlanması için katkılarını esirgemeyen ve destek olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve kısaca tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 

10 Yıllık Sürdürülebilir Büyüme

70 yıllık değerleri ve köklü kültürü ile dünya otomotiv sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan İnci Holding, son 10 yıldır kesintisiz şekilde büyüyor. Vizyonu ve değerleri ile birlikte sürdürülebilirliği ana eksenine alarak İnci Grubu, 3 bin çalışanı ve 10 şirketi ile ürünlerinin yüzde 60’ını 100’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Grubun TİM 1000 listesinde 3 şirketi, ISO 500 listesinde 3 şirketi yer alıyor. 

Sürdürülebilirliği yapısal hale getirmenin stratejik öncelikleri olduğunu belirten İnci Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Şafak Ozan ise “2021 yılında İnci Holding sürdürülebilirlik stratejimizi belirlemek için önceliklerimizi ve yaklaşımımızı tüm paydaşlarımızın katkıları ile netleştirdik. Vizyonumuzu destekleyici dört ana önceliği ile İnci Holding’in sürdürülebilir kalkınma amaçlarını işaret eden kolaylaştırıcı ve dönüştürücü rollerini belirledik. Sürdürülebilirliği yalnızca üretim aşamalarında değil, değer zincirinin her aşamasında uygulamak da sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir parçası olarak ön plana çıktı. Sürdürülebilirlik raporumuz, sürdürülebilirlik kültürünü kalıcı biçimde benimsediğimizi ve tüm Holding ve grup şirketlerimizde uygulayacağımızı kamuoyu ile paylaştığımız bir taahhüttür,” dedi. 

Sürdürülebilirlik stratejisinin 4 ana önceliği, Grubun sürdürülebilirlik yolculuğunun ana hatlarını oluşturuyor.

 “Geleceğin iş alanlarında , uluslararası yatırımlarla; şirket değerini katlayarak yeni nesillere aktarıyoruz” vizyonu ile faaliyet gösteren İnci Holding, yeni nesillere aktarım konusunu sadece şirkette kuşaklar arası geçişle sınırlı tutmuyor. Faaliyetlerini sürdürürken çalışanları ve toplum açısından da yeni nesillere ne aktardığını sorguluyor. Bu doğrultuda, İnci Holding “Yeni Nesiller için Kurumsallaşmaya Yatırım”, ”Yeni Nesiller için İnsana ve Topluma Yatırım”, ”Yeni Nesiller için Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketim”, ”Yeni Nesiller için İnovasyona Yatırım” olarak dört ana öncelik etrafında paydaşlarının katkıları ile belirlediği sürdürülebilirlik stratejisini, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile paralel olacak şekilde kurguladı. Holding’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne uygun olarak takip ettiği sürdürülebilirlik çalışmaları, tüm grup şirketlerini kapsıyor. 

Kurumsallaşmaya Yatırım

1952 yılında kurulan ve bugün ağırlıklı olarak üçüncü kuşak tarafından yönetilen İnci Holding, bir aile şirketinin kurumsallaşmasında kurumsal yönetim ilke ve araçlarının baz alınmasının önemine inanıyor. Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Etik Yönetim başlıklarında grup içinde birçok proje yürütülüyor.

Kurumsal yönetim araçlarını kullanan Grup, Hissedarlar Sözleşmesi’nden,Teşkilat Yönergesi’ne; Yönetim Kurulu yapısı ve işleyişinden, bağlı komitelerin çalışma usul ve esaslarına ve İcra’ya yetki devirlerine kadar süreçlerin tanımlandığı bir iç mevzuata sahip. Etik ilkeleri anlaşılır ve tüm paydaşlar tarafından ulaşılabilir olan Grup, etik iletişim faaliyetleri kapsamında tedarikçi bilgilendirmesi de yapıyor. İnci Holding, Kurumsal Risk Yönetimi sistemi kapsamında önemli risklerin tanımlanmasını, kontrol süreçlerinin değerlendirilmesini, risklerin uygun süreçler ile yönetilmesini ve risklerin kabul edilebilir seviyelere düşürülmesi için aksiyon planları geliştiriyor. Gerçekleştirdiği global iş ortaklıkları ile bilgi ve tecrübelerini karşılıklı paylaşan ve yeteneklerini ve altyapılarını birlikte güçlendiren Grup, ileri teknoloji ürün ve hizmetler için teknoloji transferi imkanlarına erişiyor ve gerekli stratejik iş birlikleri ile küresel pazarlarda yeni fırsatlara ulaşıyor.

İnsana ve Topluma Yatırım

İşinin merkezine insan ve toplumu koyan İnci Holding, tüm uygulamalarında istihdama katkı,  insana yakışır iş, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışan kadınların güçlenmesi, çalışan sağlığı ve güvenliği, yetenek ve bağlılık yönetiminin yanı sıra İnci Vakfı ve İnci Akademi ile nitelikli eğitime destek, kurumların gelişimine destek konularını önceliklendiriyor. Topluma katkı, sektörel ve kurumsal yapılara fayda sağlamak amacıyla sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışan Grup, üyesi olduğu STK’lardan on ikisinin yönetiminde aktif olarak görev alıyor. İnci Akademi çatısı altında kurumların gelişimine destek veriyor.

İnci Vakfı, Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’de her yaştan öğrenciye yönelik eğitim bursları ile yurt, okul ve eğitim tesisleri gibi kalıcı eserlere odaklabırken son 6 yıldır, bu faaliyetlere ek olarak yaş ve odak gruplarına göre farklılaşan eğitim, teşvik ve ağ kurma programlarını eş zamanlı olarak yürütüyor. Burs Programı ile kurulduğu günden bu yana 6.950 bursiyere ulaşan Vakıf, 2021 yılında toplam 464 ilköğretim, lise ve üniversite öğrencisine burs verdi. İnci Vakfı çatısı altında çalışmalarını sürdüren İnci Vakfı Çocuk Orkestrası, İzmir’de farklı sosyo ekonomik çevrelerden 6-15 yaş arası çocukların sosyal gelişimlerini  sanatla destekliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Nitelikli Eğitime Erişim ve Eşitsizliklerin Azaltılması konularına hizmet eden orkestranın kuruluş amacı, çocukların kültür ve sanat etkinliklerine açık erişimini sağlamak, akran ve topluluktan öğrenme yolları ile onların sosyal, kültürel ve sanatsal becerilerini artırmak. İnci Vakfı, Maxion İnci Jant San. A.Ş. ve MEB iş birliğinde kurulan Yunus Emre Mesleki Eğitim Merkezi İnci Vakfı Maxion İnci Şubesi, Manisa bölgesinde yaşayan ve eğitimini mesleki eğitim alanında sürdürmek isteyen lise öğrencilerine yönelik faaliyetler yürütüyor. Vakıf, devlet okullarında okuyan, yazılım konusunda meraklı olan öğrencilerin gelişimine destek olmak ve onları geleceğin mesleklerine hazırlamak amacıyla kodlama eğitimleri de verdi. Vakfın Gezici Kütüphanesi 7 okula kitap gönderdi ve 7848 adet kitap değişimi yapıldı.

İnci Holding, yetenek kazanımı konusunda önemli bir kaldıraç olarak konumlandırdığı Genç İnci Projesi ile TOP 100 Talent Programı’nda Türkiye’nin en beğenilen ilk 100 firması arasında yer alarak ödüle hak kazandı.

Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketim

İnci Holding, Avrupa’nın 2030’da emisyonlarını %55 azaltması için atması gereken adımları içeren, bu konuda yeni regülasyonlar ve mekanizmalar öneren “Fit for 55” ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın üretim yapan şirketlerine doğrudan veya tedarik zinciri sebebiyle dolaylı birçok etkisini göz önünde bulunduruyor. Grup, 2021 yılında karbonsuzlaşma yol haritasını belirleyip Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Hedef Belirleme Projesi’ni hayata geçirdi ve 2030 yılı için referans yılı olan 2018’e göre karbon emisyonlarını %50 mutlak azaltım hedefi koydu. Yol haritaları üzerinde çalışmaya devam edilirken; küresel ve ulusal çalışmaların takibini sağlıyor.

Döngüsel ekonomi faaliyetlerini atık ve kirliliği azaltma; piyasaya sürülen ömrü dolmuş ürünleri ve maksimum geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı, yeniden değerlendirme temel prensipleri ile şekillendiren Grup, yenilenebilir enerji ve çevre dostu teknoloji, ürünlere geçiş ile süreçlerini destekliyor. 2021 yılında toplam atığın %82’si geri dönüştürdü. Grubun sahip olduğu fabrika, ofis ve depo alanlarının da dahil olduğu 15 tesis, ISO 14001 sertifikasına sahip. 

Tedarik zinciri risklerini yönetmek, tedarik zincirinin çevre, sosyal ve yönetişim performansını ölçümlemek ve performans artırıcı çözümler üretmek Grubun öncelikleri arasında yer alıyor. 

İnovasyona Yatırım

Mevcut faaliyet alanlarındaki ürün ve hizmetlerinin geleceğin trendlerine uygun şekilde geliştirilmesine odaklanan Grup, hem üretimde hem de yeni ürün geliştirmede enerji ve çevre odaklı teknoloji trendlerine uygun ilerlerken, özgün teknoloji ve tasarımı göz önünde bulunduruyor. Üniversiteler, araştırma kuruluşları, teknoloji şirketleri, rakipler, tedarikçiler, müşteriler ile işbirlikleri ile ekosistem yaklaşımını benimseyerek inovasyon süreçlerini daha etkili hale getiriyor. İklim değişikliği konusundaki ulusal vizyon doğrultusunda alternatif yakıt kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla elektrikli araçlarda kullanılan batarya teknolojileri ve bu araçlarda kullanılan parçaların üretimi konusunda AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına devam ediyor. Grup şirketlerinde sürdürülebilir üretim ve hizmeti sağlamaya yönelik geliştirilen sistem ve kullanlan teknolojiler yanısıra;  2021 yılında, 1 AR-GE Merkezi ve 1 Tasarım Merkezinde toplam 28 yeni AR-GE projesi yürüten Grup, toplam 5 yeni patent başvurusunda bulundu. Geleceğin iş alanlarına yatırım vizyonunu desteklemek üzere kurulan Vinci ile e-mobilite, tedarik zinciri, enerji yönetimi/depolama ve endüstri 4.0 alanlarında 2021 itibarıyla toplam 8 girişime yatırım yaptı. Ayrıca karbon azaltımı sağlayacak işler, teknolojiler ve hizmetlere yönelik Türkiye’nin ilk dikey pazarı olan AZKARBON’un temiz enerji ve enerji verimliliği konusunda tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünleri ve hizmetleri bulabilecekleri, yeni nesil, odaklı, bir alışveriş sitesi olmasını hedefliyor. Ev, iş, elektrik üretimi, enerji verimli ürünler, çatı ve cephe sistemleri, enerji yönetimi ve mobilite kategorilerindeki satıcıları geniş ürün çeşidiyle müşterilerle buluşturan AZKARBON, enerji maliyetlerini düşürmeyi sağlayacak ürünleri web sitesine koymayı taahhüt ediyor.

Sponsor