TÜRKİYE’DE TARIM TOPRAKLARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

3170

Toprak, ancak sağlıklı ve üretken ise sürdürülebilirdir. Uzun zamandır yanlış tarım yöntemleri ile zarar verdiğimiz toprakların, gelecek nesilleri de besleyebilmesi için toprağı sadece fiziksel olarak korumak artık yeterli değil. Topraktaki canlılığı da koruyarak iyileştirmemiz gerekiyor. Koruyucu tarım, toprağın karbon tutma kapasitesini arttırarak; toprağı iyileştirmenin yanı sıra, gıda güvenliği ile ilgili de pek çok sorunu beraberinde getirecek olan iklim krizine karşı da bir mücadele aracı sağlamaktadır.
 

Akademi dünyasından, kamu ve özel sektörden 13 uzmanın katkı sunduğu “Türkiye’de Tarım Topraklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği” başlıklı raporda toprakla ilgili temel bilgiler verilerek, dünyada ve Türkiye’de toprağın karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alınıyor. Raporda ayrıca toprak koruma ve iyileştirme yöntemlerine, buğday tarımı özelindeki koruyucu uygulamalardan, toprağın iyileşmesi için önerilere kadar uzanan önemli teorik ve pratik bilgiler aktarılıyor. 
 

Rapordaki çözüm önerileri dört ana dört ana başlık altında toplanıyor:

• Tarım topraklarının amaç dışı kullanımının engellenmesi,

• Tarım arazilerinin tahribatına sebep olan tarım uygulamalarının durdurulması,

• Tarım toprağını korumayı amaçlayan uygulama ve politikaların teşvik edilmesi,

• Tahrip edilmiş tarım toprağını iyileştirecek ve toprak canlılığını artıracak yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması.

raporu indirmek ve okumak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://wwftr.awsassets.panda.org/downloads/toprakraporu.pdf?11161/Turkiyede-Tarim-Topraklarinin-Dunu-Bugunu-ve-Gelecegi

Sponsor