UND, Lojistik Sektörüne Yönelik Mesleki Eğitim Projeleri İçin Ulusal Ajans’tan Erasmus+ Akreditasyonu Aldı

1499

UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği); eğitim, gençlik ve spor alanlarında Avrupa Birliği programlarını yürüten Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’ndan akreditasyon belgesi aldı. UND, akredite kuruluş statüsü ile, 2021-2027 döneminde lojistik alanında öğrenci, öğretmen ve personelin uluslararası hareketliliğini içeren eğitim projeleri için ön elemesiz, doğrudan AB hibelerinden faydalanabilecek.

UND’nin geçen yıl Avcılar Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bir proje ekibi ile birlikte hazırlayarak, Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’na sunduğu Erasmus+ akreditasyonu başvurusu onaylandı. 264 kurum arasından seçilerek Türkiye Ulusal Ajansı’nın “Akredite Kurumlar” listesine girmeye hak kazanan UND, 2021-2027 döneminde Avrupa Birliği’nin Türkiye Ulusal Ajansı’na Erasmus + mesleki eğitim projeleri için tahsis ettiği fonlara, yurtdışı ayağı olan mesleki eğitim projeleriyle doğrudan başvurabilecek.

Uzun yıllardır sivil toplum örgütleri ile eğitim kurumları arasındaki işbirliklerinin en güzel örneklerini ortaya koyan UND, Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle, lojistik sektöründe insan kaynağının geliştirilmesi amaçlı yeni eğitim projelerini bu yıldan itibaren hayata geçirmek için gün sayıyor.

Kabul listesinde çok sayıda kamu kurumu ve meslek örgütünün yanında özel sektörden mesleki eğitime önem veren büyük şirketler yer alırken, Lojistik sektöründen sadece UND bu statüye hak kazandı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından sağlanan akredite kurum statüsü çerçevesinde UND,  2021-2027 döneminde, aşağıdaki gruplar başta olmak üzere, farklı kesimlere yönelik yenilikçi eğitim projelerine doğrudan destek alabilecek:

• Lojistik alanında öğrenim gören lise, meslek yüksekokulu öğrencileri,

• Lojistik alanında eğitim veren öğretmenler ve akademisyenler,

• Lojistik şirketlerinde çalışan beyaz yaka, mavi yaka personel ve profesyonel sürücüler

Erasmus + programı kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı’nın destekleri ve UND networkündeki şirket ve kurumların katılımıyla UND gözetiminde yurtdışında gerçekleştirilecek teknik geziler, saha ziyaretleri, özel eğitimler ve staj imkanlarını içeren farklı ve yenilikçi mesleki eğitim projeleri yüzlerce kişinin mesleki gelişimine katkı sağlayacak.

Türkiye Ulusal Ajansı

Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla, eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesi ve yenilerinin hayata geçirilmesinden sorumlu kuruluştur.


2003 yılında kurulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı), 2018 yılında 4 no lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Dışişleri Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu olan Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ilgili kuruluşu olmuştur. Ulusal Ajans 1 Nisan 2004 tarihinde AB Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi haline gelmiş ve 2006 yılına kadar süren Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik adlarıyla bilinen topluluk programlarını yürütmeye başlamıştır. 2007-2013 dönemi içerisinde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarıyla yürütülmüştür. 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni program, Erasmus+ Programı da yine Türkiye Ulusal Ajansı unvanıyla, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Kabul Listesine Ulaşmak için

https://www.ua.gov.tr/media/tfgd0zwt/2020_ka120_kabul.pdf

Sponsor