ÇİN İLE TİCARETİN EĞİTİM MERKEZİ AÇILIYOR

1070

ÇİN İLE TİCARETİN EĞİTİM MERKEZİ AÇILIYOR

Dünyanın en büyük üreticisi ve aynı zamanda pazarı konumundaki Çin ile ticaret yapmak isteyen Türk firmalar için “Sektörel Eğitim Merkezi” kuruluyor. Tüm sektörlerin özelliklerine göre ayrı ayrı eğitimlerin planlandığı merkezde Çin’de uzun süre bulunmuş, Çinlilerin ticaret ve iş kültürü konusunda tecrübeli eğitmenler görev alıyor. 

Türk Çin Kültür Derneği ve Çin’le ticaret şirketlerin yatırımları ile kurulan “Sektörel Eğitim Merkezi” hakkında Dernek Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı ve Eğitim Merkezi Müdürü Hamza Uçar bilgi verdiler. 

Çin’le Ticaret Artacak, Sorunlar En Aza İnecek:

Çin’le ticaret yapan veya yapmak isteyen firmaların karşılaştıkları sorunların büyük bir bölümü doğru iletişim kurulamayışından kaynaklanıyor. Eğitim merkezimizde Çinli ve Türk işadamlarının daha verimli bir ticareti nasıl gerçekleştirebileceklerini öğretiyoruz. Çin’le ticaretin alışılmış Avrupa ülkeleri ile ticaret gibi olmadığını işadamlarımıza ticarete başlamadan öğretmeyi hedefliyoruz. Böylece firmaların yaşadığı ticari sorunlar en aza inmiş olacak.

Eğitim Merkezi’nin Müdürü, Hamza Uçar ise eğitimlerin detayları hakkında bilgiler verdi.

Eğitimler Nerede Verilecek ve Kimler Eğitim Alacak?

Eğitimler Türkiye ile Çin ticaretinin her alanına nüfuz edecek bir biçimde planlanmış durumda.. Türkiye’nin her yerindeki resmi ve özel kurumlarla işbirliği ile firmalara Çin’le ticaret konusunda eğitimler verilecek. Bölge kalkınma ajansları, organize sanayi bölgeleri, iş dünyasının sivil toplum kuruluşları ve doğrudan firmalarla düzenlenecek programlar çerçevesinde her sektör için ayrı eğitim programları uygulanacak. 

Eğitimler aynı zamanda eğitim alacak kişilerin görev ve sorumluluklarına göre de şekilleniyor. Örneğin firmaların yönetiminde bulunan işadamları ile ürün ve hizmet satışından sorumlu görevliler farklı eğitimler alıyorlar. Firmaların tanıtım ve ar-ge sorumluları ise farklı eğitimler alıyorlar. Bunların dışında resmi kurumlarda görev yapan personele yönelik de eğitimler veriliyor.

Her Sektör İçin Özel Eğitim Kaynakları Üretiliyor:

Sektörel Eğitim Merkezi’nde Çin’de uzun yıllar eğitim almış olan eğitmenler tarafından her sektör ayrı ayrı değerlendirilerek eğitim kaynakları hazırlanıyor. 

Eğitim ve Seminerler de Düzenlenecek:

Sektörel Eğitim Merkezinin önemli hizmetlerinden biri de seminerler olacak. Bazı güncel konuların da anlatılacağı seminerler daha geniş katılımlarla online ve yüz yüze olarak düzenlenebilecek. 

Bu seminerlerde 

●    Sektörlere göre Çin pazarına giriş

●    Çinli müşteriler için ürün-hizmet tanıtımları nasıl olmalıdır?

●    Türk ürünleri Çin’de nasıl pazarlanmalı? 

●    Çin’de yatırım nasıl yapılır?

●    Çin’de devlet teşvikleri nelerdir?

●    Çin’e satılacak ürünlerin belgelendirilmesi

●    Çin’de patent almak istiyorum, nasıl alabilirim?

●    Çinli müşteriler ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

●    Çin’deki serbest ticaret bölgeleri

●    Hizmet sektörleri için Çinli müşterilere hizmet detayları

●    Turizm sektörü ve Çinli Turistler

●    Çin’de yatırım için sağlanan devlet destekleri

●    Çinli personel çalıştırma

●    Çin online ticaret yöntemleri

●    Çin’de şirket kuruluşunun resmi işlemleri

●    Kuşak ve Yol sonrası lojistik konusu

●    Çin’de kalite testleri ve karşılaşılan sorunlar

●    Çin’de ürün araştırması nasıl yapılmalı?

●    Çin’le ticarette dil sorunu

●    Çin’den ürün ithal etme ve ürün seçimi

●    Çin pazarına bölgenizdeki hangi ürünlerle girilmeli?

●    Çin, yabancı yatırımlarda ne gibi teşvikler sunuyor?

●    Türkiye’nin ihracatçı ve ithalatçılara yönelik teşvikleri nelerdir?

gibi bir çok konuda eğitimler ve seminerler düzenlenecek.

Çin Pazarında Çok Daha İyi Duruma Gelebiliriz:

Çin’le iş yapan Türk şirket sayısı oldukça fazla görünse de Türkiye’nin Çin pazarındaki yeri birçok sektörde olması gerekenden çok geride. Dünya üzerinde en büyük üreticisi olduğumuz bazı tarım ürünlerinde bile Çin’e Türkiye’den daha fazla satış yapan ülkeler bulunuyor. Bazı sanayi ürünlerinde ise Çin’in satın alma potansiyelinin çok altında bir üretim yapılıyor. Bunun en önemli sebebi ise firmalarımızın Çinli müşterilerini ya da partnerlerini yeterince tanımıyor olmalarından kaynaklanıyor. 

Aynı durum maalesef ithalat tarafında da farklı değil. Türk ve Çin iş dünyalarının kendine has özelliklerin ve iş yapma tarzlarının birbirinden bazı yönlerde ciddi farklılıklar oluşturması sebebiyle anlaşmazlıklardan dolayı projeler ne kadar güzel olursa olsun, iş yapılamaz hale geliyor. 

Bunların hepsine ek olarak, iki ülke arasındaki hukuki ve ticari regülasyonları ticaret dünyasında ciddi önem arz etmektedir. İki ülke arasındaki regülasyon farklarına göre dış ticarete hazırlıklı olmak, ticaret yaparken oluşabilecek zararlardan korunmamızı sağlamaktadır. 

Türk Çin Kültür Derneği: 

Türk ve Çin kültürleri arasındaki köprü vazifesini yirmi yıldır yerine getiriyor. Kültürlerin birbiriyle olan ilişkilerini inşa etme yöntemleri düşünüldüğünde dilin yanında ticaret ve aile içi ilişkilerin başta olduğu görülmektedir. Türk Çin Kültür Derneği de 20 yıllık birikimini, iş dünyasına özel bir oluşumla, Sektörel Eğitim Merkezi ile aktararak Türk ve Çin kültürlerini bir adım daha birbirlerine yaklaştırıyor.

Sponsor