Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması yedinci yılında da yola devam ediyor

1874

Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, bu yıl yedincisi için start verdiği Türkiye Ar-Ge Araştırması ile Türkiye’nin katma değer yolculuğunda nereye vardığını gözler önüne serecek.

Son katılım tarihinin 30 Mart olarak belirlendiği ve 1500’ün üzerinde firmanın dahil olduğu araştırma; firmaların 2019 verilerinden hareketle, Ar-Ge’ye yapılan yatırımın önemine dikkat çekerken Türkiye’de Ar-Ge kültürünün oluşması için de firmaları motive edecek.

Ar-Ge çalışmalarına dair Türkiye’de son yıllarda ciddi adımlar atılırken Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime’ın 2013 yılında temellerini attığı “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” da bu amaca hizmet eden en önemli hamlelerden biri olarak yorumlanıyor. Türkiye’de Ar-Ge hafızasını yaratmak vizyonu ile yola çıkan “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” yeni dönemi için start verirken bugüne kadar binlerce firmanın dahil olduğu araştırma, yedinci yılında da Türk iş dünyasının Ar-Ge harcamalarının nabzını tutmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 1500’ün üzerinde firmanın yer aldığı araştırmanın temel datalarını; firmaların 2019 yılında Ar-Ge harcamaları, bu harcamaların toplam ciro içindeki payı, 2020 yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, 2019 yılında Ar-Ge merkezlerinde alınan; patent sayısı, faydalı model sayısı, tasarım tescil sayısı, marka sayısı ve 2019 yılı Ar-Ge desteklerinden yararlanma oranı oluşturuyor. Türkiye Ar-Ge 250 araştırması kriterleri kapsamında ankete katılım yapabilecekler listesinde yerini alan firmaların, değerlendirmeye alınabilmesi için 30 Mart 2020 tarihine kadar ilgili formu doldurmaları gerekiyor.

Temel amaç; Türkiye’nin Ar-Ge kültürünün motive edilmesi

Geleceği tasarlamak, yenilikçilik bilincinin yaygınlaşmasına ön ayak olmak, rekabetçilik avantajı sağlamak, küresel alanda söz sahibi olmak, nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağını beslemek, sürdürülebilir ekonomiye ulaşmak vizyonu ile yola çıkılan araştırmada her şeyden öte Türkiye’nin Ar-Ge kültürünün motive edilmesi amaçlanıyor. Araştırma ile Ar-Ge kültürünün hızla gelişerek tabana yayılacağına duyulan inançla birlikte bu anlayışın, büyüme ve ihracat gücüne de ivme kazandırması bekleniyor.

Araştırma sonuçları “2020 Yılı Turkishtime Türkiye Ar-Ge 250 Rapor Yayını”nda yerini alacak

Türkiye Ar-Ge 250 araştırması; Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firmaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kayıtlı Ar-Ge merkezi olan firmalara ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’yla Ar-Ge datası paylaşan firmalara gönderilen anketlere verilen yanıtlar/datalar ile hazırlanacak. Anket formunun online ortamda doldurulduğu araştırmada, bu yolla cevap alınamayan firmalar araştırma konusunda deneyimli çağrı merkezi tarafından aranarak, anketlerin doldurulması sağlanacak.

Türkiye Ar-Ge 250 araştırmasının 2019 yılı değerlendirmesi ve sonuçları, “2020 Yılı Turkishtime Türkiye Ar-Ge 250 Rapor Yayını” olarak yayımlanırken 5 bin VIP adrese (Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 1000 firma YKB, GM, Ar-Ge Müdürleri, TOBB, TÜSİAD, DEİK Yönetim Kurulları, İhracatçı Birlikleri yönetimleri, teknoparkların yönetimleri, üniversite rektörlükleri dahil olmak üzere) özel olarak ulaştırılacak. Araştırma sonuçları aynı zamanda basın aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılacak, ayrıca ekonomi ve iş dünyasının karar vericilerinden oluşan 45 bin tekil dataya ise dijital newsletter yoluyla iletilecek.

Ayrıntılı Bilgi İçin; bilgilendirme@turkiyearge250.org

Tel: 0212 280 22 42

Sponsor