BRC Gıda Standardı nedir?

51316

İngiliz perakendeciler-  İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından 1998 ‘de oluşturulan gıda güvenliği standartlaını kapsayıcı bir standart olup , gıda üretim  işletmelerinde hijyen, sağlık, güvenliği sağlamak için gıda nedenli oluşabilecel risklerin tehlikelerin yok edilmesi için şartları kapsayan bir standarttır.


Standardın amacı perakendecilerin çalıştığı kendi markası ile gıda üretimi yapan üreticileri değerlendirmektir. Standard, perakendecilerin ve gıda üretimi yapan marka sahiplerinin, güvenlik ve kalite ile ilgili gerekli özeni göstermesi ve gıda üretim tesislerinde minumum hijyen standardını sağlaması amacıyla oluşturulmuştur.


Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda endüstrisi (tedarikçiler) altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmeleri gerekmektedir.

BRC Gıda Standardı; gıda işlenmesini kategorize etmiş ve 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır. Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategorize üzerinden başvuru yapmalıdırlar.


1.    İşlenmiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et, balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri),
2.    Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve sebze)
3.    Günlük yiyecekler ( Süt ve süt ürünleri, yumurta)
4.    Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yâda pişirmeye hazır et ve balık ürünleri,
5.    Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
6.    Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (İçecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)


BRC Belgesi Almanın Yararları

 • Tüketici güveninin artmasını sağlar
 • Pazar payını genişletir
 • Gıda güvenliği hakkında yasal şartlara uygunluğu sağlar
 • Üretim verimliliğini arttırır
 • Kalite Yönetim Sistemi uygulamış olursunuz
 • Ürünlerinizin ve çalışanlarınızın iç denetimlerini düzenli olarak gerçekleştirmenizi sağlar
 • Gıda nedenli oluşabilecek riskleri önlemiş olursunuz
 • HACCP standardını uygulamış olursunuz.


BRC Gıda Güvenliği Standartları 

 • BRC Food– Gıda
 • BRC/IoP– Ambalaj
 • BRC CPS – Tüketici Ürünleri
 • BRC Storage and Distrubition – Depolama ve Dağıtım
 • BRC Non GM – Non – GMO Ürünler

BRC Gıda Güvenliği belgesi bir ürünün aynı zamanda HACCP koşullarını sağladığını ve gerekli asgari şartlara sahip olduğunu gösterir. Bunun yanısıra ürünün pazarlamasal olarak daha iyi yere konumlandırılmasını sağlar. Yani BRC standardını uyguladığınızda HACCP sisteminin gereklerini  de uygulamış olursunuz. 

Sponsor