TIL İncelenmeye Alındı

3671

Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Terminal Investment Limited Sàrl (TIL) | MSC tarafından devralınmasına ilişkin başvuru nihai incelemeye alındı.

Marport Nasıl kuruldu?

  Türkiyenin sürekli artan konteyner hacmi, saha ve rıhtım kapasitesini arttırma ihtiyacını beraberinde getirmiş, bunun sonucunda 2001 yılında Arkas ve TIL yatırım ortaklığıyla birlikte Ambarlı’da bulunan Armaport satın alınarak Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur.

  Marport Liman İşletmeleri kurulumundan bu yana genişleme projelerine devam etmiş ve mevcut haline ulaşmıştır. 10 adet Ship to Shore Ganty Crane, 41 adet Rubber Tyred Gantry Crane, 102 Adet Liman içi aktarma aracı ve 7 adet rıhtıma sahip olan Marport 530.000 m2 alanda hizmet vermektedir.

Terminal Investment Limited (TIL) | MSC

Terminal Investment Limited Sàrl (TIL), dünyadaki konteyner terminallerine yatırım yapar, geliştirir ve yönetir. 2000 yılında Mediterranean Shipping Company ( MSC )tarafından kullanılan belli başlı limanlardar ıhtım ve terminal kapasitesini güvence altına almak için kurulmuştur.

Rekabet Kurulu’nda Yayınlandı

Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Terminal Investment Limited Sàrl (TIL) tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru Rekabet Kurulunun 31.10.2019 tarih ve 19-37/555-M sayılı kararı ile nihai incelemeye alındı.

4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile Rekabet Kurulu, piyasalarda rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme ve/veya devralma işlemlerini denetlemekle görevlidir. Kurul, piyasadaki rekabetin yapısına etkileri bakımından incelemenin derinleştirilmesi ihtiyacı duyulan işlemleri, Kanun’un 10. maddesi çerçevesinde nihai incelemeye alabilmektedir.

Lojistikçilerinsesi.com

Balıkesir Bölge Temsilcisi

İpel ATA

Sponsor