İdea Teknoloji Çözümleri’nden Yeni Tebliğ semineri

2713

İdea Teknoloji Çözümleri, 19 Ekim 2019’da resmi gazetede yayımlanan yeni tebliğler kapsamında e-Fatura, e- Arşiv Fatura, e- İrsaliye ve e-Defter uygulamalarını açıklayan bir seminer düzenledi.

İdea Teknoloji Çözümleri, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 1 Ocak 2020 itibarıyla e-Fatura mükelleflerine e-Arşiv Fatura’ya geçme zorunluluğunun duyurulması üzerine, 19 Ekim 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra no.lu e-Defter Genel Tebliği İle e-Defter uygulamasında, 509 Sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve diğer belgelere ilişkin düzenlemelerle ilgili kapsam ve detayları farklı sektörlerden firma yetkilileriyle paylaştı.

Tekfen Tower’da düzenlenen seminerde, yeni tebliğin 220 bin yeni mükellefin e-Fatura’ya geçmesini zorunlu kıldığını anlatan İdea Teknoloji Çözümleri yetkilileri, firmaların elektronik uygulamaların getirdiği yeni düzenlemeler doğrultusunda geçiş sürecine hazırlanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren İdea Teknoloji Çözümleri AR-GE Direktörü Yalçın Tercan, e-Defter ve e-Fatura’nın dünya standartlarındauygulandığını, birçok global firmanın mali yıl değerlendirmelerini e-Defter standardı olan XBRL üzerinden gerçekleştirdiğini anlattı. İdea Teknoloji Çözümleri olarak e-belgeler üzerinden yapay zeka, doğal dil işleme gibi teknolojileri kullanarak ürettikleri katma değerli çözümlerin firmalara yarattığı avantajlardan bahsetti.

İdea Teknoloji Çözümleri Ar-Ge Yöneticisi İlknur Gür Nalçacı e-Fatura ve e-Arşiv Fatura‘daki değişiklikleri aktarırken, İdea Teknoloji Çözümleri Ürün Yöneticisi Mukadder Akpınar,VisionPlus ile e-Arşiv Fatura çözümlerinin kullanım kolaylığından bahsetti. Katılımcılara, VisionPlus’ın kullanıcı dostu bir portal üzerinden tüm faturaların kontrol edilebileceği, ortak ödeme noktası özelliği, faturaların üç farklı formatta portal yüklenmesinden çok bayili firmalarda yetkilendirme kolaylığına kadar Vision Plus’ın kullanıcılarına sunduğu avantajlar hakkında bilgi aktardı.

Seminerin son konuşmacısı Ar-Ge Proje Yöneticisi Taner Toraman ise e-Defter ve diğer GİB uygulamalarıyla ilgili yeni zorunluluklar ve kapsamları hakkında bilgiler verdi. Seminer konuşmalarının ardından katılımcıların soruları İdea Teknoloji Çözümleri yetkilileri tarafından cevaplandı.

Sponsor