Kordsa, Türk Kompozit 2019’da yenilikçi kompozit teknolojilerini sergiledi

2818

Kordsa, 10-12 Ekim tarihlerinde İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türk Kompozit 2019 Kompozit Zirvesi’ne katıldı. Kompozit teknolojileri sanayisine özgü üretim, işleme ve uygulama metotları başta olmak üzere tüm kompozit teknolojileri sektörünü kapsayan etkinlikleri içeren zirvede, Kordsa standı ve 2 ayrı sunum ile yer aldı.

Kordsa, “Kordsa’nın Kompozit Yetkinliklerinin Dünü Bugünü Yarını” isimli sunum ile Ar-Ge çalışmalarını, stratejik yatırımlarını, genişleyen kompozit portföyünü ve kompozit yetkinliklerini katılımcılara aktardı.

“Kordsa’nın Ağır Ticari Araçlarda Kompozit Yaprak Yay Üretimi için Malzeme Geliştirmesi” başlıklı sunumda ise Kordsa, otomotiv sektöründe artan rekabet şartlarında ağırlık azaltmanın önemini vurguladı. Ford Otosan ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında geliştirilen ve yapısal sağlık izleme sistemlerini de içine alan ağır ticari araçların şasi sistemlerini hafifleten yeni teknolojisi hakkında bilgi verdi.

Sponsor