Ana Sayfa Lojistik Sektör Kitapları Lojistik Merkez Yönetimi Kuruluş Metodolojisi Ve Performans Göstergeleri

Lojistik Merkez Yönetimi Kuruluş Metodolojisi Ve Performans Göstergeleri

37836

Lojistik Merkez Yönetimi Kuruluş Metodolojisi ve Performans Göstergeleri kitabında, lojistik master planlama, lojistik merkez yapılanması ve işletilmesi (metodoloji) ve bu alanda kullanılan zenginleştirilmiş performans göstergeleri yer almaktadır.

Kitap 5 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; lojistik master planlama ile birlikte lojistik merkez kavramı, tarihsel gelişimi, temel özellikleri ve sınıflandırılması konuları açıklanmaya çalışılmaktadır. İkinci bölümde lojistik merkezlerin planlaması konusu incelenerek, lojistik merkez kuruluş yeri seçim çalışmaları, paydaş türleri, finansman kaynakları konularına değinilmektedir. Ayrıca lojistik merkezlerde yer alan yönetim, pazarlama, insan kaynakları ve bilgi sistemleri ve teknoloji gibi fonksiyonel özellikler konuları hakkında bilgi sunulmaktadır. Üçüncü bölümde dünyadan ve Türkiye’den lojistik merkez örnekleri bulunmaktadır. Dördüncü bölümde lojistik merkez yapılanması ve işletilmesi metodolojisi işlenirken son bölümde ise lojistik master planlamada kullanılan başlıca performans göstergelerine yer verilmektedir.

Open Event