Gıda Güvenliği ve Soğuk Zincir

21670

Prof. Dr. Onur Devres’in editörlüğünde hazırlanan Gıda Güvenliği ve Soğuk Zincir kitabının her kademedeki gıda sanayi çalışanına kaynak olması hedefleniyor.

Onur Devres kitabın bölümleri ile ilgili şu bilgileri veriyor: “ İSKİD ve GGD derneklerinin sunuşunu takiben, ilk bölümde “Soğuk Muhafaza ve Gıda Güvenliği” başlığı altında gıda güvenliği ile ilgili temel bilgiler verilmiştir. Soğutma çevrimi ve elemanları ikinci bölümde incelenmiştir. Genel olarak çevrim ile ilgili bilgi verilmiş; kompresör, kondenser, genleşme vanası, evaporatör ve kontrol elemanları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölüm olan “Gıdaların Saklanması Sırasında Soğutma İşlemi Kullanımı” kapsamında soğukta saklama yöntemleri ve koşulları; soğuk hava depolarının tasarlanması ve enerji tüketimi ile soğuk odaların kullanımında dikkat edilecek hususlar üzerinde durulmuştur. “Üretim Alanının Havalandırılması ve Koşullandırılması” olarak tanımlanan dördüncü bölüm kapsamında, üretim alanının fiziksel, kimyasal, mikrobiyal ve mekanik gereksinimleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Üretim sonrası soğuk zincir içinde ürünlerin sevkiyatı beşinci bölümde incelenmiştir. Satış sırasındaki teşhir için gerekli alt yapı ve kritik kontrol noktaları altıncı bölümde değerlendirilmiştir. Yedinci bölümde “Ekipmanlar” ana başlığı altında yer alan “Evaporatör, Kondenser ve Yardımcı Elemanlar”, “Otomasyon”, “Ölçüm Cihazları ve Kalibrasyon”, “Depo ve Raf Sistemleri” ile “Kumaş Kanallar” alt başlıklarında konu kapsamlı olarak incelenmiştir. Küresel ısınma ve ozon tabakası ile gündeme gelen yeni soğutkanlar ile halen kullanılmalarına izin verilen soğutkanlar sekizinci bölümde tartışılmıştır. Son bölümde her tesiste gündeme gelen “Arıza ve Bakım” üzerinde durulmuş, yapılması gerekenler adım adım açıklanmıştır.”

Sponsor