Volkswagen Grubu’ndan gelecek için çevre bildirisi: “goTOzero”

7458

Volkswagen Grubu, sürdürülebilirlik ile ilgili stratejisi “TOGETHER 2025+” in ardından, ürün geliştirmesinden, üretime, eski araçların dönüştürülmesinden, kurumsal yönetime kadar birçok süreçte çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarını “goTOzero”adlı misyon bildirisinde topladı. Grup, 2025 yılında araç üretiminde su, atık su, enerji tüketimi ve karbon emisyonunda 2010’a oranla yüzde 45 oranında azalma hedefliyor.

Volkswagen Grubu, çevrenin korunmasına yönelik tedbirlerini, çevreye yönelik yeni misyon bildirisi olan “goTOzero” altında topluyor. Grubun Çevrenin Korunmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Blume konuyla ilgili: “Yeni Grup Çevre Politikası ile Grup, kendisine ve paydaşlarına açıkça yön gösteriyor. Çevreyi korumaya yönelik gayretlerimiz; geliştirmeden üretime, operasyondan eski araçların yeniden dönüştürülmesine kadar tüm üretim sürecini ve yönetimi kapsıyor. Bu sürece paydaşlarımızı da dahil ediyoruz. Hedeflerimize hep birlikte çalışarak ulaşabiliriz” diye konuştu.

Volkswagen, “goTOzero” ile sürdürülebilirliği kapsamlı biçimde ön plana alan bir şirket olmaya yönelik Grup stratejisi “TOGETHER – Strategy 2025+” dahilinde bir sonraki büyük adımı atıyor. Grubun Çevre Politikası, iklim değişikliği, kaynaklar, hava kalitesi ve çevresel uyum olmak üzere dört eylem alanından oluşmakta olup, Grup ve marka seviyesinde birçok çevre programına stratejik anlamda yönlendirme yapıyor.

Çevreye Yönelik Misyon Bildirisi

Volkswagen Grubu bildiride, özetle şöyle diyor: Ekosistemleri korumak ve topluma olumlu etkide bulunmak için tüm ürünlerimiz ve mobilite çözümlerimizde, yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan çevresel etkileri azaltmaya çalışıyoruz. Bu ham maddelerin çıkarılmasından ürünün ömrünü tamamlamasına kadar tüm süreci kapsıyor. Çevre düzenlemeleri ve standartlarının yanı sıra gönüllülük esasına dayalı taahhütlerimize uyum sağlamak, eylemlerimiz için temel bir ön koşul niteliğinde.

Eylem Alanları

Volkswagen Grubu, “goTOzero” misyon bildirisinde dört temel eylem alanına odaklanıyor. Bildiride bu alanlarda şunlar dile getiriliyor:

  • İklim değişikliğiVolkswagen, Birleşmiş Milletler’in Paris iklim koruma anlaşmasına uyum sağlama konusunda kararlıdır. Hedef 2050 yılı itibariyle bilançoda CO2 nötr bir şirket haline gelmektir. Şirket 2025 yılı itibariyle binek otomobiller ve hafif ticari araçların toplam yaşam döngüsünde Sera Gazı Emisyonlarını 2015’e kıyasla %30 oranında azaltmayı planlamaktadır. Şirket yaşam döngüsü boyunca yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılmasına aktif şekilde katkıda bulunmaktadır.
  • KaynaklarVolkswagen kaynak verimliliğini azami düzeye getirmek ve malzeme,
  • Hava kalitesiVolkswagen yerel hava kalitesini artırmak için e-mobilite’yi ön plana çıkarmaktadır. 2025 yılı itibariyle bataryalı elektrikli araçların payı, Grup’un model portföyünde %20 ile %25 arasında olacaktır. Elektrikli araçların Grup filosundaki payı 2030 itibariyle en az %40 seviyesine gelecektir.
  • Çevresel uyum: Volkswagen, tüm yaşam döngüsü aşamalarındaki mobilite çözümlerinin çevreye etkisini kontrol eden etkili yönetim sistemleri kurup bu sistemlerin gözetimini yaparak modern, şeffaf ve başarılı bir şirket örneği teşkil etmeyi hedeflemektedir.

Enerji ve su alanlarında döngüsel bir ekonomiyi desteklemek niyetindedir. Grup 2025 yılı itibariyle araç başına düşen üretim ile alakalı çevresel dışsal faktörleri (CO2, enerji, su, atık, uçucu organik bileşikler) 2010’a kıyasla %45 oranında azaltmayı planlamaktadır.

Çevre Politikası

Şirket aynı zamanda çevreye yönelik karar verme, proje yönetimi ve çevresel performans politikalarına ilişkin bir çevre politikası da geliştirmiş olup, bu politika çerçevesinde beş kilit konuda ilkeler belirlemektedir: liderlik, uyum, çevrenin korunması, paydaş katılımı ve sürekli gelişim.

Uzun ve orta vadeli hedefler

Volkswagen Grup, 2050 yılı itibariyle CO2 nötr bir şirket haline gelmeyi planlıyor. Grup, 2025 yılı itibariyle yaşam döngüsünün tümünde karbon ayak izini 2015’e kıyasla %30 oranında azaltmayı, yine 2025 yılı itibariyle araç üretiminde su, atık su, CO2, enerji tüketimi ve uçucu organik bileşikleri 2010’a kıyasla %45 oranında azaltmayı hedefliyor.

Grup 2023 yılı itibariyle elektro-mobilite alanında yaklaşık 30 milyar avroluk yatırım yapmayı ve 2028 yılı itibariyle piyasaya 70 yeni elektrikli model sürmeyi planlıyor. Buna ek olarak elektrik şarj altyapısının kurulmasında da önemli rol alıyor.

Sponsor