4. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi

8984

InTraders Akademik Platformu

4. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi

 7-8-9 Ekim 2019, Sakarya, 10-11-12 Ekim 2019 İstanbul Programı

Sakarya Üniversitesi BAPK Akademik Başkanlığında yürütülen InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi isim tescili yapılmış, uluslararası kongre niteliklerini taşıyan uluslararası ticaret alanına Kongre, Akademik Dergi ve Pazar Araştırması başlıkları ile katkı sağlamayı hedefleyen kar amacı gütmeyen organizasyondur.

27/06/2018 tarih ve 2018/11834 Karar sayılı Resmi Gazete’de yer alan Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne (En az 5 farklı ülkeden katılımcı sağlanması, tam metin kitabı yayınlanması)  göre kongrelerimiz uluslararası kongre kriterlerini taşımaktadır.

Yayın Olanakları

1-Seçilen yazılar InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi‘nde yayınlacaktır. Kongre katılımcılarına ücretsizdir.

2-Kongre yazılarından “Kitap Bölümü” yayınlanacaktır.  Doçentlik kriterini sağlayan “HİPERYAYIN” tarafından e-kitap olarak yayınlanacaktır.  Kongre katılımcılarına ücretsizdir.

3-Kongre özet ve tam metin kitapları yayınlanacaktır. Kongrede sunumu yapılan yazılar yer almaktadır.

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi Dergipark tarafından kurulumuna izin verilmiş olup makale çağrısına çıkmıştır. Yılda iki defa yayın yapacak olan dergimiz ayrıca kongrelerimze özel sayılar çıkaracaktır.

InTraders Konferansı uluslararası olup YÖK uluslararası kongre kriterlerini taşımaktadır.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Kongre sunum dili İngilizce’dir. Tüm sunumlar İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Tam metin Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir.

7-8-9 Ekim 2019’de Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi’nde geçekleştirilecektir.

InTraders Ekibi, dış ticarete gönül vermiş kişilerden oluşmaktadır. Kongre ticari amaçlı olmayıp, uluslararası ticaretle ile ilgili konularda tez/makale/saha incelemesi vb. şekilde çalışmasını tamamlamayı amaçlayan araştırmacılara burs / finans sağlamayı amaçlamaktadır. Bu tür duyurular kongrenin Facebook Kongre Grup sayfasında yapılmaktadır.

İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda 2 defa InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi düzenlenmektedir. Ayrıca InTraders Akademik Dergisi ilk sayısını Aralık 2018’de çıkarmıştır. Kongrelerden seçilen bildiriler dergi özel sayı olarak yayınlanacaktır. Diğer yazılar kongre kitabında yayınlanacaktır.

Akademiden ve özel sektörden davetli özel konuşmacılar yer alacaktır.

Yurtiçi ve yurtdışından tüm akademisyenler, öğrenciler ve özel sektör yöneticileri dinleyici olarak davetlidir.

InTraders Akademik Platform

Sponsor