YERLİ ve MİLLİ YAZILIM (Sürüm 1.0) DEĞERLENDİRMESİ, 29 Mart 2109

5365

Saygıdeğer Yazılım Sektör Temsilcileri,

14 Martta Ankara’da düzenlediğimiz çalıştayımız sonrasında İSTANBUL’ da ki Yazılım Sektör temsilcileriyle de bir araya geliyoruz.

29 Mart 2019 Cuma günü 14:00 – 16:00 arası TBD İSTANBUL Şubemizde düzenleyeceğimiz toplantımıza katılmaya davet ediyoruz.

Katılımınızı, katkı ve desteğinizi önemsiyoruz. Katılım durumunuzu kayıt formunu doldurarak bildirirseniz memnun oluruz.

YER : TBD İSTANBUL ŞUBESİ : https://www.tbd.org.tr/subelerimiz/tbd-istanbul/iletisim/

Adres : Caferağa Mah. Gn. Asım Gündüz Cad.No:72 Kat:1 Daire:1 Kadıköy / İstanbul

Telefon : +90 216 337 70 41 Google Harita :https://goo.gl/maps/d4nE9DnRzLD2 OTOPARK : Süreyya Operası yanında Süreyyapaşa Katlı Otopark bulunmaktadır.

Google Harita : https://goo.gl/maps/r371ksf2jVL2

TBD YERLİ ve MİLLİ YAZILIM ÇALIŞTAYI “İSTANBUL TOPLANTISI” HAKKINDA : 

Sektörümüzden bir çok kurum ve kuruluşun katkıları ile hazırlayıp kamuoyuna sunduğumuz Yerli ve Milli Yazılım Endüstrisi Raporu (Sürüm 1.0) raporumuzu kamuoyu ile paylaşmış ve Cumhurbaşkanlığı, bağlı bakanlıklar ve ilgili tüm kurumlara göndermiştik. Çalıştayımız sonrasında sürüm 2.0 taslak raporumuzu 16 Nisanda BTK ‘da düzenleyeceğimiz Kamu-BİB’21 Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesinde paylaşmayı planlamış bulunmaktayız. 

Bundan hareketle Ankara’daki Yazılım Sektör ve KAMU KURUM Temsilcileriyle buluşmamız sonrasında İstanbul Yazılım Sektör firmalarımız ile de bir araya gelmeyi planladık.

ÇALIŞTAY KONULARI :  YERLİ ve MİLLİ YAZILIM (Sürüm 1.0) DEĞERLENDİRMESİ KAMU YAZILIM POLİTİKALARI ve STRATEJİLERİ  – Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında Yürütülen Çalışmalar ve Eylem Planları  – Kamuda Yerli ve Milli Yazılım Kullanımı ve Kamunun Yazılım Geliştirmesi Konuları – Kamudaki Hazırlık Aşamasındaki Mevzuat Çalışmaları (Kamu Bilişim Alımları Yönetmeliği, Sanayi Sicil Kanunu, Yerli Yazılım Belgesi, Teşvik ve Destekler) – Serbest Bölgeler ve Teknoparklar

TÜRKİYE AÇIK KAYNAK YAZILIM EKOSİSTEMİ  – Açık kaynak işletim sistemleri ve yazılımlar envanteri – Yaklaşımlar, Politika ve Strateji önerileri

TÜRKİYE YAZILIM SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ ve İÇ PAZARIN BÜYÜTÜLMESİ  – Yazılım Sektörümüzün Dijital Dönüşüm Sürecine yönelik projeleri  – Türkiye Yazılım Sektörünü geliştirmek ve büyütmek için öneriler – İç pazarda Türkiye’nin Yazılımlarına itibar sağlayıcı ve değer katıcı Ortak Söylemler – İşgücü ihtiyacı ve istihdam

YAZILIM İHRACATIMIZIN ARTTIRILMASI – Yazılım Sektörümüzün Dünya Pazarlarına açılmasına yönelik projeler – Türkiye Yazılım Sektörü ihracatını arttırmaya yönelik öneriler – Dış pazarlarda Türkiye’nin Yazılımlarına itibar sağlayıcı ve değer katıcı Ortak Söylemler Sürüm.1.0 Rapora bu bağlantıdan

https://www.tbd.org.tr/wp-

content/uploads/2019/03/TBD_YERLI_MILLI_YAZILIM_ENDUSTRISI_RAPORU_SURUM1_01.pdf erişebilirsiniz.

Katılımınızdan mutluluk duyar, iyi çalışmalar dilerim,

Saygılarımla,

Ertan BARUT TBD Yerli Milli Yazılım Çalışma Heyeti Bşk.

gsm   : 0 532 426 12 66 e-posta : ertanbarut@globalnet.com.tr

Sponsor