“İyi Uygulamalar, Başarı Hikayeleri” Lojistik Ödülleri

4947

“İyi Uygulamalar, Başarı Hikayeleri”

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

EGE LOJİSTİK DERNEĞİ (ELODER)

25 Nisan 2019

Dokuz Eylül Denizcilik Fakültesi Konferans Salonu Tınaztepe Yerleşkesi, Buca

2019 Ege Bölgesi Lojistik Ödülleri kurum ve profesyonellerin lojistik konularında gerçekleştirdikleri faaliyet ve projelerin ortaya çıkarılarak başarı örnekleri olarak paylaşılmasını hedeflemektedir. Akademisyen ve lojistik profesyonellerden oluşan jüri, 8 Nisan 2019 tarihine kadar sunulan başvuruları doküman incelemesine tabi tutacak ve belli ölçütleri aşan başvuruları 25 Nisan 2019 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenecek olan ve herkese açık olan sunuma çağıracaktır. Bu sunumda, ilgili kategorilerde başarılı olan kurum ve profesyoneller açıklanacaktır.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan yarışmanın temel amacı iyi lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarının lojistik ekosisteminde paylaşılmasını sağlayarak hem uygulamaya hem de akademiye katkı sağlamaktır.

YARIŞMACILAR NEDEN KATILMALI?

Günümüzde giderek daha karmaşık alanlarda gelişen ve maliyetlerin her geçen gün daha önemli hale gelmeye başladığı ekonomik koşullarda; lojistik faaliyetleri yöneten işletmeler ve profesyonel yöneticiler koşulların da zorlamasıyla maliyet düşürücü, lojistik süreçleri geliştirici birçok başarılı projeye imza atmaktadırlar. Bununla birlikte bu tür başarı hikayelerinin sektörde paylaşılmasında bir eksiklik olduğu gözlenerek bu boşluk kapatılmış olacaktır.

DİNLEYİCİ /KATILIMCILAR NEDEN KATILMALI?

Lojistik sektöründe lojistik süreçleri yöneten yöneticiler ve firma yetkilileri yarışmaya katılan proje sunumlarında iyi uygulamaları, başarı öykülerini proje sahiplerinden dinleyerek kendi işletmelerinde ve profesyonel yaşamlarında fark yaratabileceklerdir.

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Tedarik Zinciri Tasarımı Soğuk Zincir Uygulamaları

Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Uygulamaları Lojistik İnovasyon

Ulaştırma & Sevkiyat

Stok Yönetimi ve Depolama Sipariş Yönetimi

BAŞVURU

2019 Ege Bölgesi Lojistik Ödülleri’ne kurumlar ve birey olarak profesyoneller başvurabilirler. Başvuruda bulunanların; 10 sayfadan uzun olmayan bir dokümanda yukarıda sıralanan kategorilerden birinde neden ödülü hak ettiklerine yönelik detaylı bir açıklama yapmaları beklenmektedir. Adaylığınızı sunarken dikkat etmeniz gereken temel konular aşağıda belirlenmiştir;

Seçime söz konusu olacak tüm faaliyetlerin/projelerin; 1 Ocak 2017- 1 Nisan 2019 arasında gerçekleşmiş olması.

Söz     konusu     faaliyetin/projenin    ödülün           verileceği tarihte durdurulmamış olması.

Dokümanda; projenin amacı ve hedeflerinin de yer aldığı örnek olay incelemesi, finansal verileri destekleme, resimler ve grafik gösterimler, ilgili paydaşlardan (müşteri, tedarikçi, çalışan) doğrulamalar, medya çıkan haberler gibi içeriklerin olması.

Başvuruların, açık ve anlaşılır bir dilde yazılması.

Tüm başvuru sahipleri, başvuru dokümanında sundukları tüm içeriğin doğruluğuna dair belgeleri sağlamak ve jüriye sunmak durumundadır.

Çalışmanın ana başlığının ve katılımcı kısa özgeçmişlerinin ve iletişim bilgilerinin olduğu bir kapak sayfası ve proje sloganı

Dokümanın, Times New Roman 12 büyüklüğünde ve tek aralıklı olarak hazırlanması

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Tüm başvurular aşağıda belirtilen ölçütler kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. Dokümanlarda, aşağıda belirtilen değişkenleri ele almanız başarı şansınızı arttıracaktır.

Hizmet Kalitesinde/Düzeyinde İyileştirme Paydaş Geri Bildirimi

Süreçlerin Etkinleştirilmesi

Maliyet Azaltma ve Kaynak Kullanımı Bütçe Kullanımı Etkinliği

Çevresel-sosyal veya ekonomik sürdürülebilirlik Yenilikçilik ve Teknoloji Kullanımı

Uygulamaya Geçiş & Yaygın Etki Özgünlük

ÖNEMLİ TARİHLER

21 Ocak 2019; Duyuruların Başlaması

8 Nisan 2019; Başvuruların Sona Ermesi

15 Nisan 2019; Finale kalan başvuruların duyurulması 25 Nisan 2019; Final Sunumlar

 

BAŞVURU VE İLETİŞİM:

info@eloder.org

otuna@deu.edu.tr

Sponsor