Lojistik varsa gelecek var

5343

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen Bursa Teknik Üniversitesi Lojistik Topluluğu tarafından organize edilen kampın kayıtları başladı.

2-3, 9-10, 16-17 Mart 2019 tarihlerinde toplamda 3 etapta gerçekleştirilecek olan kamp, özellikle günümüzde teknolojinin hızını yakalamakta yetersiz kalan müfredatlar sebebiyle yüksekögretim kurumlarında ve meslek liselerinde Ulaştırma ve Lojistik alanında ögrenim gören gençlerin gerçekte o an sektörde yaşanan kriz ve sorunlardan uzakta eğitim görmesi sorunundan yola çıkarak ortaya çıktı.

“4.0 Lojistik Kampı” etkinliğinin amacı ise bu gerçeklerden uzakta duran gençlerin gerçekleri bire bir yaşamasını saglayarak stres altında çözüm üretebilme kapasitesini arttırmak, kamp etkinlikleri kapsamında verilecek olan yazılım eğitimleri ile gerçek iş hayatında kullanılacak olan yazılımları tanımak ve sektörden gelen temsilcilerin paylaştığı bilgi ve deneyimleri eğitim hayatlarında rehber olarak kullanılmasını amaçlamaktadır.

Çözümlerin üretilmesi ile önce katılımcılar kendi aralarında ardından genel olarak duruma ilişkin sebep ve sonuçları açıklayacaklardır. Ardından bu çalışmalar katılımcıların açıklamaları ile birlikte sektör temsilcisi STK’lara gönderilecek ve Bursa Teknik Üniversitesi Lojistik Topluluğunun internet sitesi (www.btulojistik.com) üzerinden halkla paylaşılacaktır.

Kayıt İçin: www.btulojistik.com

Sponsor