İÜ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI MESLEK EĞİTİM ÇALIŞTAYI – 15.01.2019

4427

Dünyadaki dönüşümde en hızlı gelişen ve teknolojiyi özümseyen mesleklerin başında geliyor Ulaştırma ve Lojistik mesleği. Lojistik, sevkiyat, mal kabul, depo, …, bölümlerine nitelikli ara eleman yetişmesi konusunda İşletmelerin tedarik zinciri yönetimi süreçlerinde bu bölümler hayati önem taşır.

Çalıştay da mesleki eğitim veren mevcut liselerde Lojistik eğitimi ve kalitesi üzerine sektör temsilcileri, öğretmenler, İstanbul İl Milli Eğitim müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi, idari otoritelerin yapıcı tespitleri paylaşıldı. İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekan Yardımcısı sayın Doç. Dr. Ebru Demirci’nin konuşması ile bölümün öneminin altı çizildi.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk TÜSİAD yüksek istişare kurulunda ‘’ Toplumlar aynı tarihte yaşarlar ama aynı zamanda yaşamazlar’’ cümlesini kullanmıştı. Lojistik eğitiminde dünya ile aramızdaki bu farkı kapatmak için, aynı gelişmişlik düzeyini yakalayabilmek, bu örnekleri uygulayabilecek zemini oluşturabilmek, çağın gerekliliklerini yakalayabilmemiz için yetişmiş insan gücünü inşa edecek eğitim sistemi üzerine çalışmamız gerekir, ama çok çalışmamız gerekir. Tusiad başkanı Sayın Erol Bilecik’in söylediği çok güzel bir söz var ‘’ kimse çok çalışmaktan ölmez’’ , toplum olarak buna çok ihtiyacımız var.

Endüstri 4.0 niteliklerini kendisinde barındırmış, yapay zekadan bahsettiğimiz şu günlerde mesleki eğitimde inovasyonu kendisine rehber edinmiş genç, dinamik öğretmen kadrosu ile bu başarıyı yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Bu dinamiğide bu çalıştay da görmek umut verici oldu.

İşletme okul işbirliği, sektör temsilcilerinin okullarda kurduğu uygulama laboratuvarlarının öğrenci üzerindeki olumlu etkileri, yetişmiş insan gücü ile maliyetleri düşürecek kaliteli eğitim için yapılması gereken çalışmalar ve önemi, öğrencinin staj dönemini en etkili nasıl geçirebileceği üzerine örnekler ve üniversitelerin katkıları üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Md.Yrd. Sayın Serkan Gür Bey’in örnek verdiği ve altını çizdiği lojistik ile ilgili çok önemli konular oldu.

Grupların çalıştay da oluşturdukları ortak akılda belirledikleri açıklamaların bazılarına değinecek olunursa, genç eğitim kadrosunun avantajlı duruma getirilmesi, ( eğitimcinin eğitimi ile), bölüm için görülen tehditlerden olan bürokratik engellerin aşılması için yapılması gerekli çalışmalar, bölümün olduğu okul sayısının mutlaka arttırılması alınan notlar arasında oldu. Staj döneminde öğrencilerin kabulü devlet-işletme işbirliği ile sağlanması ve denetimli idari kontrolün önemi, öğretmenin staj döneminde öğrenci ile birlikte işletmede aktif rol alması ( işin niteliğini, kullanılan ekipmanı, iş makinesini güncel bir şekilde takip etmesi), staj döneminin öğrenci ve işletme için verimli geçmesi üzerine gerekli aksiyonların iş birliği ile alınması görüşü hakim oldu. Lojistik Tematik okullarının mesleki eğitimdeki yeri ve önemi üzerine uzunca konuşuldu. Lojistik bölümünün saygınlığını arttıracak tanıtım aktiviteleri, öğrencilerin bu bölümü neden seçmesi gerektiğinin yapıcı cevapları olması için çalışılacak. Kamu Lojistik sektörü ile işbirliği sağlanması özellikle THY, TCDDY gibi.. Uluslararası işbirliklerindeki potansiyel kullanılmalı, AB projeleri kapsamında yurt dışı öğrenci gezileri gibi. Sektörün ihtiyaç duyduğu Mesleki kursların geliştirilmesi için çalışmaların yapılması atılacak en önemli adımlar arasında görülüyor. Özellikle Mesleki yabancı dil eğitimleri.

Mesleki ve teknik eğitimde Lojistikte dünyadaki yarışta geride kalmayan, gelişen teknoloji içerisinde sağlam yer edinebilen, meslekte ihtiyacı olan becerilerin neler olduğu konusunda farkındalığı yüksek, ayaklarını sağlam basan, en önemlisi düştüğünde kalkmasını bilen bir nesli Lojistik sektörüne kazandırmak için yapılan çalışmaların sonuç vermesini diliyorum izlenimlerimin sonunda.

 

Sponsor