“Süreç Yönetimi ile Lojistik ve Ötesi” kitabı çıktı.

23323

Küreselleşen dünya ekonomisinde, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Operasyonların önemi her geçen gün artmaktadır.

Bu alandaki çalışmaların, beklenilen stratejik sonuçları üretebilmesi için; “bütünsellik” kavramının, değer zincirlerinin tam merkezine oturması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, elinizdeki kitap, “bütünselliği” ana tema yaparken; “yönetim” faktörünün önemini vurgulamaktadır. Özgün çizimlerle, “Yönetim ve İş Süreçlerin”in birlikteliği, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Operasyonlara uygulanıp, yaratacağı sinerjinin etkileri gösterilmiştir.

Üç ana kümede tasarlanan kitabın birinci bölümünde; yönetim, planlama, strateji, süreç, endüstri, rekabet, üretim, bütünsellik kavramları, ilgili konu bütünlüğü korunarak “ticari hayat” içinde ele alındı. İkinci kümede ise, merkezi konumda olan “Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Operasyonlar” ile ilgili süreçlere yer verildi. Bunların “süreçsel ilişkileri” şematize edilerek, anlatımının ve hatırlanmasının kolaylaşması hedeflendi. Son kümelenmede de; sürekli değişen şartlardaki “değişime uyum ve mücadele yetenekleri”ni temsil eden süreçler yer aldı.

Adı “Tamamlayıcı ve Destekleyici Süreçler” olarak seçilen üç süreç yardımıyla, “Tedarik Zinciri ve Lojistik Süreçlerin” zamanın getirdiklerine olan adaptasyon ve güçlenme özelliklerine bakıldı. Örneklerle de, konuların zenginleşmesi hedeflendi. Bu tarz bir yaklaşımın temel hedefi şudur: “Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Operasyonlar”, bir firma içindeki içsel bağlantılarıyla bir bütün olarak, görünenin ötesinde, eşsiz ve merkezi rol ve fonksiyona sahiptir.

Kitap, yazarın 35 yıllık endüstriyel çalışma hayatında edindiği “süreç yönetimi” uygulamalarının, akademik hayatın gerektirdiği metodik yaklaşımlar yoluyla; “Lojistik hayatımıza” uygulanmasını içermektedir.

Sponsor