BORUSAN LOJİSTİK ÖNDERLİĞİNDE ELEKTİRİKLİ ARAÇ PLATFORMU PROJESİ

5276

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Elektrikli Araç Platformu Projesi kapsamında şehir içi yük taşımacılığında elektrikli araçların yaygınlaşmasını ve etkin kullanılmasını sağlayacak online bir değişim platformu oluşturuluyor. Beş ülkeden ortakların yer aldığı projenin Türkiye ayağı Borusan Lojistik ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ile yürütülecek.

28.11.2018, İstanbul. Avrupa Birliği tarafından desteklenen Elektrikli Araç Platformu Projesi Türkiye’de Borusan Lojistik ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile hayata geçiriliyor. Şehir içi yük taşımacılığında elektrikli araçların yaygınlaşmasını ve etkin kullanılmasını sağlayacak online bir değişim platformu oluşturulmasını kapsayan projeye Almanya, Danimarka, Polonya, Avusturya ve Türkiye’den kuruluşlar katılıyor. Elektrikli Araç Platformu Projesi’nde lojistik sistemlerdeki mevcut araç filolarının elektrifikasyonunu arttırarak ve elektrikli taşıtların verimli kullanılması için lojistik sistemlerin optimizasyonunu sağlayarak zorlukların çözümüne katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Konuyla ilgili olarak 28 Kasım’da İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde Elektrikli Araç Platformu Türkiye Çalıştayı yapıldı. Elektrikli araçların bugünü ve geleceğinin konuşulduğu çalıştaya yerel yönetimler, akademisyenler ve sektör temsilcileri de katıldı.

Toplantıda ticari araçların günlük kullanım şekilleri ve seyahat pratikleri ile ekonomik ve çevresel nedenlerden dolayı elektrikli taşıtların kullanımına uygun olduğu vurgulandı. Ancak, elektrikli araç teknolojileri olmasına rağmen şehir içi taşımacılık ve şehir lojistiğinde elektrikli taşıtların kullanımının potansiyelin çok altında kaldığı ifade edildi. Etkinlikte ayrıca yük taşımacılığında elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken politikalar konusunda görüş alışverişi gerçekleşti.

Çalıştayda konuşan Borusan Lojistik Bilgi Teknolojileri, İnovasyon ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Anıl Gül şunları söyledi:

“İngiltere merkezli IMS Research tarafından yayınlanan rapora göre, hibrid, pil veya yakıt hücresi ile çalışan elektrikli araç üretimi 2021 yılına kadar, 2010 yılına oranla 16 kat artış kaydederek 16 milyona ulaşacak ve küresel otomobil üretiminin yüzde 16’sına denk gelecek. Avrupa Birliği’nin 2030 yılı için 1990 yılı seviyelerine kıyasla sera gazı emisyonlarını % 40 oranında azaltmak hedefi aynı zamanda elektrikli araçlarda belirlenen sayılara ulaşılmasını da gerektiriyor.”

Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu dönüşüm sürecinde, kamu, sanayi, araştırma merkezleri ve üniversitelerimizin bir araya gelerek belirleyecekleri hedefler ve yürütecekleri çalışmalar büyük önem kazanmaktadır. Borusan olarak biz; grubumuzun faaliyet gösterdiği alanlarda rekabet gücümüzü arttırmak ve yeni iş alanları yaratarak gelecekte yükselen sektörlerde belirleyici oyuncular arasında yer almak için kendi içimizde bir değişim ve gelişim süreci başlattık. Aynı zamanda bu dönüşüm sonrası ortaya çıkabilecek iş modelleri, üretim teknikleri ve en nihayetinde kişiselleşmiş ürünler geliştirebilmek için altyapı, bilgi birikimi, teknoloji geliştirme projelerini tetikliyoruz.”

Sponsor