515
0
PAYLAŞ

Özet olarak burada sıraladığımız uluslararası pazarlamadaki güncel zorluklar ile uygulamada karşılaşılan sorunlara ve bunların çözümlerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi İstanbul’da Türkmen Kitapevi tarafından yayınlanan en son kitabım olan, Uluslararası Pazarlama içinde bulunabilir.

www.scleurasia.com

Prof. Dr. Erdoğan TAŞKIN

Beykent Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

4pl.com.tr