LOJİSTİK EĞİTİMİ STANDARTLARI (LES-4) ÇALIŞTAYI DÜZCE’DE GERÇEKLEŞECEK. 15-16 Eylül 2018

5862

Ülkemizde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında lojistik ve taşımacılık ile ilgili bölüm/program sayısı 150’yi aşmış durumdadır.

Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi gibi farklı isimlere sahip bu programların amacı, lojistik sektörünün gereksinmeleri doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmekte olup bu programlarda okutulan dersler oldukça farklı olabilmektedir. Her programın kendi vizyonu doğrultusunda farklı ders planlarına sahip olması doğal ve doğrudur.

İşte bu nedenlerle belirtilen program ve bölümler arasında asgari ortak noktaları ve buna bağlı temel meslek dersleri ve içeriklerini lojistik sektörünün gereksinmeleri doğrultusunda belirlemek üzere Lojistik Derneği (LODER) tarafından çok sayıda üniversitenin öğretim elemanları ve sektör temsilcilerinin katılımı ile bir çalışma grubu oluşturulmuş ve öncelikle Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bölüm ve program adlarının değerlendirilmesi yapılmış tüm programlar şu 5 referans program adı altında gruplandırılmıştır:

1) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte),

2) Lojistik Yönetimi (Fakülte),

3) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul),

4) Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) ve

5) Lojistik (Meslek Yüksekokulu)

Bu bölüm / program isimleri “Referans” niteliğinde olup hiçbir üniversitemizden mevcut bölüm / program ismi değişikliği beklentisi yoktur. Bu çalışmaların amacı, ileride açılabilecek olan bölümler için bir öneri niteliğindedir. Daha sonra bu programlara ait ders planları, ders kredi ve AKTS saatleri ile seçmeli ders oranları grup üyeleri tarafından belirlenmiştir.

Bu maksatla; ilki 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesi / Kütahya’da yapılan çalıştayların ikincisi 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi / Konya’da gerçekleştirilmiştir.

Son olarak 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilen 3. Çalıştay da çok başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

4. Çalıştay ise 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde Düzce Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Düzce’de gerçekleştirilecektir.

Önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız çalışmalarda tüm ilgili tarafları aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

 

LOJİSTİK EĞİTİM STANDARTLARI (LES-4) ÇALIŞTAYI POGRAMI

 

PELEMİR OTEL – DÜZCE PELEMİR OTEL ORKİDE SALONU
1.GÜN ( 15 Eylül 2018 Cumartesi ) 
08:30-09:15 Kayıt
09:15-11:00 Açılış Konuşmaları

 DÜ Kaynaşlı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAYRAKTAR

 LODER Başkanı Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ

 YÖK Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS*

 Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem CEYLAN*

 Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay ŞAHİN*

 Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR

 LES Komitesi Üyesi Dr. Kayıhan Ö. TURAN – Güncel Durum Sunumu

*Teyit Bekleniyor

11:00-11:15 Ara
11:15-12:15 Paydaş Görüşleri

 UTİKAD Temsilcisi Kosta SANDALCI

 UND Temsilcisi*

 Bella Tekstil*

 Confetti*

 Erciyas Boru*

 Standard Profil*

 Teknorot*

 Düzce Taşıyıcılar Kooperatifi*

 Merve Hazan GÜNGÖR – Özgecan OĞUZ Sunumu / Uşak Ünv.

 Öğrenci Temsilcisi Tolgay ÖZTÜRK Sunumu/Konya N. Erbakan Ünv.

*Teyit Bekleniyor

12:15-13:15 Öğle Yemeği – PELEMİR OTEL
13:15-18:00 Çalıştay salonunda 4 grup halinde ders izlekleri çalışması
19:00 Akşam Yemeği – PELEMİR OTEL / Serbest Zaman
21:00 Sosyal Program- Meet Point Canlı Müzik Cafe Bistro (İsteğe Bağlı)

 

 

PELEMİR OTEL – DÜZCE PELEMİR OTEL ORKİDE SALONU
2.GÜN ( 16 Eylül 2018 Pazar )
09:00-10:15 I.Oturum/Program Çıktıları ve Ders Planlarının Gözden Geçirilmesive Ortak Ders

İzleklerinin Belirlenmesi (Tüm katılımcıların iştirakiyle)

10:15-10:30 Ara
10:30-12:00 II.Oturum / Ortak Ders İzleklerinin Belirlenmesi (Tüm katılımcıların iştirakiyle)
12:00-13:15 Öğle Yemeği ( PELEMİR OTEL )
13:15-14:45 III.Oturum/ Ortak Ders İzleklerinin Belirlenmesi (Tüm katılımcıların iştirakiyle)
14:45-15:00 Ara
15:00-15:30 Kapanış Oturumu (GENEL DEĞERLENDİRME)

 

 

Sponsor