KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYUM SÜRECİ YOL HARİTASI VE UYGULAMA

15013

11 Ağustos 2018,  Saat 09:30 – 16:30
TBD İstanbul -Şubesi Eğitim Salonu/Kadıköy

EĞİTİMİN AMACI: KVKK özel sektör ve kamu kurumu olmak üzere tüm kurumlara yükümlülükler getirmektedir. Özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlükleri koruma, kişisel verilerin işlenmesi hakkında usul ve esasları belirlenmesi amacıyla çıkartılan KVKK kurumlara ciddi iş ve sorumluluk yüklemektedir. Eğitimde aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır;

 • KVKK’ nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren verilen iki yıllık süre 7 Nisan 2018 tarihinde sona erdi, bunun farkında mısınız?
 • Kurumunuz KVKK’ nın hukuki ve teknik yükümlülükleri ne kadar yerine getiriyor?
 • Müşteri veri tabanınız için dış tehditlere karşı KVKK’ ya uygun güvenlik tedbirleri alınıyor mu?
 • Şirketinizde kullanılan kurumsal yazılımlar (ERP, CRM, İK) KVKK’ dan nasıl etkileyecek?
 • KVKK yükümlülükleri yerine getirilmediğinde hangi yaptırımlara maruz kalabileceğinizi biliyor musunuz?

KİMLER KATILMALI:  IT Yöneticileri, İK Yöneticileri, Pazarlama Yöneticileri, Bilgi Güvenliği Yöneticileri, Avukatlar, KVKK Veri Sorumlusu, KVKK ile İlgilenen Yönetici, Uzman ve Çalışanlar

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • KVKK’ nın amaç ve kapsamı
 • Kişisel veri, özel nitelikli nedir?
 • Kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları
 • Veri sorumlusunun görevleri ve veri sorumluları sicili
 • Silme, yok etme, anonimleştirme
 • Verilerin aktarılması, hak ve yükümlülükler
 • Yaptırımlar (suçlar ve kabahatler)
 • Kişisel Verilere İlişkin Kanun ve Mevzuatlar
 • KVKK Kanunu’nun Gerekçesi
 • TCK Açısından Kişisel Veriler
 • KVKK’ nın Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi
 • KVKK öncesinde yapılması gereken hazırlık çalışmaları
 • KVKK ’nın kurumsal yazılımlarda (ERP, CRM) meydana getireceği değişim
 • KVKK’ nın ihtiyaç duyduğu dokümanlar
 • KVKK kapsamında güncellenmesi gereken sözleşmeler
 • KVKK’ nın İK departmanına etkileri ve aksiyon planları
 • KVKK kapsamında doküman, belge ve data güvenliğinin sağlanması

KATILIM

Önceden kayıt olmak gerekmektedir. Program sonunda katılım sertifikası sunulmaktadır.

TBD İstanbul gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.

TBD Üyesi katılım bedeli 450 TL (Aidat borcu olmayan)
TBD Üyeleri dışında katılım bedeli 500 TL

ÖDEMELER İÇİN HESAP BİLGİLERİ
Hesap Adı: Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi
Türkiye İş Bankası Hasanpaşa Şubesi 1166 – 0343544
IBAN No: TR180006400000111660343544

Kredi kartı ile ödemek isteyen katılımcılarımız https://odemeistanbul.tbd.org.tr/ linkten “Üyeliksiz Ödeme” bölümü “Bağış” seçeneğinden tutarı yazarak ödeme yapabilirler.

Eğitim öncesinde banka dekontunun tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU
Lütfen kayıt formunu doldurunuz.

TBD Istanbul Tel: 0216 337 70 41 e-posta: tbd-istanbul@tbd.org.tr
Adres: Caferağa Mahallesi  Gn. Asım Gündüz Caddesi (Bahariye Caddesi) Adliye Palas Apartmanı No:72 Kat:1 Daire:1 Kadıköy İstanbul

 

Sponsor